Mardin Artuklu Üniversitesi Adına İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR

Turkey
iozcosar@yahoo.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Baş Editör

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sadık AYDIN

Turkey
sadik.aydin@artuklu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-7587-5109
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Baş Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Behiye KORPE

Turkey
behiyekorpe@artuklu.adu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Arş. Gör. Gazi KURNAZ

Turkey
gazikurnaz89@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Arş. Gör. Halit SAĞLAM

Turkey
halit.saglam@marmara.edu.tr
ORCID: 0000-0003-4307-0255
Konular: İktisat Teorisi
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Memet Can PALANCİ

Turkey
mcpalanci@artuklu.edu.tr
Konular: Uluslararası İlişkiler
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Kamu Yönetimi Alan Editörü

Doç. Dr. Veysel ERAT

Turkey
veyselerat@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-0735-5432
Konular: Kamu Yönetimi
Kurum: Bitlis Eren Üniversitesi

Sosyal Hizmet Alan Editörü

Doç. Dr. Özgür ALTINDAĞ

Turkey
ozgur@ozguraltindag.com
ORCID: 0000-0002-4828-7501
Konular: Sosyal Hizmet,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Hakkında: Dr. Arş. Gör. Dicle Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
Kurum: Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
URL: www.ozguraltindag.com

Uluslararası İlişkiler Alan Editörü

Doç. Dr. Erhan İÇENER

Turkey
erhan.icener@izu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-2198-1883
Konular: Uluslararası Siyaset,Türk Dış Politikası,Avrupa Çalışmaları,Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri
Kurum: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

Maliye Alan Editörü

Dr. Osman GEYİK

Turkey
osmangeyik@gmail.com
Konular: Mali Hukuk,Kamu Maliyesi,Kamu Ekonomisi,Maliye,Maliye Politikası
Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ

İşletme Alan Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Osman ÖZDEMİR

Turkey
osmanozdemir03@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-8880-1459
Konular: Pazarlama
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ

Sağlık Yönetimi Alan Editörü

Dr. Gökhan AĞAÇ

Turkey
gokhanagacc@gmail.com
ORCID: 0000-0002-4753-4689
Konular: Nicel Karar Yöntemleri,Sağlık Yönetimi
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

İktisat Alan Editörü

Dr. Hakan KAYA

Turkey
hkaya@beu.edu.tr
Konular: İktisat Teorisi,Makro İktisat,Para Politikası,Enflasyon
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Muhasebe Alan Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Erhan POLAT

Turkey
erhanpolat@artuklu.edu.tr
Konular: Yönetim ve Maliyet Muhasebesi,Muhasebe Etiği,İç Kontrol,Denetim,Muhasebe
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

İngilizce Dil Editörü

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Maksud ÖNAL

Turkey
mehmetmaksud.onal@gmail.com
ORCID: 0000-0002-6059-3210
Konular: Finansal Piyasalar ve Kurumlar,Bankacılık,Finans
Kurum: Mardin Artuklu University

Arapça Dil Editörü

Yrd. Doç. Dr. Musallam ABEDTALAS

Turkey
musallamabedtalas@artuklu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-6646-1104
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Siyaset Bilimi Alan Editörü

Doç. Dr. Engin ŞAHİN

Turkey
engin.sahin@rumeli.edu.tr
Konular: İdare Hukuku,Anayasa ve Siyasal Kurumlar,Anayasa Hukuku
Kurum: İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ

Yayın Kurulu

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR                      Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Abdurrahim GULIYEV                National Academy of Sciences, Azerbaijan

Prof. Dr. Abuzer PINAR                              Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ                       İnönü Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Bilal BİLALOV                             National Academy of Sciences, Azerbaijan

Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR                              İstanbul  Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Damira CAPAROVA                      Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Prof. Dr. Figen ALTUĞ                                 İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hakan Vahit ERKUTLU                 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Havva ÇAHA                               Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ                 Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Prof. Dr. Jignasu YAGNIK                            Entrepreneurship Development Institute, India

Prof. Dr. Mehmet BALCILAR                      Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC

Prof. Dr. Ömer ÇAHA                                Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Rıfat İRAZ                                      Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Fatma ZEREN                                 İnönü Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Bahodir BAYHONOV                     Taşkent Devlet İktisat Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Yusuf ZEREN                                   Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Dr. Abdallah MOHAMMED                          University of Nantes, France