Year 2018, Volume 29 , Issue 2, Pages 209 - 220 2018-11-27

Kaya Tırmanışı Yapan Turistlerin Destinasyon Değerlendirmeleri: Geyikbayırı, Antalya Örneği
Destination Evaluations of Rock Climbing Tourists: The Case of Geyikbayırı, Antalya

Tahir ALBAYRAK [1] , Nesli ÇÖMEN [2]


Turizm alanında kısıtlı sayıda çalışmanın gerçekleştirildiği kaya tırmanışı aktivitesini ele alan bu çalışmada, Geyikbayırı, Antalya bölgesine kaya tırmanışı yapmak amacıyla gelen turistlerin destinasyon özelliklerinden memnuniyetleri incelenmiştir. İlgili bölgede 200 yerli ve yabancı turistten anket tekniği ile veri toplanmış ve Önem-Performans Analizi (ÖPA) kullanılarak destinasyon özelliklerine yönelik bazı stratejiler önerilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, bölgenin manzarası, sessizliği, kaya yapısı ve rota çeşitliliği ile personel hizmet kalitesi özellikleri destinasyonun korunması gereken güçlü yönleri olarak öne çıkmaktadır. Buna karşılık, konaklama tesislerinin temizliği, üzerinde yoğunlaşılması gereken zayıf bir özellik olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, yerli ve yabancı turistlerin destinasyon özelliklerine yönelik algıları arasında farklılıklar olduğu ortaya konmuştur. Örneğin, yabancı turistlerin bölgenin genel temizliği ile kaya yapısı ve rota çeşitliliğine yönelik memnuniyetleri, yerli turistlere göre daha yüksektir. Bu çalışmanın, kaya tırmanışına katılan turistlerin destinasyona yönelik değerlendirmelerini ortaya koyması ve yönetsel stratejilerin tespitine katkı sağlaması açısından özgün bir değere sahip olduğu söylenebilir.

In this study, which deals with rock climbing activity where a limited number of studies are performed in the field of tourism, satisfaction of tourists with destination attributes is examined who come to Geyikbayırı area, Antalya for rock climbing. The data, collected from 200 domestic and foreign tourists by survey technique, were analysed by applying Importance-Performance Analysis and the results suggested some strategies about destination attributes. According to the obtained findings, scenery of the area, quietness, range of rocks and routes, and service quality of the personnel are the attributes that are important and their performance should have maintained. In contrast, cleanliness of the accommodation facilities is an attribute that is weak and needed to be more focused on. In addition, differences among the domestic and foreign tourists in terms of their perceptions about destination attributes are specified. For example, satisfaction of foreign tourists with overall cleanliness of the area as well as range of rock and routes are higher than domestic tourists. This study has value in terms of contributing to the clarification of rock climbing tourists’ evaluations about destination attributes and the managerial strategies which should be followed.

