Year 2018, Volume 32 , Issue 4, Pages 1121 - 1134 2018-10-05

ÜRETİM, LOJİSTİK VE PAZARLAMA BÖLÜMLERİ ARASINDAKİ KOORDİNASYONUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ

Mehmet Aytekin [1]


İşletme bölümleri arasındaki koordinasyon, işletme performansına önemli ölçüde etki etmektedir. Özellikle üretim, lojistik ve pazarlama bölümleri arasındaki koordinasyonun varlığı ve etkinliği işletme performansına pozitif etki etmektedir. Bölümler arası koordinasyonun olmaması; işletme içi çatışmalara, süreçlerinin aksamasına, müşteri memnuniyetsizliğine ve dolayısıyla da işletme performansının düşmesine neden olabilmektedir.

Bu çalışmada üretim, lojistik ve pazarlama bölümleri arasındaki koordinasyon ile işletme performansı arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu kapsamda araştırma modeli Gaziantep’teki 120 imalat işletmesinde anket tekniği kullanılarak elde edilen verilerle test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda bölümler arası koordinasyon alt değişkenlerinden karşılıklı kontrolün işletme performansını pozitif etkilediği, bölümler arası veri akışı ve bölümler arası iletişimin ise işletme performansını etkilemediği tespit edilmiştir.

Üretim, Pazarlama, Lojistik, Koordinasyon, İşletme, Performans
 • Adamczak, M. Domanski, R. Hadas, L. ve Cyplik, P. (2016), “The Integration Between Production-Logistics System and Its Task Environment-Chosen Aspects”, IFAC-Papers Online, 49(12): 656-661.
 • Ballou, R. H. (1999), Business Logistics Management, Prentice-Hall International, New jersey, 3–11.
 • Bayrak, A. ve Özdil, T. (2003), “İşletme Performansının Artırılmasında Pazarlama-Üretim İşbirliğinin Önemi”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2):31–40.
 • Bowersox, D. J. ve Closs, D. J. (1996), Logistical Management: The Integrated Supply Chain Process, McGraw-Hill, New York, 223.
 • Chikan, A. (2001), “Integration of Production and Logistics in Principle in Practice and in Education”, Int. J. Production Economics, 69:133.
 • Christopher, M. (1998), Logistics and Supply Chain Management-Strategies for Reducing Cost and Improving Services, Financial Times/Pitman Publishing, London,.5.
 • Çatı, K. Durak, İ. Kethüda, Ö. ve Eş A. (2012), “Üretim-Pazarlama Koordinasyonunun İşletme Performansına Etkisi: Düzce’de Bulunan Kobiler Üzerine Bir Araştırma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34:151-159.
 • Demeter, K.ve Kolos, K. (2009),“Marketing, Manufacturing and Logistics: An Empirical Examination of Their Joint Effect on Company Performance”, International Journal of Manufacturing Technology and Management, 16(3):215-233.
 • Ellinger, A.E., Daugherty, P.J. ve Scott B. K. (2000), “The Relationship Between Marketing/Logistics Interdepartmental Integration and Performance in U.S. Manufacturing Firms: An Empirical Study”, Journal of Business Logistics, 21:1-22.
 • Emerson, C. J. ve Curtis M. G. (1996), “Logistics and Marketing Components of Customer Service: An Empirical Test of the Mentzer, Gomes and Krapfel Model”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 26: 29-42.
 • Gimenez, C. ve Ventura, E. (2005), “Logistics-Production, Logistics-Marketing and External Integration: Their Impact on Performance”. International Journal of Operation & Production Management, 25(1):2–3.
 • Hausman, W. H., Montgomery, D. B., Roth., A. V. (2002), “Why Should Marketing and Manufacturing Work Together? Some Exploratory Empirical Results”, J. Oper. Management, 20(3):241–257.
 • Jaworski J. Bernard ve Kohli Ajay K. (1993), “Market Orientation: Antecedents and Consequences”, Journal of Marketing, (July):57.
 • Kahn K.B., Mentzer J.T. (1998), “Marketing Integration with Other Departments”, Journal of Business Research, 42(2):43.
 • Kaynak, H. (2003), “The Relationship Between Total Quality Management Practices and Their Effects on Firm Performance”, Journal of Operations Management, 21(4):405–435.
 • Kong, T. Li, G. Feng, T. ve Sun, L. (2015), “Effects of Marketing–Manufacturing Integration Across Stages of New Product Development on Performance”, International Journal of Production Research, 53(8):2269-2284.
 • Lynagh, Peter M. ve Richard F.Poist (1984),“Assigning Organizational Responsibility for Interface Activities: An Analysis of PD and Marketing Manager Preferences”, International Journal of Physical Distribution and Materials Management, 16(6):34-46.
 • Mentzer, J.T. Dewitt, W. Keebler, J.S. Min, S. Nix, N.W. Smith, C.D. ve Zacharia, Z.G. (2001), “Defining Supply Chain Management”, Journal of Business Logistics, 22(3):82.
 • Mollenkopf, D. Gibson, A. ve Ozanne, L. (2000), “The Integration of Marketing Logistics Functions: An Empirical Examination of New Zealand Firms”, Journal of Business Logistics, 21(2):89-90.
 • Murphy, P. R. ve Poist, R.F. (1996), “Comparative Views of Logistics and Marketing Practitioners Regarding. Inter functional Coordination”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 26(8):15-28.
 • Sezen, B. Yılmaz, C. ve Gezgin, G. (2002), “Lojistik İşlevinin Pazarlama ve Üretim Birimleri Arasındaki Bağlayıcı Rolü ve İşletme Performansı Üzerindeki Etkileri”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2):133–136.
 • Soyuer, H. ve Ventura, K. (2004), “Bütünleşik Bilgi Sistemi Uygulamaları ve Üretim Pazarlama Arayüzü”, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Eskişehir, 209-220.
 • Tuna, O. ve Özer, D. (2002), “Pazarlama Faaliyetlerinde Etkinliğin Sağlanmasında Üçüncü Taraf Lojistik Hizmetlerinin Rolü: Türkiye’ye Yönelik Bir Delphi Çalışması”. 7. Ulusal Pazarlama Kongresi, 21. Yüzyılın Pazarlama Paradigması Bildiriler Kitabı, Afyon, 171–172.
 • Voorhees, R.D. Teas, R.K. Allen, B.J. ve Dınklıe, E. T. (1988), “Changes in the Marketing-Logistics Relationship”, Journal of Business Logistics, 9(1):34-50.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mehmet Aytekin (Primary Author)
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 5, 2018

