Year 2006, Volume 20 , Issue 2, Pages 311 - 326 2010-11-27

ÖRGÜTSEL DEĞERLERİN İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞLARINI BELİRLEMEDEKİ ROLÜ: BURSA İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA

M. Kemal Demirci [1] , Muzaffer Aydemir [2]


Bu çalışmada, işletmelerin sosyal sorumluluk anlayışlarını belirlemede etkili olan örgütsel değerler irdelenmiş ve Bursa ilinde faaliyet gösteren işletmeler üzerinde bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Ortaklara yönelik sosyal sorumluluk anlayışını açıklayan değerlerle ilgili regresyon analizi karışık sonuçlar verirken, paydaşlara yönelik sosyal sorumluluk anlayışını açıklayan değerlerle ilgili regresyon analizi belirgin sonuçlar vermiştir. Buna göre, güç mesafesi, gelecek yönelimlilik, kolektivizm-1 ve cinsiyet eşitliği değerlerinin “ortak yönelimli sosyal sorumluluk anlayışını”; belirsizlikten kaçınma, gelecek yönelimlilik, insancıllık, kolektivizm-1 ve başarım yönelimlilik değerlerinin ise, “paydaşlara karşı sosyal sorumluluk anlayışını” pozitif yönde açıkladığı görülmüştür.
Örgütsel değerler, sosyal sorumluluk
 • Akat, İlter; Budak, Gönül ve Budak, Gülay (1999), İşletme Yönetimi, Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi, 3. Baskı, İzmir.
 • Akinci, Z. Beril (1998), Kurum Kültürü ve Örgütsel İletişim, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Alpay, Güven; Develioğlu, Kazım ve Evcimen, İdil (2002), “İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları: Belirleyici Etken Olarak Kurumsal Değerler”, 10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Akdeniz Ünv., 23-25 Mayıs, Ss.73-84.
 • Ashkanasy, Neal M., Trevor-Roberts, Edvin, And Earnshaw, Louise (2002), “The Anglo Cluster: Legacy Of The British Empire,” Journal Of World Business, 37, Pp.28-39.
 • Aydemir, Muzaffer (1999), “Sosyal Sorumluluk (Sa 8000) Standardı”, Deü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 3, Ekim/Kasım/Aralık, S.1.
 • Bakacsi, Gyula; Sandor, Takacs; Adras, Karacsonyi, And Viktor, Imrek (2002), “Eastern European Cluster: Tradition And Transition,” Journal Of World Business, 37, Pp.69-80.
 • Bartol, K.M., And Martin, D.C. (1994), Management, Mcgraw Hill, 2.Ed..
 • Beamish, Paul W.; Killing, J. Peter; Lecraw, Donald J. ve Morrison, Allen J. (1994), International Management, Irwin.
 • Czinkota, Michael R; Ronkainen, Ilkka A. ve Moffett, Michael H. (1994), International Business, Third Edition, The Dryden Press.
 • Boone, Louis E., And Kurtz, Davit L. (1993), Contemporary Business, Seventy Ed., The Dryden Press.
 • Dastmalchian, Ali; Javidan, Mansour; And Alam, Kamran (2001), “Effective Leadership And Culture In Iran: An Empirical Study,” Applied Psychology: An International Review, 50, 4, Pp.532-558.
 • Eren, Erol (1998), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 5. Baskı, Beta.
 • Erdoğan, İlhan (1997), İşletmelerde Davranış, İ.Ü. İşletme Fak.Yay., İstanbul.
 • Ergeneli, Azize (2002), “Kültürlerarası İş Değerleri Etkileşimi”, H.Ü. İibf. Dergisi, Cilt:20, Sayı:1, Ankara.
 • Freeman, R.E. (1984), Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman Press, Boston.
 • Gibson, James L.; Ivancevich, John M. ve Donnelly Jr., James H. (1997), Organizations, Irwin Mcgraw-Hill.
 • Griffin, Ricky W. (1990), Management, Third Edition, Houghton Mifflin Company.
 • Greenberg, Jerald, And Baron, Robert A. (2003), Behavior In Organizations, Eight Ed., Prentice Hall, New Jersey.
 • Gupta, Vipin; Surie, Gita; Javidan, Mansour; ve Chhokar, Jagdeep (2002), “Southern Asia Cluster: Where The Old Meets The New?”, Journal Of World Business, 37, Pp.16-27.
 • Hill, Charles W. L. (2002), International Business, Mcgraw Hill-Irwin.
 • Hofstede, Geert (2001), Cultures And Organizations: Software Of The Mind, Mcgraw-Hill Book Company, London.
 • Javidan, Mansour Ve House, Robert J. (2001), “Cultural Acumen For The Global Manager: Lessons From Project Globe”, Organizational Dynamics, Vol. 29, No. 4, S.293-301.
 • Jesuino, Jorge Correia (2002), “Latin Europe Cluster: From South To North,” Journal Of World Business, 37, Pp.81-89.
 • Kabasakal, Hayat ve Bodur, Muzaffer (2002), “Arabic Cluster: A Bridge Between East And West,” Journal Of World Business, 37, Pp.40-54.
 • Kolb, David A.; Rubin, Irwin M.; Osland, Joyce S. (1991), Organizational Behavior, Fifth Ed., Prentice Hall.
 • Kotter, John P. ve Heskett, James L. (1992), Corporate Culture And Performance, The Free Press.
 • Köse, Sevinç (2000), “Türk Yönetim Kültürü Tarihi Açısından Çağdaş Türk İşletmelerinde Yönetim Değerleri”, Erciyes Üniversitesi, 8. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Nevşehir, 2000.
 • Lewıs, Pamela S., Goodman, Stephen H. And Fandt, Patricia M. (1998), Challenges İn The 21 St Century, Management, Second Edition, South-Western Publishing Company.
 • Moorhead, Gregory ve Griffin, Ricky W. (1989), Organizational Behavior, Second Edition, Houghton Mifflen Company.
 • Newstron, John W. ve Davis, Keith (1997), Organizational Behavior, Tenth Edition, Mcgrawhill.
 • Özkalp, Enver (Editör) (2002), Davranış Bilimlerine Giriş, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Paşa, Selda Fikret; Kabasakal, Hayat; and Bodur, Muzaffer (2001), “Society, Organizsations and Leadership in Turkey”, Applied Psychology and International Review, 50 (4), pp.559-589.
 • Posner, Barry Z. ve Schmıdt, Warren H. (1992), “Values And The American Manager: An Update Updated”, California Management Review, Spring.
 • Sargut, Selami (2001), “Klanlar İdeal Bürokrasi Ve Pazarlara Karşı: Türk Toplumunda Yönetsel ve Örgütsel Yapılanmanın Kurumsal Temelleri”, 9. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, İstanbul Ünv. 24-26 Mayıs.
 • Schein, Edgar H. (1996), “Culture: The Missing Concept In Organization Studies”, Administrative Science Quarterly, June, Vol. 41, Issue 2, S. 229-241.
 • Schein, Edgar (2002), “Örgütsel Kültür”, (Çev: Atilla Akbaba), Dokuz Eylül Ünv. Sbe Dergisi, S:3, C:4.
 • Schermerhorn, John R. (1996), Management, Fifth Edition, John Wiley & Sons, Inc.
 • Shafrits, Jay M. ve Ott, J. Steven (1992), Classics Of Organization Theory, Brooks/Cole Publishing Company, Third Edition.
 • Shine, Edgar (2004), Organizational Culture And Leadership, 3. Ed., Josses – Bass Business & Management Series, San Francisco.
 • Şimşek, Şerif; Akgemci, Tahir; Ve Çelik, Adnan (2003), Davranış Bilimlerine Giriş Ve Örgütlerde Davranış, 3. Baskı, Adım Marb., Konya.
 • Szabo, Erna; Brodbeck, Felix C.; Hartog, Deanne N. Den; Reber, Gerhard; Weibler, Jürgen, And Wunderer, Rolf (2002), “The Germanic Europe Cluster: Where Employees Have A Voice,” Journal Of World Business, 37, Pp.55-68.
 • Thomsett, Michael C. (1996), (Çev: Gülsen Şensoy), Şirket Kültürü, Epsilon.
Primary Language tr;en
Journal Section Makaleler
Authors

