Atatürk Arboretumu Coğrafi Bilgi Veritabanının Oluşturulmasında Özgür Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı

Osman YILMAZ [1] , Hatice YILMAZ [2]


Botanik bahçeleri ve arboretumlar bitki çeşitliliğinin korunmasında önemli rol oynayan değerli doğal kaynak parçalarıdır. Bu değerli alanların yönetim ve planlanmasında bir karar destek ve kayıt sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü arboretumların başlıca objesi ve coğrafi bir konuma sahip olan bitkilerin konumlarının belirlenmesi,  kayıtlarının tutulması, izlenmesi gerekmektedir. Bu gereksinimlere çözüm arayan kurumların karşılaştığı sıkıntıların başında yazılım ve donanımla ilgili sorunlar gelmektedir. Donanım masraflarından kaçınmak zor olmasına rağmen yazılım masraflarını özgür ve açık kodlu yazılımlar ile son yıllarda sıfırlamak olanaklı hale gelmiştir. Çalışmanın amacı, 1949 yılında kurulan Atatürk Arboretumu'nun bu gereksinimlerini gidermek için mevcut klasik bitki kayıt sisteminin yenilenmesini de içeren bir coğrafi bilgi veritabanının oluşturulmasıdır.  Bu amaçla "totalstation" aleti ile bitkilerin coğrafi konumları ölçülmüş ve 4674 noktasal, 32 alansal ve 4 çizgisel bitki belirlenmiştir. Konumsal veriler ve bunlara ait öznitelik verileri 15 ayrı veritabanı tablosuna girilmiştir. Özniteliklerin belirlenmesinde arboretumlar arasında yapılan bitki alışverişlerinde gerekli anlaşılabilir bilgileri sağlamak için uluslararası veri değişim formatı (ITF2) standartları da dikkate alınmıştır. Diğer coğrafi objelere ait veriler ise mevcut haritaların sayısallaştırılması ile veritabanına girilmiştir. Oluşturulan bu akıllı haritalar kurumsal kullanım yanında ziyaretçilerin kullanımına da bilgimatik ve internet aracılığıyla açılmıştır. Çalışmada özgür açık kodlu yazılımlardan yararlanılarak yazılım masrafları azaltılmış ve gerekli tüm işlemler bu yazılımlar ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilerek kullanılabilirliği ortaya konulmuştur.

Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Osman YILMAZ

Author: Hatice YILMAZ

Dates

Application Date : February 4, 2010
Acceptance Date : May 26, 2020
Publication Date : April 2, 2013

EndNote %0 Journal of Agricultural Sciences Atatürk Arboretumu Coğrafi Bilgi Veritabanının Oluşturulmasında Özgür Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı %A Osman YILMAZ , Hatice YILMAZ %T Atatürk Arboretumu Coğrafi Bilgi Veritabanının Oluşturulmasında Özgür Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı %D 2013 %J Journal of Agricultural Sciences %P -2148-9297 %V 18 %N 4 %R %U