PDF EndNote BibTex Cite

AN ASSESSMENT ON WORKING CONDITIONS OF EDITORS IN CINEMA AND TELEVISION

Year 2017, Volume 4, Issue 7, 14 - 23, 01.07.2017

Abstract

The invention of photography has launched the discovery of a series that made the first movies possible. Thus, the filmmakers have mostly followed a simple path, when they were creating the first movies: Found an interesting topic for shooting and the simple states of events were recorded. Nevertheless, aligning the shoots in accordance with the story has revealed the term of “editing”. The directors have began to try new methods of expression in this way. Because editing is a method of a expression that is specific to the language of film. Another common definition used for editing is “montage”. “Editor” or “Cutter” expressions are used in cinema and television for the persons that organize images and sounds. An editor practices his/her artistic and technical skills to combine independent of each other shots in post-production process. A team that composed from an editor and editing assistants can work in a cinema film. However in productions for television, there are mostly one or two editor in the editing process. Working conditions are changeable in television. Therefore, editor may also be a person or persons who manage the entire editing process in some productions. The purpose of the study, is to reveal the recent changes and issues in the occupation of editors. In the study, a survey was made due to the inadequacy of academic resources for professional problems. In this context, the survey questions were prepared for the problems of the profession and working conditions. In the analysis of the questions, “SPSS for Windows” software was used. Survey is a study of descriptive type and the analysis is done with editors that work in different areas is the main constraint of the research. Some of the findings were interpreted with the help of tables. In conclusion, occupational problems of people working in the editing sector in Turkey have summarized

References

 • BORDWELL David ve THOMPSON Kristin. Film Sanatı, De-Ki Yayınları, Ankara, 2012.
 • DMYTRYK, Edward ve DMYTRYK, Porter, Jean. Sinemada Yönetmenlik, Oyunculuk, Kurgu, Doruk Yayınları, İstanbul, 2013.
 • ERGÜRSEL, Ayhan. “Kurgucu Sihirbaz Değildir”, Hayal Perdesi Dergisi, Röportaj: Zeynep Turan ve Koray Sevindi, İstanbul, Kasım-Aralık, ss.78-85, 2013.
 • GÖSTERİŞLİ, Erdem Mehmet. Film ve Video Yapımı, (ed: Ufuk Küçükcan, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2013.
 • KÜÇÜKERDOĞAN, Bülent. Sinemada Kurgu ve Eisenstein, Hayalbaz Kitap, İstanbul, 2010.
 • SINGLETON, S. Ralph. Amerikan Film Terimleri Sözlüğü, Es Yayınları, İstanbul, 2004.
 • MILLERSON, Gerald ve OWENS, Jim. Video Production Handbook, Focal Press, USA, 2008.
 • ÖZÖN, Nijat. Sinema Sanatına Giriş, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2008.
 • https://americancinemaeditors.org/ (Erişim:04 Nisan 2017)
 • https://www.editorsguild.com/ (Erişim:04 Nisan 2017)
 • http://www.sinematvsendikasi.org/ (Erişim:10 Nisan 2017)

SİNEMA VE TELEVİZYONDA KURGUCULARIN ÇALIŞMA KOŞULLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Year 2017, Volume 4, Issue 7, 14 - 23, 01.07.2017

Abstract

Fotoğrafın icadı, ilk filmleri olanaklı kılan bir dizi keşfi başlatmıştır. Nitekim sinemacılar ilk filmleri oluştururken çoğunlukla basit bir yol izlemiştir: Çekim için ilginç bir konu bulunmuş ve olayların yalın halleri kayıt altına alınmıştır. Bununla birlikte, çekimlerin öykü ile uyumlu bir biçimde sıralanması, “kurgu” kavramını ortaya çıkarmıştır. Böylelikle yönetmenler yeni anlatım yöntemlerini denemeye başlamıştır. Çünkü kurgu, film diline özgü bir anlatım yöntemidir. Kurgu için kullanılan bir diğer yaygın tanım da, “montaj”dır. Sinemada ve televizyonda görüntüleri ve sesleri düzenleyen kişiler için “kurgucu” ya da “montajcı” ifadeleri kullanılmaktadır. Yapımsonrası aşamada kurgucu, sanatsal ve teknik becerilerini birbirinden bağımsız çekimleri birleştirmek için uygular. Bir sinema filminde, kurgucu ve kurgu asistanlarından oluşan bir ekip çalışabilir. Ancak televizyona yönelik yapımlarda çoğunlukla, kurgu sürecinde bir ya da iki kurgucu bulunur. Televizyonda çalışma koşulları değişkendir. Bu nedenle, bazı yapımlarda kurgucu aynı zamanda tüm kurgu sürecini yöneten kişi veya kişiler de olabilir. Çalışmanın amacı, kurgucuların mesleklerinde yaşadıkları değişimleri ve sorunları ortaya koymaktır. Araştırmada, meslek sorunlarına yönelik akademik kaynakların yetersizliğinden ötürü, bir anket uygulaması yapılmıştır. Bu bağlamda, anket soruları meslek sorunlarına ve çalışma koşullarına yönelik hazırlanmıştır. Soruların analizinde, “SPSS for Windows” yazılımından yararlanılmıştır. Anket çalışması, betimsel türde bir çalışmadır ve analizin farklı alanlarda çalışan kurgucular ile yapılması araştırmanın temel kısıtıdır. Elde edilen bulguların bazıları, tablolar yardımıyla yorumlanmıştır. Sonuç bölümünde, Türkiye’de kurgu sektöründe çalışan kişilerin meslek sorunları özetlenmektedir

