Year 2019, Volume 3 , Issue 2, Pages 185 - 196 2019-12-30

Sakalar doğuda Çin seddinden batıda Tuna nehrine kadar, 40. ve 50. paraleller arasında geniş bir sahaya yayılmışlardır. Bu­nun sonucunda çeşitli kavimler tarafından tanınmışlar ve bunların yazılı belgelerinde adlarından bahsedilerek, hakla­rında bilgiler verilmiştir. Saka adına ve onlarla ilgili bilgilere Grek kaynaklarında, Pers çivi yazılı metinlerinde, Asur ve Çin yıllıklarında rastlanmaktadır. Adı geçen kaynak, metin ve yıllıklar, dil, kültür ve coğrafya bakımından birbirinden farklı kavimlere ait olduğundan Saka adı bu belgelerde deği­şik şekillerde geçmektedir. Saka adı Grek kaynaklarında "Skythai", Pers kaynaklarında "Saka", Çin kaynaklarında “Sai (Sak)” şeklinde geçmektedir. Grek kaynaklarında geçen “Skythai” adından hareketle batı kaynaklarında “İskit”, Pers kaynaklarında geçen “Saka” adından hareketle de doğu kaynaklarında “Saka” adı ön plana çıkıyor. Modern araştırmalarda geçen İskit ve Saka adlarının aynı bozkır kavmi için kullanıldığı anlaşılıyor. Böylece Pers kaynaklarında­ki adlandırmalardan hareketle İskitlerin Sakalar, Sakaların da İskitler olduğu anlaşılıyor. Sakaların tarihi, dili, dini, gelenek ve görenekleri, sanatları hakkında yazılı kaynaklar ve arkeolojik malzemelerden bilgi sahibi olabiliyoruz. Çok geniş bir sahaya yayılmış olan Sakaların çeşitli kavimlerle münasebetleri ve onlarla mücadelelerini Pers, Asur ve Grek kaynaklarından öğreniyoruz. Antik kaynaklardan dilleri, dinleri, gelenek ve görenekleri hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Sanatları hakkında ise arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılan çok sayıda sanat eseri bize ışık tutuyor. Sakaların ilk yurtları, adları, dilleri, dinleri, gelenek ve görenekleri ile sanat anlayışları Türklüklerini açık bir şekilde ortaya koyuyor. 

