Akademi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2667-4866 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Ankara Hacı Bayram Veli University |


• Akademi Sosyal Bilimler Dergisi , owned by Ankara Hacı Bayram Veli University Graduate Education Institute, is a national and refereed scientific journal published every four months (January-May-September). Since 2014, ıt continued ıts publication life as Gazi University Journal of Social Sciences. Gazi University Institute of Social Sciences was closed with the law numbered 7141/30425 dated May 18, 2018 and Ankara Hacı Bayram Veli University Graduate Education Institute was established. Since December 2018, Gazi University Journal of Social Sciences continues its publication life as Akademi Sosyal Bilimler Dergisi.
• Please review the Prıncıples of Publıcatıon Ethıcs and Wrıtıng Guıdelınes before summitting your articles to our journal.
IMPORTANT INFORMATION: After the referee reports, the authors are given 15 days for correction, the work of the authors who did not return during this period will be rejected.

Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2667-4866 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Ankara Hacı Bayram Veli University |
Cover Image


• Akademi Sosyal Bilimler Dergisi , owned by Ankara Hacı Bayram Veli University Graduate Education Institute, is a national and refereed scientific journal published every four months (January-May-September). Since 2014, ıt continued ıts publication life as Gazi University Journal of Social Sciences. Gazi University Institute of Social Sciences was closed with the law numbered 7141/30425 dated May 18, 2018 and Ankara Hacı Bayram Veli University Graduate Education Institute was established. Since December 2018, Gazi University Journal of Social Sciences continues its publication life as Akademi Sosyal Bilimler Dergisi.
• Please review the Prıncıples of Publıcatıon Ethıcs and Wrıtıng Guıdelınes before summitting your articles to our journal.
IMPORTANT INFORMATION: After the referee reports, the authors are given 15 days for correction, the work of the authors who did not return during this period will be rejected.
Volume 8 - Issue 22 - Jan 25, 2021
 1. SOSYAL İÇERİKLİ REKLAMLARIN İZLENİRLİK DURUMLARI: AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 6 - 25
  Levent MERCİN, Cihan TİKİT
 2. ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN EKONOMİ GÜVENLİĞİ: AĞUSTOS KRİZİ ÖRNEĞİ
  Pages 26 - 46
  Menderes ALPKUTLU
 3. BİLİŞSEL KAYIPLARIMIZIN SEBEBİNİ ARAYIŞ: PSİKOLOJİK SERMAYE VE ÇALIŞMA HAYATI KALİTESİNİN BİLİŞSEL KAYIPLARA ETKİSİ
  Pages 47 - 68
  Sema POLATCI, Hüseyin YILMAZ
 4. KÜRESELLEŞME, SOSYAL AĞLAR VE GÖZETİM TOPLUMU BAĞLAMINDA MAHREMİYET SORUNLARI: INSTAGRAM İÇERİK ANALİZİ
  Pages 69 - 88
  Kumsal Dilara ÖZKAN
 5. OSMANLI DÖNEMİ’NİN KAYNAĞINI GELENEKTEN ALAN MİZAH GAZETELERİNDE KÜLTÜREL SÜREKLİLİK
  Pages 89 - 106
  Cansu DIRAMALI
 6. İRAN VE SUUDİ ARABİSTAN’IN 2003’TEN SONRA IRAK’TA ÇIKAR ÇATIŞMALARINA JEOPOLİTİK BİR BAKIŞ
  Pages 107 - 126
  Hazar LEYLANOĞLU, Seyedmohammad SEYEDI ASL
 7. HAKİKAT GAZETESİNE GÖRE ESKİŞEHİR’DE KOLERA (1911-1912)
  Pages 127 - 146
  Raziye ŞANAL
 8. CUMHURİYET DÖNEMİ (1930-1940) KÜLTÜR POLİTİKALARININ ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİNE OLAN ETKİSİ
  Pages 147 - 166
  Alper BAKICI
 9. UZAY HUKUKU AÇISINDAN SİLAH(SIZ)LANMA SORUNU
  Pages 167 - 182
  Zeynep SEYİTOĞLU DANIŞMAN
 10. NYSA ANTİK KENTİ KAZILARI KONSERVASYON-RESTORASYON ÇALIŞMALARI
  Pages 183 - 203
  Muhammed DİLER, Serdar Hakan ÖZTANER
 11. THE PROBLEM OF GLOBAL TURMOIL IN THE DILEMMA OF GLOBALIZATION-MULTILATERALISM: LONG-TERM INTERACTIONS BETWEEN DEMOCRACY AND ECONOMY WITHIN THE FRAMEWORK OF POLITICAL REGIMES
  Pages 204 - 224
  Emin Ahmet KAPLAN, Rana DAYIOĞLU ERUL
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN TR Dizin Citation Count Year
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2148-8924 2148-8924 0 2014-2018