Year 2018, Volume 29 , Issue 1, Pages 0 - 0 2018-06-30

Hayvan Odaklı Turizm Faaliyetlerine Meta Eleştirel Bakış: Türkiye Örneği

Emre DİLEK [1] , Ebru GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN [2]


Çalışmanın konusu, turizm sektöründe hayvanların metalaştırıldığı alanları ortaya koyarak, eleştirel bir tahlil yapmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, turizmin hayvanlara yönelik ahlaki sorumluluğunu tartışmaya açarak, öneriler geliştirmektir. Bu tür bir çalışma, Türkiye’de turizm yazınında bulunmamakta olup, bu yönüyle ilk olma özelliğini taşımaktadır. Çalışmada, turizmin hem arz hem de talep boyutunda hayvanlara yönelik nasıl bir ahlaki sorumluluğa sahip olması gerektiği üzerinde bir tartışma yürütülmektedir. Türkiye’de yer alan toplam 23 hayvan odaklı turizm işletmesinin tamamına ulaşılmış ancak 17’sinin yöneticileri ile yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işletmelere gelen ziyaretçiler ise kolayda örneklem yöntemi ile seçilmiş olup katılımcılara uygulanan anketlerden toplam 406 adet geri dönüş sağlanmış ve 388’i analize dâhil edilmiştir. Yüz yüze görüşmeler yoluyla elde edilen veriler betimsel analiz ile anket yoluyla elde edilen veriler ise betimleyici istatistik ve yapısal eşitlik modeli (YEM) ile analiz edilmiş ve sonuçları değerlendirilmiştir. Analizler neticesinde hayvan odaklı turizm işletmelerini ziyaret edenlerin demografik özellikleri, verdikleri yanıtların YEM aracılığıyla oluşturulan modellemesi ile işletme yöneticilerinin hayvanların metalaştırılmasına ilişkin verdikleri yanıtlar karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Ziyaretçiler kendilerini daha çok ekosentrik olarak ifade etseler de hayvan odaklı çekiciliklere katılım amaçlarını “doğa turizmine bir alternatif”, “eğitim aracı” ve “aile odaklı deneyim” şeklinde belirterek antroposentrik bir duruş ortaya koymaktadırlar. İşletme yöneticilerinin verdikleri yanıtlar ise (1) mevcut durum, (2) etik durum, (3) dış çevre ana temaları altında toplanmış olup, genel olarak hayvanlara yönelik ahlaki ve yasal sorumluluktan uzak oldukları sonucuna varılmıştır. Bu yönüyle hem arz hem de talep boyutunda, hayvanların turizm sektörü içinde ahlaki statüden uzak birer meta olarak var oldukları çıkarımı yapılmıştır.
Metalaştırılmış hayvanlar, Turizm ve hayvan etiği, Turist-hayvan ilişkisi
 • Ballantyne, R., Packer, J., Hughes, K. ve Dierking, L. (2007). Conservation Learning in Wildlife Tourism Settings: Lessons From Research in Zoos And Aquariums, Environmental Education Research, 13 (3): 367-383.
 • Beardsworth, A. ve Bryman, A. (2001). The Wild Animal in Late Modernity: The Case of The Disneyization of Zoos, Tourist Studies, 1 (1): 83-104.
 • Bulbeck, C. (1999). The Nature Dispositions of Visitors to Animal Encounter Sites in Australia and New Zealand, The Journal of Sociology, 35 (2): 129-148.
 • Cloke, P. ve Perkins, H. C. (2005). Cetacean Performance and Tourism in Kaikoura, New Zealand, Environment and Planning D: Society and Space, 23 (6): 903-924.
 • Cohen, E. (2009). The Wild and The Humanized: Animals in Thai Tourism. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 20 (1): 100-118.
 • Fennell, D. A. (2011). Tourism and Animal Ethics. New York: Routledge.
 • Fennell, D. A. (2012). Tourism and Animal Right, Tourism Recreation Research, 37 (2): 157-166.
 • Fennell, D. A. (2013). Tourism and Animal Welfare, Tourism Recreation Research, 38 (3): 325-340.
 • Fennell, D. A. (2015). The Status of Animal Ethics Research in Tourism: A Review of Theory. İçinde; Kevin Markwell (Editör) Animals and Tourism: Understanding Diverse Relationship (ss. 27-43), Londra: Channel View Yayınları.
 • Francione, G. L. (2008). Hayvan Haklarına Giriş: Çocuğunuz mu Köpeğiniz mi? (Çev. Renan Akman ve Elçin Gen). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Hall, D. R. ve Brown, F. (2006). Tourism And Welfare: Ethics, Responsibility And Sustained Well-Being. Londra: CABI. Hall, D., Roberts, L., Wemelsfelder, F. ve Farish, M. (2003).
 • Animal Attractions, Welfare and The Rural Experience Economy. İçinde; Derek Hall ve Morag Mitchell (Editörler) New Directions in Rural Tourism (ss. 90-101). Londra: Ashgate.
 • Holden, A. (2004). Tourism Studies and The Social Sciences. Londra: Routledge.
 • Hughes, P. (2001). Animals, Values and Tourism-Structural Shifts in UK Dolphin Tourism Provision, Tourism Management, 22 (4): 321-329.
 • Kline, R. B. (2015). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (4. Baskı). New York: Guildford Yayınları.
 • Krejcie, R. V. ve Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size For Research Activities, Educational and Psychological Measurement, 30 (3): 607-610.
 • Linke, S. ve Winter, C. (2011). Conservation, Education or Entertainment: What Really Matters to Zoo Visitors?, İçinde; Warwick Frost (Editör) Zoos and Tourism (ss. 69-81). New York, Channel View Yayınları.
 • Markwell, K. (Ed.) (2015). Animals and Tourism: Understanding Diverse Relationships. Londra: Channel View Yayınları.
 • Regan, T. (2007). Kafesler Boşalsın: Hayvan Haklarıyla Yüzleşmek (Çev. Serpil Çağlayan). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Sekaran, U. ve Bougie, R. J. (2016). Research Methods For Business: A Skill Building Approach. New York: John Wiley & Sons.
 • Shani, A. (2009). Tourists’ Attitudes Toward The Use of Animals in Tourist Attractions: And Empirical Investigation (Basılmamış Doktora Tezi). Department of Educational Research, Technology, and Leadership in the College of Education, Orlando: University of Central Florida.
 • Singer, P. (2002). Hayvan Özgürleşmesi (Çev. Hayrullah Doğan). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Thompson, S. C. G. ve Barton, M. A. (1994). Ecocentric and Anthropocentric Attitudes Toward The Environment, Journal of Environmental Psychology, 14 (2): 149-157.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7830-1928
Author: Emre DİLEK (Primary Author)
Institution: BATMAN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU, GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2599-0197
Author: Ebru GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2018

