Editör

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sadık AYDIN

Turkey
sadik.aydin@artuklu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-7587-5109
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Editör Kurulu

Editör Kurulu

Doç. Dr. Veysel ERAT

Turkey
veyselerat@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-0735-5432
Konular: Kamu Yönetimi
Kurum: Bitlis Eren Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ömer DORU

Turkey
omerdoru@hotmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Erhan POLAT

Turkey
erhanpolat@artuklu.edu.tr
Konular: Muhasebe,Denetim,İç Kontrol,Muhasebe Etiği,Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Yrd. Doç. Dr. Musallam ABEDTALAS

Turkey
musallamabedtalas@artuklu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Dr. Osman GEYİK

Turkey
osmangeyik@gmail.com
Konular: Maliye Politikası,Maliye,Kamu Ekonomisi,Kamu Maliyesi,Mali Hukuk,Muhasebe
Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dr. Hakan KAYA

Turkey
hkaya@beu.edu.tr
Konular: Makro İktisat,Enflasyon,Para Politikası,İktisat Teorisi
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Dr. Gökhan AĞAÇ

Turkey
gokhanagacc@gmail.com
ORCID: 0000-0002-4753-4689
Konular: Sağlık Yönetimi,Nicel Karar Yöntemleri
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Sekreterya

Arş. Gör. Behiye KORPE

Turkey
behiyekorpe@artuklu.adu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Arş. Gör. Gazi KURNAZ

Turkey
gazikurnaz89@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Arş. Gör. Memet Can PALANCİ

Turkey
mcpalanci@artuklu.edu.tr
Konular: Uluslararası İlişkiler
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Yayın Kurulu

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR                      Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Abdurrahim GULIYEV                National Academy of Sciences, Azerbaijan

Prof. Dr. Abuzer PINAR                              Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ                       İnönü Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Bilal BİLALOV                             National Academy of Sciences, Azerbaijan

Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR                              İstanbul Şehir Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Damira CAPAROVA                      Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Prof. Dr. Figen ALTUĞ                                 İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hakan Vahit ERKUTLU                 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hüseyin Haşimi GÜNEŞ                 Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ                  Şırnak Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Jignasu YAGNIK                            Entrepreneurship Development Institute, India

Prof. Dr. Mehmet BALCILAR                      Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC

Prof. Dr. Rıfat İRAZ                                      Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Fatma ZEREN                                 İnönü Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Bahodir BAYHONOV                     Taşkent Devlet İktisat Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Yusuf ZEREN                                   Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Dr. Abdallah MOHAMMED                          University of Nantes, France