 • Albayrak, T. ve Caber, M. (2016). Destination Attribute Effects on Rock Climbing Tourist Satisfaction: An Asymmetric Impact-Performance Analysis, Tourism Geographies, 18 (3): 280-296.
 • Albayrak, T. ve Caber, M. (2011). Önem-Performans Analizi: Destinasyon Yönetimine Dair Bir Örnek, Ege Akademik Bakış, 11 (4): 627-638.
 • Aras, D. ve Akalan, C. (2015). Sekiz Haftalık Spor Kaya Tırmanışı Antrenmanının Günlük Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Enerji Harcamasına Etkisi, Türkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 7 (1): 16-23.
 • Aras, D. (2015). Kaya Tırmanışı Sporunda Yaralanma Risk ve Çeşitleri Üzerine Bir Derleme, Spormetre,13 (1): 41-55.
 • Atlas, Antalya-Geyikbayırı: Tırmanış Cenneti, https://www.atlasdergisi. com/kesfet/doga-cografya/tirmanis-cenneti.html, Erişim tarihi: 10 Ocak 2018.
 • Awaritefe, O. (2004). Motivation and Other Considerations in Tourist Destination Choice: A Case Study of Nigeria, Tourism Geographies, 6 (3): 303-330.
 • Caber, M., Albayrak, T. ve Matzler, K. (2012). Classification of the Destination Attributes in the Content of Competitiveness, Journal of Vacation Marketing, 18 (1): 43-56.
 • Caber, M. ve Albayrak, T. (2016). Push and Pull? Identifying Rock Climbing Tourists’ Motivations, Tourism Management, 55 (Ağustos): 74-84.
 • Climbingaway, https://climbingaway.fr/en/rock-climbing-areas/world-map-of-rock-climbing-areas, Erişim tarihi: 7 Eylül 2017.
 • Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. New York: Harper & Row.Deng, W., Kuo, Y. ve Chen, W. (2008). Revised Importance- Performance Analysis: Three-Factor Theory and Benchmarking, The Service Industries Journal, 28 (1): 37-51.
 • Ding, C. ve Schuett, M. A. (2013). Examining The Motivation and Involvement of Chinese Rock Climbers, Journal of Outdoor Recreation, Education, and Leadership, 5 (1): 54–73.
 • Draper, N., Jones, G. A., Fryer, S., Hodgson, C. I. ve Blackwell, G. (2010). Physiological and Psychological Responses to Lead and Top-rope Climbing for Intermediate Level Rock Climbers, European Journal of Sport Science, 10 (1): 13-20.
 • Elomba, M. N. ve Yun, H. J. (2018). Souvenir Authenticity: The Perspectives of Local and Foreign Tourists, Tourism Planning & Development, 15 (2): 103-117.
 • Fave, A. D., Bassi, M. ve Massimini, F. (2003). Quality of Experience and Risk Perception in High-Altitude Rock Climbing, Journal of Applied Sport Psychology, 15 (1): 82-98.
 • Fotiadis, A. ve Vassiliadis, C. A. (2010). Rural Tourism Service Quality in Greece, E-Review of Tourism Research (eRTR), 8 (4): 69-84.
 • Giles, L. V., Rhodes, E. C. ve Taunton, J. E. (2006). The Physiology of Rock Climbing, Sports Medicine, 36 (6): 529-545.
 • Haberler, https://www.haberler.com/dunyanin-en-iyi-3-uncukaya-tirmanis-bolgesi-9697977-haberi/, Erişim tarihi: 5 Şubat 2018.
 • Hanley, N., Koop, G., Wright, R. ve Alvarez-Farizo, B. (2001). Go Climb a Mountain: An Application of Recreation Demand Modelling to Rock Climbing in Scotland, Journal of Agricultural Economics, 52 (1): 36-51.
 • Heywood, I. (2006). Climbing Monsters: Excess and Restraint in Contemporary Rock Climbing, Leisure Studies, 25 (4): 455-467.
 • IFSC, www.ifsc-climbing.org, Erişim tarihi: 27 Eylül 2017.
 • Jackson, F. (1968). The Hearth at High Altitude, British Hearth Journal, 30 (3): 291-294.
 • Janot, J. M., Steffen, J. P., Porcari, J. P. ve Maher, M. A. (2000). Heart Rate Responses and Perceived Exertion for Beginner and Recreational Sport Climbers During Indoor Climbing, Journal of Exercise Physiology, 3 (1): 1-13.
 • Lewis, S. P. ve Cauthorn, D. (2000). Climbing: From Gym to Crag: Building Skills for Real Rock. Seattle, WA: The Mountaineers Books.
 • Llewellyn, D. J., Sanchez, X., Asghar, A. ve Jones, G. (2008). Self-Efficacy, Risk Taking and Performance in Rock Climbing, Personality and Individual Differences, 45 (1): 75-81.
 • Lourens, T. (2010). Her Yönüyle Dağcılık ve Tırmanış Kitabı, Çev: Perran Fügen Özülkü. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Luebben, C. (2004). Rock Climbing: Mastering Basic Skills. Seattle WA, The Mountaineers Books.
 • Martilla, J. A. ve James, J. C. (1977). Importance-Performance Analysis, Journal of Marketing, 41 (1): 77- 79.
 • Matzler, K., Sauerwein, E. ve Heischmidt, K. A. (2003). Importance-Performance Analysis Revisited: The Role of the Factor Structure of Customer Satisfaction, Service Industries Journal, 23 (2): 112-129.
 • Peters, P. (2001). Orthopaedic Problems in Sport Climbing, Wilderness & Environmental Medicine, 12 (2): 100-110.
 • Planetmountain, http://www.planetmountain.com/en/news/interviews/dogan-palut-the-turkish -climbing -interview.html, Erişim tarihi: 05 Nisan 2018.
 • Pomfret, G. (2006). Mountaineering Adventure Tourists: A Conceptual Framework for Research, Tourism Management, 27 (1): 113–123.
 • Robinson, D. W. (1985). Stress Seeking: Selected Behavioral Characteristics of Elite Rock Climbers, Journal of Sport Psychology, 7 (4): 400-404.
 • Rukuiziene, R. (2009). Rural Tourism Service Quality Management: Theoretical Approach, Rural Development, 4 (1): 135-140.
 • Sarı, C. (2007). Antalya’nın Alternatif Turizm Kaynakları ve Planlaması (Basılmamış Doktora Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Scarpa, R., ve Thiene, M. (2005). Destination Choice Models for Rock Climbing in the Northeast Alps: A Latent-Class Approach Based on Intensity of Participation, Land Economics, 81 (3): 426-444.
 • Schoffl, I., Schoffl, V., Doctsch, J., Dorr, H. G. ve Jungert, J. (2011). Correlations Between High LevelSport-Climbing and the Development of Adolescents, Pediatric Exercise Science, 23 (4): 477-486.
 • Shell, A. V. (2004). Physiology of Sport Rock Climbing, British Journal of Sports Medicine, 38 (3): 355-359.
 • Sibella, F., Frosio, I., Schena, F. ve Borghese, N. A. (2007). 3D Analysis of the Body Center of Mass in Rock Climbing, Human Movement Science, 26 (6): 841-852.
 • Smith, S. ve Costello, C. (2008). Culinary Tourism: Satisfaction with a Culinary Event Utilizing Importance-Performance Grid Analysis, Journal of Vacation Marketing, 15 (2): 99-110.
 • Stettler, J. (2000). Trend and Nature Sports and Mobility. In A. Escher (Ed.), Trend and Nature Sports in the Sciences: Research Status, Methods, Perspectives. Hamburg: Czwalina Verla.
 • TDF, Türkiye Dağcılık Federasyonu. Spor Kaya Tırmanışının Ülkemizdeki Tarihsel Süreci. Erişim: http://www.tdf.org.tr/pages.asp?id=38, Erişim tarihi: 3 Ocak 2014.
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yoon, Y. ve Uysal, M. (2005). An Examination of the Effects of Motivation and Satisfaction on Destination Loyalty: A Structural Model, Tourism Management, 26 (1): 45-56.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6961-0550
Author: Tahir ALBAYRAK
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2738-5153
Author: Nesli ÇÖMEN
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 27, 2018