References

 • BORDWELL David ve THOMPSON Kristin. Film Sanatı, De-Ki Yayınları, Ankara, 2012.
 • DMYTRYK, Edward ve DMYTRYK, Porter, Jean. Sinemada Yönetmenlik, Oyunculuk, Kurgu, Doruk Yayınları, İstanbul, 2013.
 • ERGÜRSEL, Ayhan. “Kurgucu Sihirbaz Değildir”, Hayal Perdesi Dergisi, Röportaj: Zeynep Turan ve Koray Sevindi, İstanbul, Kasım-Aralık, ss.78-85, 2013.
 • GÖSTERİŞLİ, Erdem Mehmet. Film ve Video Yapımı, (ed: Ufuk Küçükcan, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2013.
 • KÜÇÜKERDOĞAN, Bülent. Sinemada Kurgu ve Eisenstein, Hayalbaz Kitap, İstanbul, 2010.
 • SINGLETON, S. Ralph. Amerikan Film Terimleri Sözlüğü, Es Yayınları, İstanbul, 2004.
 • MILLERSON, Gerald ve OWENS, Jim. Video Production Handbook, Focal Press, USA, 2008.
 • ÖZÖN, Nijat. Sinema Sanatına Giriş, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2008.
 • https://americancinemaeditors.org/ (Erişim:04 Nisan 2017)
 • https://www.editorsguild.com/ (Erişim:04 Nisan 2017)
 • http://www.sinematvsendikasi.org/ (Erişim:10 Nisan 2017)

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Barış Tolga EKİNCİ This is me
Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi

Publication Date July 1, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 4, Issue 7

Cite

Bibtex @ { asead694299, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2148-9963}, address = {}, publisher = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2017}, volume = {4}, number = {7}, pages = {14 - 23}, title = {SİNEMA VE TELEVİZYONDA KURGUCULARIN ÇALIŞMA KOŞULLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Ekinci, Barış Tolga} }
APA Ekinci, B. T. (2017). SİNEMA VE TELEVİZYONDA KURGUCULARIN ÇALIŞMA KOŞULLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 4 (7) , 14-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/52673/694299
MLA Ekinci, B. T. "SİNEMA VE TELEVİZYONDA KURGUCULARIN ÇALIŞMA KOŞULLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME" . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 4 (2017 ): 14-23 <https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/52673/694299>
Chicago Ekinci, B. T. "SİNEMA VE TELEVİZYONDA KURGUCULARIN ÇALIŞMA KOŞULLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 4 (2017 ): 14-23
RIS TY - JOUR T1 - SİNEMA VE TELEVİZYONDA KURGUCULARIN ÇALIŞMA KOŞULLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AU - Barış Tolga Ekinci Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 23 VL - 4 IS - 7 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi SİNEMA VE TELEVİZYONDA KURGUCULARIN ÇALIŞMA KOŞULLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %A Barış Tolga Ekinci %T SİNEMA VE TELEVİZYONDA KURGUCULARIN ÇALIŞMA KOŞULLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %D 2017 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 4 %N 7 %R %U
ISNAD Ekinci, Barış Tolga . "SİNEMA VE TELEVİZYONDA KURGUCULARIN ÇALIŞMA KOŞULLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 4 / 7 (July 2017): 14-23 .
AMA Ekinci B. T. SİNEMA VE TELEVİZYONDA KURGUCULARIN ÇALIŞMA KOŞULLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2017; 4(7): 14-23.
Vancouver Ekinci B. T. SİNEMA VE TELEVİZYONDA KURGUCULARIN ÇALIŞMA KOŞULLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2017; 4(7): 14-23.
IEEE B. T. Ekinci , "SİNEMA VE TELEVİZYONDA KURGUCULARIN ÇALIŞMA KOŞULLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol. 4, no. 7, pp. 14-23, Jul. 2017