Aim & Scope

                                                                                         AMAÇ
Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi, bölgesel ve küresel düzlemde toplumsal, siyasal ve ekonomik alanlarda özgün ve bilimsel akademik bakış açısıyla sorunlara çözüm önerisi sunmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, üniversitenin lisans ve lisansüstü akademik gelişimine ve evrensel literatüre de katkı sunmayı hedeflemektedir.


Dergimiz iktisat, işletme, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, maliye ve uluslararası ticaret alanları başta olmak üzere, diğer ekonomik ve sosyal alanlardaki Türkçe, Arapça, Kürtçe ve İngilizce makaleler, kitap tanıtım ve eleştirilerini yayımlamaktadır.


Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi, yukarıda belirtilen alanlarda, akademik çalışmalar yapmayı hedefleyen bilim insanlarının özgün ve bilimsel yayınlarına yer vererek ülkenin akademik zeminine nitelikli katkı yapmayı esas hedefi olarak belirlemiştir. Ayrıca dergimizin bir diğer amacı, güçlü ve zengin akademik içerik oluşturarak ulusal ve uluslararası anlamda alanının önde gelen yayınları arasına girmektir.

                                                                                                                        KAPSAM
• Artuklu KAİME Dergisi, Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 2018 yılında yayın hayatına başlamıştır. Yılda iki kez (Mayıs ve Kasım) yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.


• Dergide ekonomik, politik, yönetim ve iş hayatını ilgilendiren konularda analitik bakış açısını yansıtan özgün çalışmalar bulunmaktadır. Bu kapsamda, hem iktisadi hem de idari alanlarında araştırma yapan akademisyenlerin yayınlarına yer verilecek hem de disiplinler arası olarak sosyal bilimler alanında araştırmalar yapan diğer çalışmalara yer verilecektir.


• Dergide yayımlanmak üzere; Türkçe, İngilizce, Kürtçe ve Arapça dillerinde yazılmış makaleler kabul edilmektedir. Bunların farklı dillerden yayın yapılması istenmesi halinde çalışma, yayın kurulunun değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Yayın kurulu değerlendirmesi sonucunda yayına uygun görülen eserlerin yayınlanmasına herhangi bir engel bulunmamaktadır. Dergide yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle makaleyi yazanlara aittir. Makalenin dergide yayınlanması kabul edildiğinde, makalenin tüm yayın hakları dergiye ait olur.


• Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi, açık erişime sahiptir ve hakemler tarafından incelenerek elektronik olarak yayınlanır. Yazarlar ve okuyuculardan herhangi bir ücret talep edilmez ve ödeme yapılmaz. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce yayımlanmamış olması veya başka bir derginin değerlendirme ve yayınlanma sürecinde yer almaması gerekir.

• Dergiye gönderilen tüm makaleler hakemlere gönderilmeden önce Yayın Kurulu/Editörlük tarafından bilimsel kriterlere göre ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme aşamasında başarısız olan çalışmalar yazarlarına iade edilir.


• Değerlendirmeyi geçen çalışmalar "kör hakem" uygulamasına tabidir. Kör hakem yönteminde; makale alanında uzman iki hakeme gönderilir. Her hakemden çalışma için bir değerlendirme formu oluşturması istenir. Her iki hakem de olumlu görüş verirse çalışmaya uygun sayılır ve durum yazara bildirilir. Hakemler arasında görüş ayrılığı varsa dergi üçüncü hakeme gönderilir. En az iki hakem olumlu görüş verirse eser yayına uygun bulunur, aksi takdirde eser yazara iade edilir.


• Dergimize çalışmalarını gönderen yazar(lar), yukarıda sayılan ilkeleri kabul etmiş sayılır.


Aşağıda belirtilen alanlar, Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi’nin yayın kapsamına girmektedir.

 İktisat Teorisi
 Uluslararası İktisat
 İktisat Politikası
 İktisat Tarihi
 Yönetim ve Organizasyon
 Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 Muhasebe ve Finansman
 Maliye Teorisi
 Mali Hukuk
 Bütçe ve Vergi
 Siyaset Bilimi
 Kamu Yönetimi
 Kentleşme ve Çevre Sorunları
 Uluslararası İlişkiler
 Siyasi Tarih
 Devletler Hukuku
 Bölgesel Çalışmalar
 Küreselleşme
 Sosyal Bilimlerin diğer alanlarında disiplinler arası yapılan çalışmalar