Bibtex @research article { atad488289, journal = {Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {1300-4220}, address = {}, publisher = {Detay Yayıncılık}, year = {2018}, volume = {29}, pages = {209 - 220}, doi = {10.17123/atad.488289}, title = {Kaya Tırmanışı Yapan Turistlerin Destinasyon Değerlendirmeleri: Geyikbayırı, Antalya Örneği}, key = {cite}, author = {Albayrak, Tahir and Çömen, Nesli} }
APA Albayrak, T , Çömen, N . (2018). Kaya Tırmanışı Yapan Turistlerin Destinasyon Değerlendirmeleri: Geyikbayırı, Antalya Örneği . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi , 29 (2) , 209-220 . DOI: 10.17123/atad.488289
MLA Albayrak, T , Çömen, N . "Kaya Tırmanışı Yapan Turistlerin Destinasyon Değerlendirmeleri: Geyikbayırı, Antalya Örneği" . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 29 (2018 ): 209-220 <https://dergipark.org.tr/en/pub/atad/issue/40610/488289>
Chicago Albayrak, T , Çömen, N . "Kaya Tırmanışı Yapan Turistlerin Destinasyon Değerlendirmeleri: Geyikbayırı, Antalya Örneği". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 29 (2018 ): 209-220
RIS TY - JOUR T1 - Kaya Tırmanışı Yapan Turistlerin Destinasyon Değerlendirmeleri: Geyikbayırı, Antalya Örneği AU - Tahir Albayrak , Nesli Çömen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17123/atad.488289 DO - 10.17123/atad.488289 T2 - Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 209 EP - 220 VL - 29 IS - 2 SN - 1300-4220- M3 - doi: 10.17123/atad.488289 UR - https://doi.org/10.17123/atad.488289 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Kaya Tırmanışı Yapan Turistlerin Destinasyon Değerlendirmeleri: Geyikbayırı, Antalya Örneği %A Tahir Albayrak , Nesli Çömen %T Kaya Tırmanışı Yapan Turistlerin Destinasyon Değerlendirmeleri: Geyikbayırı, Antalya Örneği %D 2018 %J Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi %P 1300-4220- %V 29 %N 2 %R doi: 10.17123/atad.488289 %U 10.17123/atad.488289
ISNAD Albayrak, Tahir , Çömen, Nesli . "Kaya Tırmanışı Yapan Turistlerin Destinasyon Değerlendirmeleri: Geyikbayırı, Antalya Örneği". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 29 / 2 (November 2018): 209-220 . https://doi.org/10.17123/atad.488289
AMA Albayrak T , Çömen N . Kaya Tırmanışı Yapan Turistlerin Destinasyon Değerlendirmeleri: Geyikbayırı, Antalya Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2018; 29(2): 209-220.
Vancouver Albayrak T , Çömen N . Kaya Tırmanışı Yapan Turistlerin Destinasyon Değerlendirmeleri: Geyikbayırı, Antalya Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2018; 29(2): 209-220.
IEEE T. Albayrak and N. Çömen , "Kaya Tırmanışı Yapan Turistlerin Destinasyon Değerlendirmeleri: Geyikbayırı, Antalya Örneği", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol. 29, no. 2, pp. 209-220, Nov. 2018, doi:10.17123/atad.488289