Bibtex @research article { atauniiibd427906, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {}, publisher = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {32}, pages = {1121 - 1134}, doi = {}, title = {ÜRETİM, LOJİSTİK VE PAZARLAMA BÖLÜMLERİ ARASINDAKİ KOORDİNASYONUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Aytekin, Mehmet} }
APA Aytekin, M . (2018). ÜRETİM, LOJİSTİK VE PAZARLAMA BÖLÜMLERİ ARASINDAKİ KOORDİNASYONUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 32 (4) , 1121-1134 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/atauniiibd/issue/39554/427906
MLA Aytekin, M . "ÜRETİM, LOJİSTİK VE PAZARLAMA BÖLÜMLERİ ARASINDAKİ KOORDİNASYONUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (2018 ): 1121-1134 <https://dergipark.org.tr/en/pub/atauniiibd/issue/39554/427906>
Chicago Aytekin, M . "ÜRETİM, LOJİSTİK VE PAZARLAMA BÖLÜMLERİ ARASINDAKİ KOORDİNASYONUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (2018 ): 1121-1134
RIS TY - JOUR T1 - ÜRETİM, LOJİSTİK VE PAZARLAMA BÖLÜMLERİ ARASINDAKİ KOORDİNASYONUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ AU - Mehmet Aytekin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1121 EP - 1134 VL - 32 IS - 4 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ÜRETİM, LOJİSTİK VE PAZARLAMA BÖLÜMLERİ ARASINDAKİ KOORDİNASYONUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ %A Mehmet Aytekin %T ÜRETİM, LOJİSTİK VE PAZARLAMA BÖLÜMLERİ ARASINDAKİ KOORDİNASYONUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 32 %N 4 %R %U
ISNAD Aytekin, Mehmet . "ÜRETİM, LOJİSTİK VE PAZARLAMA BÖLÜMLERİ ARASINDAKİ KOORDİNASYONUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 / 4 (October 2018): 1121-1134 .
AMA Aytekin M . ÜRETİM, LOJİSTİK VE PAZARLAMA BÖLÜMLERİ ARASINDAKİ KOORDİNASYONUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 32(4): 1121-1134.
Vancouver Aytekin M . ÜRETİM, LOJİSTİK VE PAZARLAMA BÖLÜMLERİ ARASINDAKİ KOORDİNASYONUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 32(4): 1134-1121.