Research Article
BibTex RIS Cite

Thomas Hobbes’da Bireysel Hak Ve Özgürlükler

Year 2024, Volume: 28 Issue: 1, 12 - 22, 25.03.2024
https://doi.org/10.53487/atasobed.1454521

Abstract

Mutlak monarşi ile yönetilen toplumlarda bireysel hak ve özgürlüklerin olmadığı yönünde bir kanı hâkimdir. Bu çalışmada Thomas Hobbes'un siyaset felsefesinde bireysel temel hak ve özgürlüklerin olup olmadığı ve kapsamı araştırılmıştır. Mutlak ve sınırsız güce sahip egemen, Hobbes için her ne kadar önemli ise de Hobbes’un bireylere tanıdığı hak ve özgürlükler de oldukça dikkat çekicidir. Yaşama hakkı başta olmak üzere yasaların üstünlüğü, özel mülkiyet hakkı, hak arama hürriyeti, adil yargılanma hakkı, din ve vicdan hürriyeti gibi temel hak ve özgürlüklerin günümüz insan hakları ilkeleriyle büyük ölçüde uyumlu olduğu kanaatine varılmıştır. Ancak Hobbes’un bireylere tanıdığı özgürlükler pozitif hukuk çerçevesinde yasaklanmayan alanda ifa edilebilir. Mutlak egemen kamu yararı için hak ve özgürlükleri her zaman kısıtlama hakkına sahip olsa da bu engelleme şartlar oluşmadan yapılmaz. Bireysel iyilik devletin iyiliğini tercih etmektir ve devlet güçlü kaldığı sürece bireyler özgürdür.

References

 • Ağaoğulları, M. A., Zabcı, Ç. Z., Ergün, R. (2009). Kral Devletten Ulus Devlete (2. Baskı). Ankara: imge Kitapevi.
 • Ağaoğulları, M.A, Akal, C.B, Kökler, L. (1994). Kral Devlet ya da Ölümlü Tanrı (1. Baskı). İmge Kitapevi.
 • Cevizci A. (2001). 17. yy Felsefe Tarihi (2. Baskı). Bursa: Asa Kitapevi.
 • Copleston, F. (1991). İngiliz Görgücülüğü. (Çev.: Aziz Yardımlı). 5(ab), İstanbul: Idea Yayınları. (1959).
 • Durkheim, E. (2012). Hobbes Üzerine. (Çev.: Melike Odabaş). İstanbul: Alfa Yayınları. (2011).
 • Ebenstein, W. (2009). Siyasi Felsefenin Büyük Düşünürleri. (Çev.: İsmet Özel). İstanbul: Şule Yayınları. (1962).
 • Gökberk, M. (1993). Felsefe Tarihi (2. Baskı). İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Göze, A. (1989). Siyasal Düşünceler ve Yönetimler (5. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Hobbes, T. (2014). Elenta Philosophica De Cive. Yurtdaşlık Felsefesinin Temelleri. (Çev.: Z. Deniz Zarakolu). (2. Baskı). İstanbul: Belge Yayınları.
 • Hobbes, T. (1841). “Three Discourses: Human Nature, De Corpore Politico, Of Liberty and Necesity”. (Ed.: Sir William Malesworth). English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury, Vol 4, London: John Bohn. (1640).
 • Hobbes, T. (1998). Leviathan. (Ed.: C.A. Gaskin). Oxford: Oxford University Press. World Classic. (1651).
 • Kutluay, F. (2020). Siyasal Otorite ve Rıza, John Locke İncelemesi. (1. Baskı). İstanbul: Divan Kitap.
 • Özden, H. Ö, Aktaş, Z. (2017). “Thomas Hobbes’un Varlık Anlayışı”. I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Kitabı, Türk Dünyası Enstitüsü, 2017, Ankara.
 • Özden H. Ö., Elmalı O. (2014). Yeniçağ Felsefe Tarihi (2. Baskı). İstanbul: Arı Sanat Yayınevi.
 • Martinich, A.P. (1999). Hobbes, A Biography. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ross, M. G. (2009). Starting With Hobbes. (1sh Ed.). London: Continuum Int. Publishing Group.
 • Sarıca, M. (1983). Siyasal Tarih (2. Baskı), İstanbul: Ar Basım Yayın.
 • Skinner, Q. (2018). Hobbes ve Cumhuriyetçi Özgürlük. (Çev.: A. Emre Zeybekoğlu). Ankara: Dost Kitabevi. 2008.
 • Tannenbaum D.G. ve Schults D. (2013). Siyasi Düşünce Tarihi. (Çev.: Fatih Demirci). (8. Baskı). Ankara: Adres Yayınları. (1998).
 • Zarakolu, C. D. (2013). Thomas Hobbes’un Siyaset Felsefesi. İstanbul: Belge Uluslararası Yayıncılık.
 • Zelyüt, S. (2010). Dört Adalı - Hobbes- Locke- Berkeley- Hume (2. Baskı). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
Year 2024, Volume: 28 Issue: 1, 12 - 22, 25.03.2024
https://doi.org/10.53487/atasobed.1454521

