Research Article
BibTex RIS Cite

Dijitalleşmenin Kurumsal İtibar Yönetimindeki Yeri: Atatürk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü Sosyal Medya Hesapları Üzerine Bir İnceleme

Year 2024, Volume: 28 Issue: 2, 166 - 181, 22.06.2024
https://doi.org/10.53487/atasobed.1496049

Abstract

Kurumsal itibar, bir kurumun paydaşlarınca nasıl algılandığını gösteren soyut ve somut değerlerin bütünüdür. Kurumsal itibar, kurumun paydaşları ile olan ilişkiden doğmaktadır. Kurumların sahip oldukları değerlerin başında gelen itibar, kurumun paydaşları arasındaki ilişkide stratejik bir anlam ifade etmekte ve kurumun farklılaşmasında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle kurumsal itibarın iyi yönetilmesi gerekmektedir. Kurumsal itibarın sağlanması uzun vadede gerçekleşirken, korunmadığı takdirde kısa sürede kaybedilebilmektedir. Dijitalleşme kavramı son yıllarda çok sık kullanılmaya başlanmıştır. Gelişen teknoloji ve internetin getirisi olan dijitalleşme birçok alanda yer almakta ve etkisini göstermektedir. Özellikle iletişim alanında büyük yenilikler sağlayan dijitalleşme ile birlikte sosyal medyalar hayatımıza girmiş ve yaratıcılık kazandırmıştır. Tüm bu özellikleri sayesinde dijitalleşme kurumlar için kaçınılmaz olmuştur. Kurumlar dijitalleşme ile gelen tüm gelişmeleri yakından takip etmeli ve hızla uyum sağlamalıdır. Çünkü kurumlar gelişen dijitalleşmeye ayak uydurmalı ve yeniliklerden geri kalmamalıdır. Böylece kurumlar diğerleri arasından sıyrılarak ön plana çıkmaktadır. Bunların yanı sıra kurumların dijitalleşmenin getirdiği dönüşüm ve değişimlere hızla uyum sağlaması kurumsal itibarlarında olumlu etkiler sağlamaktadır. Bu çalışmada dijitalleşme kavramının kurumlar için önemi ve gerekliliğinin incelenmesi amaçlanmış olup, kurumsal itibar yönetiminde dijitalleşmenin rolü ele alınmıştır.

References

 • Akgöz, E. (2009). Turizm işletmelerinde halkla ilişkiler faaliyetlerinin itibar yönetimine etkileri: Örnek bir uygulama [Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü].
 • Akın, A. (2019). İtibar yönetimi bağlamında sosyal reklam kavramına yönelik bir araştırma. [Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Halkla İlişkiler Bölümü, Marmara Üniversitesi].
 • Aktaş, C. (2014). QR kodlar ve iletişim teknolojilerinin hibritleşmesi. Kalkedon Yayıncılık.
 • Anca, C. E., & Roderick, B. (2007). The influence of brand ımage and company reputation where anufacturers market to small firms. A Customer Value Perspective, Industrial Marketing.
 • Arklan, Ü., & Tuzcu, N. (2019). Dijital çağın bir pazarlama ve marka iletişim aracı olarak etkileyiciler: Kanaatler, kriterler ve takip nedenleri üzerine bir araştırma. Selçuk İletişim, 12(2), 969-1011.
 • Asiltürk Okutan, Y. (2020). Turizm işletmelerinde kurumsal itibar yönetimi: Erzurum örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(3), 1361-1377.
 • Asna, A. (2006). Kuramda ve uygulamada halkla ilişkiler. Pozitif yayınları, 1. Baskı.
 • Aydemir, B. (2008). İşletmelerin yeni rekabet aracı olarak kurumsal itibar. “İş,Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 10(33).
 • Aydın, A. F. (2015). Kurumsal itibar açısından sosyal medyaya ilişkin bir değerlendirme. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 78-92.
 • Başlar, G. (2013). Yeni medyanın gelişimi ve dijitalleşen kapitalizm. Akademik Bilişim, 823-831.
 • Canıtez, F. (2016). Kurumsal tasarımın kurumsal imaj ve kurumsal itibar oluşumu üzerine etkisinin hizmet sektöründe incelenmesi: THY örneği. [Yayımlanmış Doktora Tezi, İşletme Bölümü, Haliç Üniversitesi].
 • Çakır, M. (2020). Basın bülteni yazma uygulamaları üzerinden halkla ilişkiler öğrencilerinin mesleki iletişim yetkinliklerine dair bir değerlendirme. Journal of Social Humanities and Administrative Sciences, 6(23), 219-235.
 • Çakır, Ö. H. (2016). Sosyal medyada kurumsal itibar yönetimi. Kriter yayınevi, 1. Baskı.
 • Davies, D. (2006, Aralık 17). Managing your reputation. http://www.dbrc.co.uk/managing%20your%20reputation.pdf.
 • Demir, N. (2018). Kurumsal itibar yönetimi. Çağlayan Yayınları, 1. Baskı.
 • Deniz, M. (2006). Öğrenen organizasyonlarda motivasyonun etkisi ve bir işletme uygulaması. [Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İşletme Bölümü İnönü Üniversitesi].
 • Ersöz, B., & Özmen, M. (2020). Dijitalleşme ve bilişim teknolojilerinin çalışanlar üzerindeki etkileri. Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 11(42), 170-179.
 • Fombrun, C. J. (2004). Cees van R. Managing Your Company’s most valuable asset: Its reputation criticaleye. September, 72.
 • Foster, C. (2019). Hiper-bağlı bir dünyada itibar stratejisi ve analitiği. Koç Üniversitesi Yayınları, 1.Baskı,
 • Güzel, E. (2016). Dijital kültür ve çevrimiçi sosyal ağlarda rekabetin aktörü: “Dijital Habitus”. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 4(1), 82-103.
 • Güler, Ş. (2016). Dijital ortamda itibar yönetimi uygulamalarına yönelik bir analiz. [Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Marmara Üniversitesi].
Year 2024, Volume: 28 Issue: 2, 166 - 181, 22.06.2024
https://doi.org/10.53487/atasobed.1496049

