Author Guidelines

YAZIM KURALLARI

Dergiye gönderilen çalışmalarda yazarlar öncelikle şunlara dikkat etmelidirler;

  • Çalışmanın daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ya da değerlendirme aşamasında bulunmamış olması gerekmektedir. Bu konuda sorumluluk tamamen yazarlara ait olmaktadır. Artuklu KAİME dergisi ve editör kurulu bu konuda sorumluluk kabul etmemektedir.
  • Dergimize gönderilen çalışmalar ön değerlendirme aşamasına tabi tutulmadan önce intihal programına konulmaktadırlar. Benzerlik oranı çalışmanın tümünde %20 ve üzerinde ise ya da aynı çalışmadan benzerlik oranı % 3 ve üzerinde ise çalışma ön değerleme aşamasında reddedilerek yazara iade edilir.
  • Çalışma sisteme yüklenirken, çalışmada yazarlarla ilgili hiçbir bilginin yer almaması gerekmektedir. Bu bilgiler sonraki aşamalarda talep edilecektir.
  • Dergimizde yayın yapmak isteyen yazarların tümünün ORCID numarası sahibi olması gerekmektedir. 
  • Dergimize gönderilen çalışmaların değerlendirme süresi hakemlerin değerlendirme sürecine göre; yaklaşık olarak 1 ay sürebilmektedir.

Dergimiz 3 aşamalı süreçten geçerek çalışmaları değerlendirmektedir. Bu süreçler; ön kontrol aşaması, değerlendirme aşaması ve düzenleme aşamasından oluşmaktadır. Ön kontrol aşamasında çalışmalar derginin belirlemiş olduğu yazım kurallarına, yayın politikalarına ve derginin kabul etmiş olduğu çalışma alanlarına uyumlu olup olmadığına göre değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bu koşulları sağlamayan ve benzerlik oranı yukarıda belirtilen oranların üzerinde çıkan çalışmalar ön kontrol aşamasında reddedilerek yazar(lar)a iade edilirler. Ön kontrol aşamasında başarılı bulunan çalışmalar hakemlendirilmek üzere değerlendirme aşamasına geçirilmektedirler. 

Dergimiz çift kör hakem yöntemini kullanmaktadır. Dergimize gönderilen çalışmalar alanında uzman 2 ayrı hakeme gönderilirler. 2 hakemin de olumlu değerlendirildiği çalışmalar yayıma uygun bulunarak kabul edilirler. 1 hakemin olumlu 1 hakemin olumsuz rapor veriği çalışmalar için çalışma üçüncü bir hakeme gönderilerek değerlendirilmesi istenir. Üçüncü hakemin de olumlu rapor vermesi durumunda çalışma yayımlanmak için uygun bulunur. Her iki hakemin de olumsuz görüş bildirmesi durumunda ise üçüncü hakeme göndermeye gerek kalmadan çalışma reddedilerek bu durum yazara bildirilir. Objektif değerlendirme kriterlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla hakemler yazarlar konusunda bilgi sahibi olmadıkları gibi yazarlar da hakemler konusunda bilgi sahibi değildirler. 

Her iki hakemin de olumlu görüş bildirdiği çalışmaların, yayına kabul edildiği yazarlara bildirilip yazarlardan son bir düzenleme istenerek sonraki sayıda yayımlanmak için çalışmalar sıraya konulur.

Çalışmanın  şu kurallara göre yapılması önem arz etmektedir;

Çalışma; Özet, Abstract, GİRİŞ,.... SONUÇ, KAYNAKÇA olacak şekilde düzenlenmelidir.

Çalışmanın tamamı Times New Roman yazı türünde yazılmalıdır. Çalışmada kullanılan 1. Derece başlıklar Büyük harfle 12 punto bold olacak şekilde yazılmalıdır. 2. Dereceden başlıklar ilk harf büyük 12 punto ve tamamı bold olacak şekilde yazılmalıdır. Çalışmanın özet kısmı 10 punto italik yazılmalıdır. Özet kelimesi büyük harflerle 12 punto bold yazılmalıdır. Özetin altına Anahtar Kelimeler: en az 3 kelime yazılmalıdır. Özet kısmının 250 kelimeyi geçmemesi gerekmektedir. Abstract kısmı 10 punto italik yazılmalıdır. Abstract kelimesi büyük harfle 12 punto bold yazılmalıdır.

Çalışmanın metin kısmı tamamı 12 punto times new roman yazı türünde 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Kağıt boyutu çalışmanın tamamında A4 seçilerek; genişlik 21 cm, yükseklik 29,7 cm olarak belirlenmelidir. Kenar boşlukları; üst 2,5 cm, alt 2,5 cm, iç 2,5 cm, dış 2,5 cm olarak belirlenmelidir.

Tablo ve şekiller çalışmanın kenarlarını aşmayacak şekilde istenen puntoda düzenlenebilmektedir. Tablo ve şekil isimleri times new roman yazı türünde tablo ve şeklin üzerinde ortalanarak bold 12 punto olacak şekilde yazılmalıdır.

Dergide kaynak gösterme yöntemi olarak APA6 benimsenmiştir. APA6 ile ilgili ayrıntılara şu likten ulaşılarak çalışmanızı oluşturabilirsiniz. http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf