Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

VERGİ AFLARININ BÜTÇE VE GENEL EKONOMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Year 2015, Volume 2, Issue 1, 8 - 21, 15.06.2015

Abstract

Vergi affı, devletin yetkisini kullanarak çıkardığı bir kanunla alacak hakkından vazgeçmesi ve bu suretle kamu alacağının ortadan kalkmasıdır. Vergi afları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde devlet olma geleneğinin bir sonucu olarak ekonomik, sosyal ve siyasi amaçlarla zaman zaman uygulana bilmekte ve vergi gelirlerini arttırmaya yönelik bir çözüm yöntemi olarak öngörülmektedir. Bu nedenle vergi afları, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir uygulama alanı bulmuştur. Vergi aflarının sık sık tekrarlanması mükellef tutum ve davranışlarını olumsuz yönde etkilediği gibi ekonomi üzerinde de önemli etkileri bulunmaktadır. Bu çalışmada vergi aflarının gerek mükellefler gerekse ekonomi üzerindeki etkileri ele alınacaktır.

References

 • BİLİCİ Nurettin, Vergi Hukuku 7. Baskı, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2003.
 • ÇETİN Güneş, “Vergi Aflarının Vergi Mükelleflerinin Tutum ve Davranışları Üzerindeki Etkisi”, Yönetim ve Ekonomi, C:14, S:2, 2007
 • DURAN Bülbül, “Vergi Aflarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri”, Yaklaşım Dergisi, Kasım, Aralık 2003
 • SARAÇOĞLU Fatih, “Vergi Afları, Vergiye Uyum ve Türkiye Uygulamaları”, http://w3.gazi.edu.tr, 15.12.2009
 • SAVAŞAN Fatih, “Vergi Afları: Teori ve Türkiye Uygulamaları (“Vergi Barışı” Uygulama Sonuçları)” Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi C.VIII , S.1, 2006.
 • http://tdkterim.gov.tr/bts/
 • http://www.gib.gov.tr/fileadmin/HTML/VI/VBKII/30_09_2004_kumulatif.xls
 • http://www.gib.gov.tr/fileadmin/HTML/VI/5811mek/10022010_5811.xls.htm
 • 27.02.2003 tarih ve 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu
 • 13.11.2008 tarih ve 5811 sayılı Kanun
 • 25.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun

Year 2015, Volume 2, Issue 1, 8 - 21, 15.06.2015

Abstract

References

 • BİLİCİ Nurettin, Vergi Hukuku 7. Baskı, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2003.
 • ÇETİN Güneş, “Vergi Aflarının Vergi Mükelleflerinin Tutum ve Davranışları Üzerindeki Etkisi”, Yönetim ve Ekonomi, C:14, S:2, 2007
 • DURAN Bülbül, “Vergi Aflarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri”, Yaklaşım Dergisi, Kasım, Aralık 2003
 • SARAÇOĞLU Fatih, “Vergi Afları, Vergiye Uyum ve Türkiye Uygulamaları”, http://w3.gazi.edu.tr, 15.12.2009
 • SAVAŞAN Fatih, “Vergi Afları: Teori ve Türkiye Uygulamaları (“Vergi Barışı” Uygulama Sonuçları)” Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi C.VIII , S.1, 2006.
 • http://tdkterim.gov.tr/bts/
 • http://www.gib.gov.tr/fileadmin/HTML/VI/VBKII/30_09_2004_kumulatif.xls
 • http://www.gib.gov.tr/fileadmin/HTML/VI/5811mek/10022010_5811.xls.htm
 • 27.02.2003 tarih ve 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu
 • 13.11.2008 tarih ve 5811 sayılı Kanun
 • 25.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Yusuf GÜLER This is me

Publication Date June 15, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 2, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { asead458390, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2148-9963}, address = {}, publisher = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2015}, volume = {2}, number = {1}, pages = {8 - 21}, title = {VERGİ AFLARININ BÜTÇE VE GENEL EKONOMİ ÜZERİNE ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {Güler, Yusuf} }
APA Güler, Y. (2015). VERGİ AFLARININ BÜTÇE VE GENEL EKONOMİ ÜZERİNE ETKİLERİ . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 8-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/39067/458390
MLA Güler, Y. "VERGİ AFLARININ BÜTÇE VE GENEL EKONOMİ ÜZERİNE ETKİLERİ" . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 2 (2015 ): 8-21 <https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/39067/458390>
Chicago Güler, Y. "VERGİ AFLARININ BÜTÇE VE GENEL EKONOMİ ÜZERİNE ETKİLERİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 2 (2015 ): 8-21
RIS TY - JOUR T1 - VERGİ AFLARININ BÜTÇE VE GENEL EKONOMİ ÜZERİNE ETKİLERİ AU - Yusuf Güler Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 8 EP - 21 VL - 2 IS - 1 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi VERGİ AFLARININ BÜTÇE VE GENEL EKONOMİ ÜZERİNE ETKİLERİ %A Yusuf Güler %T VERGİ AFLARININ BÜTÇE VE GENEL EKONOMİ ÜZERİNE ETKİLERİ %D 2015 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Güler, Yusuf . "VERGİ AFLARININ BÜTÇE VE GENEL EKONOMİ ÜZERİNE ETKİLERİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 2 / 1 (June 2015): 8-21 .
AMA Güler Y. VERGİ AFLARININ BÜTÇE VE GENEL EKONOMİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2015; 2(1): 8-21.
Vancouver Güler Y. VERGİ AFLARININ BÜTÇE VE GENEL EKONOMİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2015; 2(1): 8-21.
IEEE Y. Güler , "VERGİ AFLARININ BÜTÇE VE GENEL EKONOMİ ÜZERİNE ETKİLERİ", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol. 2, no. 1, pp. 8-21, Jun. 2015