Abstract

References

 • Akgöz, E. (2009). Turizm işletmelerinde halkla ilişkiler faaliyetlerinin itibar yönetimine etkileri: Örnek bir uygulama [Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü].
 • Akın, A. (2019). İtibar yönetimi bağlamında sosyal reklam kavramına yönelik bir araştırma. [Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Halkla İlişkiler Bölümü, Marmara Üniversitesi].
 • Aktaş, C. (2014). QR kodlar ve iletişim teknolojilerinin hibritleşmesi. Kalkedon Yayıncılık.
 • Anca, C. E., & Roderick, B. (2007). The influence of brand ımage and company reputation where anufacturers market to small firms. A Customer Value Perspective, Industrial Marketing.
 • Arklan, Ü., & Tuzcu, N. (2019). Dijital çağın bir pazarlama ve marka iletişim aracı olarak etkileyiciler: Kanaatler, kriterler ve takip nedenleri üzerine bir araştırma. Selçuk İletişim, 12(2), 969-1011.
 • Asiltürk Okutan, Y. (2020). Turizm işletmelerinde kurumsal itibar yönetimi: Erzurum örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(3), 1361-1377.
 • Asna, A. (2006). Kuramda ve uygulamada halkla ilişkiler. Pozitif yayınları, 1. Baskı.
 • Aydemir, B. (2008). İşletmelerin yeni rekabet aracı olarak kurumsal itibar. “İş,Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 10(33).
 • Aydın, A. F. (2015). Kurumsal itibar açısından sosyal medyaya ilişkin bir değerlendirme. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 78-92.
 • Başlar, G. (2013). Yeni medyanın gelişimi ve dijitalleşen kapitalizm. Akademik Bilişim, 823-831.
 • Canıtez, F. (2016). Kurumsal tasarımın kurumsal imaj ve kurumsal itibar oluşumu üzerine etkisinin hizmet sektöründe incelenmesi: THY örneği. [Yayımlanmış Doktora Tezi, İşletme Bölümü, Haliç Üniversitesi].
 • Çakır, M. (2020). Basın bülteni yazma uygulamaları üzerinden halkla ilişkiler öğrencilerinin mesleki iletişim yetkinliklerine dair bir değerlendirme. Journal of Social Humanities and Administrative Sciences, 6(23), 219-235.
 • Çakır, Ö. H. (2016). Sosyal medyada kurumsal itibar yönetimi. Kriter yayınevi, 1. Baskı.
 • Davies, D. (2006, Aralık 17). Managing your reputation. http://www.dbrc.co.uk/managing%20your%20reputation.pdf.
 • Demir, N. (2018). Kurumsal itibar yönetimi. Çağlayan Yayınları, 1. Baskı.
 • Deniz, M. (2006). Öğrenen organizasyonlarda motivasyonun etkisi ve bir işletme uygulaması. [Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İşletme Bölümü İnönü Üniversitesi].
 • Ersöz, B., & Özmen, M. (2020). Dijitalleşme ve bilişim teknolojilerinin çalışanlar üzerindeki etkileri. Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 11(42), 170-179.
 • Fombrun, C. J. (2004). Cees van R. Managing Your Company’s most valuable asset: Its reputation criticaleye. September, 72.
 • Foster, C. (2019). Hiper-bağlı bir dünyada itibar stratejisi ve analitiği. Koç Üniversitesi Yayınları, 1.Baskı,
 • Güzel, E. (2016). Dijital kültür ve çevrimiçi sosyal ağlarda rekabetin aktörü: “Dijital Habitus”. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 4(1), 82-103.
 • Güler, Ş. (2016). Dijital ortamda itibar yönetimi uygulamalarına yönelik bir analiz. [Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Marmara Üniversitesi].
There are 21 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social Work (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Muhammet Hikmet Okutan 0000-0002-1063-6999

Publication Date June 22, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 28 Issue: 2

Cite

APA Okutan, M. H. (2024). Dijitalleşmenin Kurumsal İtibar Yönetimindeki Yeri: Atatürk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü Sosyal Medya Hesapları Üzerine Bir İnceleme. Current Perspectives in Social Sciences, 28(2), 166-181. https://doi.org/10.53487/atasobed.1496049

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29909