Bibtex @research article { atad435709, journal = {Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {1300-4220}, address = {}, publisher = {Detay Yayıncılık}, year = {2018}, volume = {29}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17123/atad.435709}, title = {Hayvan Odaklı Turizm Faaliyetlerine Meta Eleştirel Bakış: Türkiye Örneği}, key = {cite}, author = {Di̇lek, Emre and Günlü Küçükaltan, Ebru} }
APA Di̇lek, E , Günlü Küçükaltan, E . (2018). Hayvan Odaklı Turizm Faaliyetlerine Meta Eleştirel Bakış: Türkiye Örneği . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi , 29 (1) , 0-0 . DOI: 10.17123/atad.435709
MLA Di̇lek, E , Günlü Küçükaltan, E . "Hayvan Odaklı Turizm Faaliyetlerine Meta Eleştirel Bakış: Türkiye Örneği" . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 29 (2018 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/en/pub/atad/issue/37748/435709>
Chicago Di̇lek, E , Günlü Küçükaltan, E . "Hayvan Odaklı Turizm Faaliyetlerine Meta Eleştirel Bakış: Türkiye Örneği". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 29 (2018 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Hayvan Odaklı Turizm Faaliyetlerine Meta Eleştirel Bakış: Türkiye Örneği AU - Emre Di̇lek , Ebru Günlü Küçükaltan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17123/atad.435709 DO - 10.17123/atad.435709 T2 - Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 29 IS - 1 SN - 1300-4220- M3 - doi: 10.17123/atad.435709 UR - https://doi.org/10.17123/atad.435709 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Hayvan Odaklı Turizm Faaliyetlerine Meta Eleştirel Bakış: Türkiye Örneği %A Emre Di̇lek , Ebru Günlü Küçükaltan %T Hayvan Odaklı Turizm Faaliyetlerine Meta Eleştirel Bakış: Türkiye Örneği %D 2018 %J Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi %P 1300-4220- %V 29 %N 1 %R doi: 10.17123/atad.435709 %U 10.17123/atad.435709
ISNAD Di̇lek, Emre , Günlü Küçükaltan, Ebru . "Hayvan Odaklı Turizm Faaliyetlerine Meta Eleştirel Bakış: Türkiye Örneği". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 29 / 1 (June 2018): 0-0 . https://doi.org/10.17123/atad.435709
AMA Di̇lek E , Günlü Küçükaltan E . Hayvan Odaklı Turizm Faaliyetlerine Meta Eleştirel Bakış: Türkiye Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2018; 29(1): 0-0.
Vancouver Di̇lek E , Günlü Küçükaltan E . Hayvan Odaklı Turizm Faaliyetlerine Meta Eleştirel Bakış: Türkiye Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2018; 29(1): 0-0.
IEEE E. Di̇lek and E. Günlü Küçükaltan , "Hayvan Odaklı Turizm Faaliyetlerine Meta Eleştirel Bakış: Türkiye Örneği", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol. 29, no. 1, pp. 0-0, Jun. 2018, doi:10.17123/atad.435709