Year 2019, Volume 33 , Issue 1, Pages 303 - 320 2019-02-07

TÜRKİYE’NİN 2006-2017 DÖNEMİ MAKROEKONOMİK PERFORMANSI: SİHİRLİ KARE YAKLAŞIMI

İbrahim AL [1] , Ezgi BADAY YILDIZ [2]


Bir ülkenin temel ekonomik göstergelerindeki değişimler ve gelişimler, hem politika yapıcılarının hem de iktisadi karar gruplarının verecekleri iktisadi kararlar açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinin 2005-2016 dönemindeki makroekonomik performansını değerlendirmek ve 2008 Küresel Ekonomik Krizinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmada, Kaldoryan görüşe dayanan sihirli kare yaklaşımı benimsenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle büyüme, işsizlik, enflasyon ve cari dengeye ilişkin verilerden hareketle Türkiye ekonomisine ait yıllık ekonomik refah endeksleri oluşturulmuştur. Bu endeks değerleri yardımıyla Türkiye ekonomisinin makroekonomik performansı değerlendirilmiştir. Elde edilen endeks değerlerine göre, Türkiye ekonomisinin en iyi performans gösterdiği yıl 2012, en kötü performans gösterdiği yıl ise 2008 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca 2008 Küresel Ekonomik Krizinin ekonomiyi derinden etkilediği ve Türkiye’nin göstermiş olduğu performansı yıllık yüzde 12,97 düşürdüğü hesaplanmıştır.

Makroekonomik Performans, Sihirli Kare Yaklaşımı, Enflasyon, İşsizlik, Ekonomik Büyüme, Cari Denge
 • Referans 1: Barro, R. J. (1999). “Reagan vs. Clinton: Who’s the Economic Champ?” Business Week, February 22.
 • Referans 2: Benlialper, A., Cömert, H. ve Düzçay, G. (2015). “2002 Sonrası Türkiye Ekonomisinin Performansı: Karşılaştırmalı Bir Analiz”, ERC Working Papers in Economics, 15/04 May/2015: 1-45.
 • Referans 3: Bolotov, I., Cazka, R. ve Gajduskova, K. (2013). “The Economic Balance of the Czech Republic and Slovakia During the Economic Crisis”, Prag Economic Papers, 4: 504-523.
 • Referans 4: Ekren, N., Aykaç Alp, E. ve Yağmur, M. H. (2017). “Macroeconomic Performance Index: A New Approach to Calculation of Economic Wellbeing” Applied Economics, 49(53): 5462-5476.
 • Referans 5: Firme V. de A.C. ve Teixeira, J.R. (2014). “Index of Macroeconomic Performance for a Subset of Countries: A Kaldorian Analysis form the Magic Square Approach Focusing on Brezilian Economy in the Period 1997-2012, Panoeconomicus, 5, Special Issue: 527-542.
 • Referans 6: Fitoussi, J.P. ve Saraceno, F. (2004). “The Brussels-Frankfurt-Washington Consensus Old and New Tradeoffs in Economics”, SciencessPo., 2004-02: 1-25.
 • Referans 7: Gress, M. (2014) “Is Ukraıne Ready for the OECD Membershıp?”, Actual Problems of Economics, 8(158): 40-49.
 • Referans 8: Güran, M. C. ve Tosun M. U. (2005), “Türkiye Ekonomisinin Makroekonomik Performansı: 1951-2003 Dönemi İçin Parametrik Olmayan Bir Ölçüm”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 60(4): 91-115.
 • Referans 9: Hanke, S. (2018) “Hanke’s Annual Misery Index: The World’s Saddest (And Happiest) Countries” Forbes, 28 February 2018.
 • Referans 10: Kaldor, N. (1971) “Conflicts in National Economic Objectives”, The Economic Journal, 81: 1-16.
 • Referans 11: Kucera, L. (2012) ”Economic Performance Evaluation – Kaldor’s Magic Square In Katedrový Sborník 1/2012 – Odborný Seminář Katedry Ekonomiky a Managementu. České Budějovice: Vysoká Skola Technická a Ekonomická v Českých Budějovicích, 80-89.
 • Referans 12: Lovell, M. C. ve Tien, P. L. (2000) “Economic Discomfort and Consumer Sentiment”, Eastern Economic Journal, 26(1): 1-8.
 • Referans 13: Medrano-B, R.A ve Teixeira, J.R. (2013). Macroeconomic Performance: Revisiting A Kaldorian Perspective, Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada-FE/UFJF, TD.001/2013
 • Referans 14: OECD, (1987) “OECD Economic Outlook”, 41, June.
 • Referans 15: Picek, O. (2017) “The Magic Square of Economic Policy Measured by a Macroeconomic Performance Index”, The New School for Social Research Working Paper, 02/2017: 1-32.
 • Referans 16: Porhel, R. (2007) “The Economic Consequences of the Political Crisis. The General Elections in Kenya 2007”, ed. Jérôme Lafargue, 225-250, Nairobi: Institut Français de Recherche en Afrique.
 • Referans 17: Saavedra-Rivano, N. ve Teixeira, J.R. (2016) “Magic Hypercube and Index of Welfare and Sustainability”, Economia, 104: 1-9.
 • Referans 18: Telatar, F. (2000) “Makroekonomik Performans İndekslerine Göre Hükümetler Arası Sıralamalar, 1950-96”, İnceleme & Araştırma, Ekim 2000: 55-69.
 • Referans 19: Yükseler, Z. (1994) “Ekonomik Konjonktürün Değerlendirilmesi ve Karşılaşılan Sorunlar”, H.Ü. Ekonomiyi İzleme Sempozyumu, 5-6 Mayıs 1994, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: İbrahim AL (Primary Author)
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ezgi BADAY YILDIZ
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 7, 2019

