Research Article
BibTex RIS Cite

BAĞIMSIZLIK DÖNEMİ AZERBAYCAN CUMHURİYETİNDE EĞİTİM VE DİL

Year 2017, Issue: 1, 101 - 115, 31.08.2017

Abstract

Dil, insanın yaşamında merkezde yer alan temel yapı taşlarından biridir.
Çünkü dil, bilgilerin gelecek nesillere aktarılmasında, bireyin sosyalleşmesinde
ve toplum bilinci oluşturmasında önemli rol oynamaktadır. Bu bakımdan her
toplum dilini özellikle eğitim noktasında korumak, geliştirmek istemiş ve çeşitli
devlet politikaları düzenlemişlerdir.
Azerbaycan Cumhuriyeti’nde, Bağımsızlık sonrası süreçte Azerbaycan
diliyle eğitim giderek artmaya başlamıştır. Eğitimin yaygınlaşmasıyla beraber
okur-yazar oranının da arttığı görülmektedir. Bununla beraber bağımsızlık döneminde,
Azerbaycan diliyle eğitim ve okur-yazarlık oranı her ne kadar artmış
olsa da, Rusça konuşma dilinde olduğu gibi eğitim dilinde de etkisini devam
ettirmektedir. Son dönemlerde Rusçanın yanı sıra İngilizcenin de eğitim alanında
kendine yer bulduğu kaydedilmiştir. Rusça ve İngilizcenin eğitim dili olarak
kullanılması, Azerbaycan dilinin eğitimde kullanılma oranını azalmamaktadır.
Çünkü devlet politikası gereği diğer etnik gruplar kendi dillerinde eğitim aldıklarında
dahi Azerbaycan dilinde eğitim almak zorundalardır. Buna göre Azerbaycan
Cumhuriyeti’nde, Azerbaycan dilinin eğitimde önemsendiğini ve koruma
altına alındığını söylemek mümkündür.

References

 • Azerbaijans (2017), Azerbaijans Web sitesi: http://www.azerbaijans.com
 • Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası (2017), Türk Anayasa Hukuku Sitesi: http://www.anayasa.gen.tr
 • Azerbaycan Devlet İstatistik Kurumu (2017), Azerbaycan Devlet İstatistik Kurumu Web Sitesi: http://www.stat.gov.az
 • Azerbaycan Eğitim (2017, Mayıs 15), Azerbaycan Eğitim Web Sitesi: https:// www.azerbaycanegitim.com
 • EHMEDOV, Beşir (2007), Azerbaycan Dili Teliminin Ganunları, Prinsipleri ve Metodları, Mütercim, Bakü.
 • ERGÜN, Muammer (1997), Azerbaycan Eğitim Sistemi, Gazi Üniversitesi Yayınları, 499-514.
 • ETHNOLGOUE (2017, Mayıs 12), Ethnolgoue Web Sitesi: http://www. ethnolgoue.com adresinden alındı
 • KİLLİ YILMAZ, Gülsüm (2010), Kuzey ve Güney Sibirya Türklerinin Dil Durumu, Köksav, Ankara.
 • KİLLİ YILMAZ, Gülsüm (2016), Geçmişten Günümüze Şor Türklerinin Dil Durumuna Genel Bir Bakış, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 244-285.
 • NEBİYEVA, Şelale (2010), Ana Dili Tedrisi Metodikasının Aktual Problemleri, Azerbaycan Respublikası Tahsil Nazırlığı İlmi Metodik Şurası, Bakü.
 • REHİMOV, Ağarehim (2015), Ana Dilinin Tedrisi Metodikası, Bakü, Bakü Kızlar Üniversitesi.
 • SARAY, Mehmet (1996), Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi, Ankara, Türk Tarih Kurumu.
 • SEFEROV, Rehman (2004), Azerbaycan Nüfusunun Eğitim Açısından Analizi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Konya.

EDUCATION AND LANGUAGE IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN DURING THE INDEPENDENCE PERIOD

Year 2017, Issue: 1, 101 - 115, 31.08.2017

Abstract

Language is one of the main building blocks that is at the center of human

life. Because language has a crucial role in transmitting the knowledge to next

the generations, in the socialization of an individual and in creating a community

consciousness. Therefore, each society aspires to protect and develop their

language -especially in education-, and they make various state policies.

Following the independence, education in Azerbaijani increased gradually

in the Republic of Azerbaijan. With the education becoming more widespread,

the rate of literacy increased as well. Although the rate of literacy and education

in Azerbaijani increased during the independence period, the effect of Russian

was still observed both in spoken language and in education language. Along

with Russian, English has been observed recently in the education field as well.

Despite having Russian and English as the education language, the rate of use

for Azerbaijani in education has not decreased. Because as a requirement of the

state policy, even when the ethnical groups get education in their own language,

they still have to get their education in Azerbaijani. It demonstrates that education

in Azerbaijani is cared and protected in the Republic of Azerbaijan.

References

 • Azerbaijans (2017), Azerbaijans Web sitesi: http://www.azerbaijans.com
 • Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası (2017), Türk Anayasa Hukuku Sitesi: http://www.anayasa.gen.tr
 • Azerbaycan Devlet İstatistik Kurumu (2017), Azerbaycan Devlet İstatistik Kurumu Web Sitesi: http://www.stat.gov.az
 • Azerbaycan Eğitim (2017, Mayıs 15), Azerbaycan Eğitim Web Sitesi: https:// www.azerbaycanegitim.com
 • EHMEDOV, Beşir (2007), Azerbaycan Dili Teliminin Ganunları, Prinsipleri ve Metodları, Mütercim, Bakü.
 • ERGÜN, Muammer (1997), Azerbaycan Eğitim Sistemi, Gazi Üniversitesi Yayınları, 499-514.
 • ETHNOLGOUE (2017, Mayıs 12), Ethnolgoue Web Sitesi: http://www. ethnolgoue.com adresinden alındı
 • KİLLİ YILMAZ, Gülsüm (2010), Kuzey ve Güney Sibirya Türklerinin Dil Durumu, Köksav, Ankara.
 • KİLLİ YILMAZ, Gülsüm (2016), Geçmişten Günümüze Şor Türklerinin Dil Durumuna Genel Bir Bakış, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 244-285.
 • NEBİYEVA, Şelale (2010), Ana Dili Tedrisi Metodikasının Aktual Problemleri, Azerbaycan Respublikası Tahsil Nazırlığı İlmi Metodik Şurası, Bakü.
 • REHİMOV, Ağarehim (2015), Ana Dilinin Tedrisi Metodikası, Bakü, Bakü Kızlar Üniversitesi.
 • SARAY, Mehmet (1996), Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi, Ankara, Türk Tarih Kurumu.
 • SEFEROV, Rehman (2004), Azerbaycan Nüfusunun Eğitim Açısından Analizi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Konya.
There are 13 citations in total.

Details

Journal Section MAKALELER
Authors

Elif Kolikpınar

Publication Date August 31, 2017
Published in Issue Year 2017 Issue: 1

Cite

APA Kolikpınar, E. (2017). BAĞIMSIZLIK DÖNEMİ AZERBAYCAN CUMHURİYETİNDE EĞİTİM VE DİL. Anasay(1), 101-115.