Price Policy

Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi açık ve bedelsiz akademik yayıncılık ilkesi gereğince yazarlardan, makale gönderme, değerlendirme ve yayımlanma sürecinde herhangi bir ücret ödemesi talep etmemektedir. Okuyucular veya araştırmacılar yayımlanan her makaleyi herhangi bir bedel ödemeden indirebilir ve yazdırabilir. Makaleler dijital olarak ücretsiz erişime açıktır.