Türk, Saka, Kazakistan, tarih, kültür, gelenek
  • AKİŞEV, Kemal Alişar, Kurgan Issık, Iskustvo, Moskova, 1978.AMANCALOV, Altay S.; "Runopodopnaya nadpis'is Sakskogo Zakhoroneniya" Bestnik AN Kaz. SSR., 12, 1971, 64- 66.AMANCALOV, Altay S.; “The Words of Ancestors”, Erdem, 5,15, 1989, 791- 796.ARSAL, Sadri Maksudi, Orta Asya, Türk Tarihinin Ana Hatları Eserinin Müsveddeleri, Ankara, 1933.ARRİANOS, İskender’in Anabasisi, (Çev Hayrullah Örs ), Maarif Matbaası, İstanbul, 1945. CAFEROĞLU. Ahmet, Türk Dili Tarihi, Enderun yayınları, İstanbul, 1984.DURMUŞ, İlhami, İskitler (Sakalar), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1993.DURMUŞ, İlhami, Türk Kültürüne Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara, 2016.DÜYSENOV, Mirzabek; “Altın Kiyimdi Adam, Kazak Edebiyatı, 11 Eylül 1970.FRANKE, Otto, Beitraege aus Chinesischen Quellen zur Kenntnis der Türkvölker und Skythen Zentralasiens, ?, 1904.HALOUN, Gustav, “Zur Üe-Tsi- Frage”, Zeitschrift der Deutschen Morgenlaendischen Gesellschaft, 93, 1937, 363- 380.HERODOTOS, Herodot Tarihi, (Çev. Müntekim Ökmen), Remzi Kitabevi, İstanbul, 1973. HERRMANN, Albert, “ Sakai” Pauly Real Encyclopaedie der Classischen Altertumswissenschaft, IIA I, 1921, 1770- 1806.HERRMANN, Albert, “Massagetai”, Paulys Real Encyclopaedie der Classischen Altertumswissenschaft, XIV, 1930, 2, 2123- 2129. HERRMANN, Albert, “ Die Saken Und Der Skythenzug des Dareios”, Beihefts Zur Archiv für Orientforsschung, I, 1933, 157- 170. HİNZ, Walter, “Zur İranischen Altertumskunde”, Zeitschrift der Deutschen MorgenlaendischenGesellschaft, Leipzig, 1939, 363- 380.HİPPOKRATES, Airs, Water, Places, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, 1995.JUNGE, Julius, Saka Studien. Der Ferne Nordosten im Weltbid der Antike, Dieterische Verlagsbuchhandlung, Leipzig, 1939.KURAT, Akdes Nimet, IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz’in Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, Murat Kitabevi, Ankara, 1992.KRETSCHMER, Karl, “ Skythe” Pauly Real Encyclopaedie der Classischen Altertumswissenschaft, IIA I, 1921, 923- 942.KUUN, Geza, Codex Cumanicus, Orientel Reprints, Budapest, 1981. LİGETİ, Lajos, Bilinmeyen İç Asya, (Çev. Saadettin Karatay), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1986. MİNNS, Ellis H., Scythians and Greeks, University Press, Cambridge, 1913.MORDTMANN, Andreas David, “Über die Keilinschriften Zweiter Gattung”, Zeitschrift der Deutschen Morgenlaendischen Gesellschaft, XXIV, 1877, 1- 85. ÖGEL, Bahaeddin, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, I, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981.PİOTROVSKİY, Boris Borisoviç, “İskitlerin Dünyası”, Unesco’dan Görüş, XII, 1976, 4- 8. RİCE, Tamara Talbot, The Scythians, Thames and Hudson, London, 1958. STRABON, The Geography of Strabo, (Çev. Horace Leonard Jones), Harvard University Press, Cambridge, 1969. SÜLEYMANOV, Olcas; "Ceti Sudın Köne Cazbaları", Kazak Edebiyatı, 25 Ey¬lül 1970, 1- 3.TARN, William Woodthorpe, Alexander der Grosse, Wissenchaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1968. TOGAN, A. .Zeki Velidi, “Sakalar(VI)”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 23, 1987, 30- 34.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: İlhami DURMUŞ (Primary Author)
Institution: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2019

Bibtex @research article { asyar649581, journal = {Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2667-6419}, address = {Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Teknikokullar/ANKARA}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli University}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {185 - 196}, doi = {}, title = {KAZAKİSTAN’DA SAKALAR}, key = {cite}, author = {Durmuş, İlhami} }
APA Durmuş, İ . (2019). KAZAKİSTAN’DA SAKALAR . Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (2) , 185-196 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/asyar/issue/51378/649581
MLA Durmuş, İ . "KAZAKİSTAN’DA SAKALAR" . Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2019 ): 185-196 <https://dergipark.org.tr/en/pub/asyar/issue/51378/649581>
Chicago Durmuş, İ . "KAZAKİSTAN’DA SAKALAR". Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2019 ): 185-196
RIS TY - JOUR T1 - KAZAKİSTAN’DA SAKALAR AU - İlhami Durmuş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 185 EP - 196 VL - 3 IS - 2 SN - 2667-6419- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi KAZAKİSTAN’DA SAKALAR %A İlhami Durmuş %T KAZAKİSTAN’DA SAKALAR %D 2019 %J Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi %P 2667-6419- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Durmuş, İlhami . "KAZAKİSTAN’DA SAKALAR". Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 3 / 2 (December 2020): 185-196 .
AMA Durmuş İ . KAZAKİSTAN’DA SAKALAR. ASYAR. 2019; 3(2): 185-196.
Vancouver Durmuş İ . KAZAKİSTAN’DA SAKALAR. Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 3(2): 185-196.