Author: M. Kemal Demirci

Author: Muzaffer Aydemir

Dates

Publication Date : November 27, 2010

Bibtex @ { atauniiibd35385, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {}, publisher = {Ataturk University}, year = {2010}, volume = {20}, pages = {311 - 326}, doi = {}, title = {ÖRGÜTSEL DEĞERLERİN İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞLARINI BELİRLEMEDEKİ ROLÜ: BURSA İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Demirci, M. Kemal and Aydemir, Muzaffer} }
APA Demirci, M , Aydemir, M . (2010). ÖRGÜTSEL DEĞERLERİN İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞLARINI BELİRLEMEDEKİ ROLÜ: BURSA İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 20 (2) , 311-326 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/atauniiibd/issue/2690/35385
MLA Demirci, M , Aydemir, M . "ÖRGÜTSEL DEĞERLERİN İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞLARINI BELİRLEMEDEKİ ROLÜ: BURSA İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2010 ): 311-326 <https://dergipark.org.tr/en/pub/atauniiibd/issue/2690/35385>
Chicago Demirci, M , Aydemir, M . "ÖRGÜTSEL DEĞERLERİN İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞLARINI BELİRLEMEDEKİ ROLÜ: BURSA İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2010 ): 311-326
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜTSEL DEĞERLERİN İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞLARINI BELİRLEMEDEKİ ROLÜ: BURSA İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA AU - M. Kemal Demirci , Muzaffer Aydemir Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 311 EP - 326 VL - 20 IS - 2 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ÖRGÜTSEL DEĞERLERİN İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞLARINI BELİRLEMEDEKİ ROLÜ: BURSA İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA %A M. Kemal Demirci , Muzaffer Aydemir %T ÖRGÜTSEL DEĞERLERİN İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞLARINI BELİRLEMEDEKİ ROLÜ: BURSA İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA %D 2010 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 20 %N 2 %R %U
ISNAD Demirci, M. Kemal , Aydemir, Muzaffer . "ÖRGÜTSEL DEĞERLERİN İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞLARINI BELİRLEMEDEKİ ROLÜ: BURSA İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 / 2 (November 2010): 311-326 .
AMA Demirci M , Aydemir M . ÖRGÜTSEL DEĞERLERİN İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞLARINI BELİRLEMEDEKİ ROLÜ: BURSA İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2010; 20(2): 311-326.
Vancouver Demirci M , Aydemir M . ÖRGÜTSEL DEĞERLERİN İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞLARINI BELİRLEMEDEKİ ROLÜ: BURSA İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2010; 20(2): 326-311.