Dergi Kurulları

Mardin Artuklu Üniversitesi Adına İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Baş Editör

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sadık AYDIN MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0001-7587-5109 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Baş Editör Yardımcıları

Öğretim Görevlisi Ferhan ARSLAN GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, ERBAA MESLEK YÜKSEKOKULU 0000-0002-7623-1855 Türkiye
İktisat Teorisi
Arş. Gör. Halit SAĞLAM MARMARA ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4307-0255 Türkiye
İktisat Teorisi
Arş. Gör. Memet Can PALANCİ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Uluslararası İlişkiler

Kamu Yönetimi Alan Editörü

Doç. Dr. Veysel ERAT Bitlis Eren Üniversitesi 0000-0002-0735-5432 Türkiye
Kamu Yönetimi

Sosyal Hizmet Alan Editörü

Doç. Dr. Özgür ALTINDAĞ Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0000-0002-4828-7501 Türkiye Web

Doç. Dr. Dicle Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Sosyal Hizmet

Uluslararası İlişkiler Alan Editörü

Doç. Dr. Erhan İÇENER İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-2198-1883 Türkiye
Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri, Avrupa Çalışmaları, Türk Dış Politikası, Uluslararası Siyaset

Siyaset Bilimi Alan Editörü

Doç. Dr. Engin ŞAHİN İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Anayasa ve Siyasal Kurumlar

Muhasebe Alan Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Erhan POLAT MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Muhasebe, Denetim, İç Kontrol, Muhasebe Etiği, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi

İşletme Alan Editörü

Dr. Didem DEMİR TOROS ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Pazarlama

İktisat Alan Editörü

Dr. Hakan KAYA BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9084-6987 Türkiye
Makro İktisat, Enflasyon, Para Politikası, İktisat Teorisi

Sağlık Yönetimi Alan Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan AĞAÇ SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-4753-4689 Türkiye
Sağlık Yönetimi, Nicel Karar Yöntemleri

Maliye Alan Editörü

Doç. Dr. Osman GEYİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9885-9638 Türkiye Web
Maliye Politikası, Maliye, Kamu Ekonomisi, Kamu Maliyesi, Mali Hukuk

İngilizce Dil Editörü

Finans, Bankacılık, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Arapça Dil Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Wissam Aldien ALOKLAH MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-4532-3845 Türkiye Web

Wissam Aldien Aloklah has been Assistant Professor in the Department of Political Sciences and International Relations, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Artuklu University, Mardin, Turkey since 2016. Between 2012 and 2013, he worked as Instructor of Public Freedoms & Human Rights at the Syrian Virtual University. Previously, he was a Lecturer in the Faculty of Sharia and Law at the University of the Levant (2011-2013). He has a PhD in International Law and International Relations (excellent) from University of Damascus (2011). He has knowledge of modern academic skills gained from participation in Cara Syria Programme workshops, which are led by academics from several prestigious British universities such as Cambridge, Oxford, Edinburgh, Kent, Cardiff, Middlesex, Reading, University of South Wales and Newcastle.

Hukuk, Milletlerarası Kamu Hukuku

Yayın Kurulu

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR                      Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Abdurrahim GULIYEV                National Academy of Sciences, Azerbaijan

Prof. Dr. Abuzer PINAR                              Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ                       İnönü Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Bilal BİLALOV                             National Academy of Sciences, Azerbaijan

Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR                              İstanbul  Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Damira CAPAROVA                      Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Prof. Dr. Figen ALTUĞ                                 İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hakan Vahit ERKUTLU                 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Havva ÇAHA                               Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ                 Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Prof. Dr. Jignasu YAGNIK                            Entrepreneurship Development Institute, India

Prof. Dr. Mehmet BALCILAR                      Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC

Prof. Dr. Ömer ÇAHA                                Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Rıfat İRAZ                                      Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Fatma ZEREN                                 İnönü Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Bahodir BAYHONOV                     Taşkent Devlet İktisat Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Yusuf ZEREN                                   Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Dr. Abdallah MOHAMMED                          University of Nantes, France