Review Article
BibTex RIS Cite

Seçilmiş Makroekonomik Göstergelerin Çevresel Bozulma Üzerindeki Etkisi: BRICS-T Ülkeleri

Year 2023, Volume: 27 Issue: 4, 289 - 295, 01.12.2023

Abstract

Bu çalışmanın amacı çeşitli makroekonomik göstergelerin çevresel bozulma üzerindeki etkisini araştırmak ve bu göstergelerin ekolojik bir çözüm yolu mu yoksa kriz mi olduğu sorusunu
araştırmaktadır. Bu bağlamda, BRICS-T ülkeler İ (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve
Türkiye) için 1992–2018 veri dönemi baz alınarak küreselleşmenin, finansal gelişmenin ve ekonomik büyümenin çevresel bozulma üzerindeki uzun dönemli etkisi Ortak İlişkili Etkiler tahmincisi
ile incelenmiştir. Bulgular ekonomik büyümenin çevresel bozulmayı artırdığını, finansal gelişmenin ve küreselleşmenin ise çevresel bozulma üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir etkiye sahip
olmadığını göstermektedir.
JEL Sınıflandırması: Q56, F65, O40

References

 • Adams, S., & Klobodu, E. K. M. (2018). Financial development and environmental degradation: Does political regime matter? Journal of Cleaner Production, 197, 1472–1479. [CrossRef]
 • Ahmed, Z., Asghar, M. M., Malik, M. N., & Nawaz, K. (2020). Moving towards a sustainable environment: The dynamic linkage between natural resources, human capital, urbanization, economic growth, and ecological footprint in China. Resources Policy, 67, 101677. [CrossRef]
 • Ahmed, Z., Wang, Z., Mahmood, F., Hafeez, M., & Ali, N. (2019). Does globalization increase the ecological footprint? empirical evidence from Malaysia. Environmental Science and Pollution Research International, 26(18), 18565–18582. [CrossRef]
 • Akdağ, S. (2020). Ekonomi politikalarındaki belirsizliklerin güven endeksleri üzerindeki etkisi. Maliye Finans Yazıları, 113(113), 139–152. [CrossRef]
 • Altıntaş, H., & Alancıoğlu, E. (2021). Dış borçlanma ve ekonomik büyüme: Gelişmekte olan ülkeler üzerine yatay kesit bağımlılığı altında panel veri analizi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 261–279. [CrossRef]
 • Baloch, M. A., Zhang, J., Iqbal, K., & Iqbal, Z. (2019). The effect of financial development on ecological footprint in BRI countries: Evidence from panel data estimation. Environmental Science and Pollution Research International, 26(6), 6199–6208. [CrossRef]
 • Bankası, D. (2022). GDP per capita (current US$). https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
 • Çadırcı, B. D., & Güner, B. (2020). Türkiye’de iller bazında sektörel elektrik tüketimi̇ ve ekonomik büyüme ilişkisi: Panel ardl sınır testi̇ yaklaşımı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31, 41–60.
 • Çelik, İ. E. (2019). Finansal gelişmişlik seviyesinin doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki̇ rolü: Kırılgan beşli̇ ülkeleri̇ açısından bir değerlendirme. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 41(1), 65–82.
 • Dam, M. M., & Şanlı, O. (2019). Ekonomik özgürlüğün büyüme üzerindeki etkisi: Brıc-t ülkeleri üzerine bir panel ardl analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 41(1), 1027–1044.
 • Danish, H., Hassan, S. T., Baloch, M. A., Mahmood, N., & Zhang, J. W. (2019). Linking economic growth and ecological footprint through human capital and biocapacity. Sustainable Cities and Society, 47, 101516. [CrossRef]
Year 2023, Volume: 27 Issue: 4, 289 - 295, 01.12.2023

Abstract

References

 • Adams, S., & Klobodu, E. K. M. (2018). Financial development and environmental degradation: Does political regime matter? Journal of Cleaner Production, 197, 1472–1479. [CrossRef]
 • Ahmed, Z., Asghar, M. M., Malik, M. N., & Nawaz, K. (2020). Moving towards a sustainable environment: The dynamic linkage between natural resources, human capital, urbanization, economic growth, and ecological footprint in China. Resources Policy, 67, 101677. [CrossRef]
 • Ahmed, Z., Wang, Z., Mahmood, F., Hafeez, M., & Ali, N. (2019). Does globalization increase the ecological footprint? empirical evidence from Malaysia. Environmental Science and Pollution Research International, 26(18), 18565–18582. [CrossRef]
 • Akdağ, S. (2020). Ekonomi politikalarındaki belirsizliklerin güven endeksleri üzerindeki etkisi. Maliye Finans Yazıları, 113(113), 139–152. [CrossRef]
 • Altıntaş, H., & Alancıoğlu, E. (2021). Dış borçlanma ve ekonomik büyüme: Gelişmekte olan ülkeler üzerine yatay kesit bağımlılığı altında panel veri analizi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 261–279. [CrossRef]
 • Baloch, M. A., Zhang, J., Iqbal, K., & Iqbal, Z. (2019). The effect of financial development on ecological footprint in BRI countries: Evidence from panel data estimation. Environmental Science and Pollution Research International, 26(6), 6199–6208. [CrossRef]
 • Bankası, D. (2022). GDP per capita (current US$). https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
 • Çadırcı, B. D., & Güner, B. (2020). Türkiye’de iller bazında sektörel elektrik tüketimi̇ ve ekonomik büyüme ilişkisi: Panel ardl sınır testi̇ yaklaşımı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31, 41–60.
 • Çelik, İ. E. (2019). Finansal gelişmişlik seviyesinin doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki̇ rolü: Kırılgan beşli̇ ülkeleri̇ açısından bir değerlendirme. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 41(1), 65–82.
 • Dam, M. M., & Şanlı, O. (2019). Ekonomik özgürlüğün büyüme üzerindeki etkisi: Brıc-t ülkeleri üzerine bir panel ardl analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 41(1), 1027–1044.
 • Danish, H., Hassan, S. T., Baloch, M. A., Mahmood, N., & Zhang, J. W. (2019). Linking economic growth and ecological footprint through human capital and biocapacity. Sustainable Cities and Society, 47, 101516. [CrossRef]

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social Work (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Osman TABAK This is me

Tuğba Betül ÖZAV

Publication Date December 1, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 27 Issue: 4

Cite

APA TABAK, O., & ÖZAV, T. B. (2023). Seçilmiş Makroekonomik Göstergelerin Çevresel Bozulma Üzerindeki Etkisi: BRICS-T Ülkeleri. Current Perspectives in Social Sciences, 27(4), 289-295.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29909