Abstract

References

 • Ağaoğulları, M. A., Zabcı, Ç. Z., Ergün, R. (2009). Kral Devletten Ulus Devlete (2. Baskı). Ankara: imge Kitapevi.
 • Ağaoğulları, M.A, Akal, C.B, Kökler, L. (1994). Kral Devlet ya da Ölümlü Tanrı (1. Baskı). İmge Kitapevi.
 • Cevizci A. (2001). 17. yy Felsefe Tarihi (2. Baskı). Bursa: Asa Kitapevi.
 • Copleston, F. (1991). İngiliz Görgücülüğü. (Çev.: Aziz Yardımlı). 5(ab), İstanbul: Idea Yayınları. (1959).
 • Durkheim, E. (2012). Hobbes Üzerine. (Çev.: Melike Odabaş). İstanbul: Alfa Yayınları. (2011).
 • Ebenstein, W. (2009). Siyasi Felsefenin Büyük Düşünürleri. (Çev.: İsmet Özel). İstanbul: Şule Yayınları. (1962).
 • Gökberk, M. (1993). Felsefe Tarihi (2. Baskı). İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Göze, A. (1989). Siyasal Düşünceler ve Yönetimler (5. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Hobbes, T. (2014). Elenta Philosophica De Cive. Yurtdaşlık Felsefesinin Temelleri. (Çev.: Z. Deniz Zarakolu). (2. Baskı). İstanbul: Belge Yayınları.
 • Hobbes, T. (1841). “Three Discourses: Human Nature, De Corpore Politico, Of Liberty and Necesity”. (Ed.: Sir William Malesworth). English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury, Vol 4, London: John Bohn. (1640).
 • Hobbes, T. (1998). Leviathan. (Ed.: C.A. Gaskin). Oxford: Oxford University Press. World Classic. (1651).
 • Kutluay, F. (2020). Siyasal Otorite ve Rıza, John Locke İncelemesi. (1. Baskı). İstanbul: Divan Kitap.
 • Özden, H. Ö, Aktaş, Z. (2017). “Thomas Hobbes’un Varlık Anlayışı”. I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Kitabı, Türk Dünyası Enstitüsü, 2017, Ankara.
 • Özden H. Ö., Elmalı O. (2014). Yeniçağ Felsefe Tarihi (2. Baskı). İstanbul: Arı Sanat Yayınevi.
 • Martinich, A.P. (1999). Hobbes, A Biography. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ross, M. G. (2009). Starting With Hobbes. (1sh Ed.). London: Continuum Int. Publishing Group.
 • Sarıca, M. (1983). Siyasal Tarih (2. Baskı), İstanbul: Ar Basım Yayın.
 • Skinner, Q. (2018). Hobbes ve Cumhuriyetçi Özgürlük. (Çev.: A. Emre Zeybekoğlu). Ankara: Dost Kitabevi. 2008.
 • Tannenbaum D.G. ve Schults D. (2013). Siyasi Düşünce Tarihi. (Çev.: Fatih Demirci). (8. Baskı). Ankara: Adres Yayınları. (1998).
 • Zarakolu, C. D. (2013). Thomas Hobbes’un Siyaset Felsefesi. İstanbul: Belge Uluslararası Yayıncılık.
 • Zelyüt, S. (2010). Dört Adalı - Hobbes- Locke- Berkeley- Hume (2. Baskı). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
There are 21 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social Work (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Özgür Nihat Dönmez This is me

Osman Elmalı

Publication Date March 25, 2024
Submission Date November 22, 2023
Acceptance Date February 7, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 28 Issue: 1

Cite

APA Dönmez, Ö. N., & Elmalı, O. (2024). Thomas Hobbes’da Bireysel Hak Ve Özgürlükler. Current Perspectives in Social Sciences, 28(1), 12-22. https://doi.org/10.53487/atasobed.1454521

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29909