Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2667-6044 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Ankara University |


ASHD, Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun bilimsel yayın organı olup  Türkçe ve İngilizce dilinde, yılda 2 sayı olarak yayınlanmaktadır. 2018 yılı 2. sayısı itibariyle Dergipark altyapısına geçmesiyle beraber ASHD sadece e-dergi olarak yayın hayatına devam edecektir.

Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi (ASHD),Arşivimizin DergiPark altyapısına taşınması sırasında bazı sayıların aktarımında sorun yaşanması sebebiyle bu sorun tamamen giderilene dek eski sayılarımızın arşivimizde mevcut olmayan cilt ve sayılarına Ankara Üniversitesi Dergiler Veritabanı adresinden ulaşılabilir.

Dergimize başvuruda bulunan yazarların makaleleri hakemler tarafından değerlendirildikten sonra kabul edildiğinde ilgili sayı yayınlanana dek "erken görünüm/early review" sekmesinde yayınlanacaktır.


Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi

e-ISSN 2667-6044 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Ankara University |
Cover Image


ASHD, Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun bilimsel yayın organı olup  Türkçe ve İngilizce dilinde, yılda 2 sayı olarak yayınlanmaktadır. 2018 yılı 2. sayısı itibariyle Dergipark altyapısına geçmesiyle beraber ASHD sadece e-dergi olarak yayın hayatına devam edecektir.

Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi (ASHD),Arşivimizin DergiPark altyapısına taşınması sırasında bazı sayıların aktarımında sorun yaşanması sebebiyle bu sorun tamamen giderilene dek eski sayılarımızın arşivimizde mevcut olmayan cilt ve sayılarına Ankara Üniversitesi Dergiler Veritabanı adresinden ulaşılabilir.

Dergimize başvuruda bulunan yazarların makaleleri hakemler tarafından değerlendirildikten sonra kabul edildiğinde ilgili sayı yayınlanana dek "erken görünüm/early review" sekmesinde yayınlanacaktır.