Bibtex @research article { atauniiibd452155, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {}, publisher = {Ataturk University}, year = {2019}, volume = {33}, pages = {303 - 320}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’NİN 2006-2017 DÖNEMİ MAKROEKONOMİK PERFORMANSI: SİHİRLİ KARE YAKLAŞIMI}, key = {cite}, author = {AL, İbrahim and BADAY YILDIZ, Ezgi} }
APA AL, İ , BADAY YILDIZ, E . (2019). TÜRKİYE’NİN 2006-2017 DÖNEMİ MAKROEKONOMİK PERFORMANSI: SİHİRLİ KARE YAKLAŞIMI. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 33 (1) , 303-320 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/atauniiibd/issue/43125/452155
MLA AL, İ , BADAY YILDIZ, E . "TÜRKİYE’NİN 2006-2017 DÖNEMİ MAKROEKONOMİK PERFORMANSI: SİHİRLİ KARE YAKLAŞIMI". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2019 ): 303-320 <https://dergipark.org.tr/en/pub/atauniiibd/issue/43125/452155>
Chicago AL, İ , BADAY YILDIZ, E . "TÜRKİYE’NİN 2006-2017 DÖNEMİ MAKROEKONOMİK PERFORMANSI: SİHİRLİ KARE YAKLAŞIMI". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2019 ): 303-320
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’NİN 2006-2017 DÖNEMİ MAKROEKONOMİK PERFORMANSI: SİHİRLİ KARE YAKLAŞIMI AU - İbrahim AL , Ezgi BADAY YILDIZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 303 EP - 320 VL - 33 IS - 1 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi TÜRKİYE’NİN 2006-2017 DÖNEMİ MAKROEKONOMİK PERFORMANSI: SİHİRLİ KARE YAKLAŞIMI %A İbrahim AL , Ezgi BADAY YILDIZ %T TÜRKİYE’NİN 2006-2017 DÖNEMİ MAKROEKONOMİK PERFORMANSI: SİHİRLİ KARE YAKLAŞIMI %D 2019 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 33 %N 1 %R %U
ISNAD AL, İbrahim , BADAY YILDIZ, Ezgi . "TÜRKİYE’NİN 2006-2017 DÖNEMİ MAKROEKONOMİK PERFORMANSI: SİHİRLİ KARE YAKLAŞIMI". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 / 1 (February 2019): 303-320 .
AMA AL İ , BADAY YILDIZ E . TÜRKİYE’NİN 2006-2017 DÖNEMİ MAKROEKONOMİK PERFORMANSI: SİHİRLİ KARE YAKLAŞIMI. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2019; 33(1): 303-320.
Vancouver AL İ , BADAY YILDIZ E . TÜRKİYE’NİN 2006-2017 DÖNEMİ MAKROEKONOMİK PERFORMANSI: SİHİRLİ KARE YAKLAŞIMI. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2019; 33(1): 320-303.