BibTex RIS Cite

TÜRKİYE GÜREŞ MİLLİ TAKIMINDA YER ALAN GENÇ SPORCULARIN BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK VE SOMATOTİP ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ / AN EXAMINATION OF SOME PHYSICAL FITNESS AND SOMATOTYPE CHARACTERISTICS OF YOUNG WRESTLERS IN TURKISH NATIONAL TEAM

Year 2010, Volume: 12 Issue: 1, 0 - 0, 11.01.2011

Abstract

ÖZET
Bu çalışma, Türkiye Güreş Milli takımındaki genç sporcuların bazı fiziksel uygunluk ve somatotip özelliklerinin
belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya katılan güreşçilerin yaş ortalamaları; 19.09±0.83 yıl yaş, 173.1±7.0
boy cm, 75.9±15.0 kg vücut ağırlığına sahip toplam 56 genç erkek milli sporcu gönüllü olarak katılmıştır.
Çalışmaya katılan güreşçilerin yüksek vücut kitle indeksine (25.04±3.35), normal vücut yağ yüzdesine
(9.82±3.05), normal endo-mezomorfik özelliğe (2.9-4.5-1.5) sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca güreşçilerin orta
düzey pençe kuvvetine (50.88±7.90), orta düzeyde bacak kuvvetine (182.23±115.56) ve sırt kuvvetine
(169.20±105.07), iyi düzey esnekliğe (35.37±5.81), düşük düzeyde anaerobik güce (109.00±23.86), relatif
anaerobik güce (1.43±.13), düşük düzeyde vital kapasiteye (vc) (4.97±0.82), zorlu vital kapasiteye (fvc)
(4.74±0.82) maksimum istemli ventilasyona (mw) (186.33±0.82), zorlu ekspirasyonda 1. saniyede çıkan hava
miktarına (fev1%) (91.83±4.76), düşük düzeyde sol görsel reaksiyona (194.70±30.66), sağ görsel reaksiyona
(195.87±29.73), sol işitsel reaksiyona (173.74±26.66), sağ işitsel reaksiyona (173.98±27.93) sahip olduklarını
göstermiştir.
Sonuç olarak; genç milli takım güreşçileri yüksek vücut kitle indeksine iyi bir esnekliğe, normal vücut
yağ yüzdesine, izometrik bacak, sırt, pençe kuvvetine sahipken, bunun tam tersi düşük düzeyde görsel ve işitsel
reaksiyonlara düşük düzeyde solunum fonksiyonlarına sahip oldukları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fiziksel Özellikler, Somatotip, Güreşçiler, Anaerobik performans, Solunum Fonksiyonları
AN EXAMINATION OF SOME PHYSICAL FITNESS AND
SOMATOTYPE CHARACTERISTICS OF YOUNG WRESTLERS
IN TURKISH NATIONAL TEAM

 

ABSTRACT
The purpose of this study was carried to determine physical fitness and somatotype characteristics of young
wrestlers in Turkish Wrestling National Team. A total of 56 wrestlers from National Team of Turkey
participated in this study as voluntarily.
The average age of the wrestlers who attended to the study were fixed as 19.09±0.83, the bodily
weights of participants were fixed as 58,36+6,14 kg, the heights of participants were 173.1±7.0 cm. Results
showed that wrestlers who attended to the study have high body mass index (25.04±3.35) and normal body fat
percentage (9.82±3.05) and endo-mesomorf properties (2.9-4.5-1.5). Moreover, Results of the anaerobic power
and relative anaerobic power were 109.00±23.86 , 1.43±.13. Average level isometric knee, back, grip strength
values of wrestlers were 182.23±115.56 kg., 169.20±105.07 kg. and 50.88±7.90 and have good level flexibility
35.37±5.81.Pulmonary test results of the wrestlers were calculated as vital capacity (vc) 4.97±0.82 lt, forced vital
capacity (fvc) 4.74±0.82, forced expiratory volume (fev1%) 91.83±4.76, maksimum voluntary ventilation (mvv)
186.33±0.82. The results indicated that wrestlers have low left visual reaction (194.70±30.66), right visual
reaction (195.87±29.73), left audial reaction (173.74±26.66), left audial reaction (173.98±27.93).
As a result, young wrestlers who are National Team of Turkish Wrestling have high body mass index, a
good flexibility, normal body fat percentage, anaerobic power and isometric leg, back, grip strength, but low
degree visual and aural reaction, low respiratory function.
Key Words: Physical Characteristics, Somatotype, Wrestlers, Anaerobic Performance, Respiratory Function

Year 2010, Volume: 12 Issue: 1, 0 - 0, 11.01.2011

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Murat Akyüz This is me

Haluk Koç This is me

Ahmet Uzun This is me

Ali Özkan This is me

Murat Taş This is me

Publication Date January 11, 2011
Published in Issue Year 2010 Volume: 12 Issue: 1

Cite

APA Akyüz, M., Koç, H., Uzun, A., Özkan, A., et al. (2011). TÜRKİYE GÜREŞ MİLLİ TAKIMINDA YER ALAN GENÇ SPORCULARIN BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK VE SOMATOTİP ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ / AN EXAMINATION OF SOME PHYSICAL FITNESS AND SOMATOTYPE CHARACTERISTICS OF YOUNG WRESTLERS IN TURKISH NATIONAL TEAM. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1).