Journal Contacts

Editor

Naci Çağlar
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
caglar@sakarya.edu.tr

Co-Editor

Abdulkadir Özden
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
aozden@subu.edu.tr

Primary Contact

AKADEMİK PERSPEKTİF DERNEĞİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
info@academicperspective.org

Akademik Perspektif Derneği, Tığcılar Mahallesi Kadir Sokak No:12 Kat:1 Adapazarı SAKARYA


Author Support

Res. Assist. Hasanburak YÜCEL
Ankara Yıldırım Beyazıt University
hbyucel@ybu.edu.tr
Academic Platform Journal of Natural Hazards and Disaster Management (APJHAD)