ISSN: 2587-2001
e-ISSN: 2618-6187
Founded: 2017
Publisher: İshak KÜÇÜKYILDIZ
Cover Image
 

“ANASAY” dergisi Kültür Turizm Bakanlığı "GENÇDES" projesinin desteğiyle yayım hayatına başlamıştır. Herhangi bir kuruma bağlı olmayan bağımsız, uluslararası  hakemli bilimsel bir yayın organıdır. Her yıl Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 4 kez yayınlanan bir dergidir.
Dergide kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme, derlemeler ve kitap tanıtımlarına yer verilecektir.
“ANASAY” dergisi, Sosyal Bilimler alanında çalışma yapan tüm araştırmacılara açıktır. Birçok farklı alandan danışma ve hakem kurulu bulunan dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
İlginize şimdiden teşekkür ederiz.

“ANASAY” Journal started its publishing life with the support of the Ministry of Culture and Tourism's "GENÇDES" project. It is an independent,  international  refereed scientific publication that is not affiliated with any institution. It is a journal published 4 times a year, every year in February, May, August and November. The journal will include theoretical and applied original research, analysis, compilations and book introductions.

“ANASAY” Journal is open to all researchers studying in the field of Social Sciences. The publication language of our journal, which has a wide range of advisory and referee boards, is Turkish and English.

Yours sincerely.
Editorship of ANASAY Journal

2024 - Issue: 27

İntihal

ANASAY dergisine, 01.12.2019 tarihinden itibaren gönderilen tüm makaleler, hakem değerlendirmesine sunulmadan önce 16036 programı ile benzerlik raporundan geçirilmektedir.

SOBİAD ATIF DİZİNİ ETKİ FAKTÖRÜ

TARANDIĞIMIZ DİZİNLER

140841397813979139801398113982139831398413986139871398813989 13990139911399215260152611526216020160211620516241


21251
20598

Creative Commons Lisansı