Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Söylencelerde ve Masallarda Elma Sembolü

Year 2017, Volume 21, Issue 3, 1043 - 1060, 20.09.2017

Abstract

Elma miti söylencelerde, kutsal kitaplarda, masallarda, deyimlerde, halk türkülerinde sürekli kullanılan bir imge olarak geçmişten günümüze hâlâ varlığını sürdüren bir özelliğe sahiptir. Bu çalışmada elma motifini kutsal metinlerde, mitolojik söylencelerde, masallarda ve edebiyatta en çok söz konusu edilen metinlere değindik. Elmanın kelime anlamına ve çeşitli kültürlerde algılanış şekillerine de örnekler vermeye çalıştık ve çoklukla farklı kültürlerde bile olsa hemen hemen birbirine benzer şekilde algılandığına tanık olduk. Elma insanlığa ilk günahı getiren yasa koyucuya itaat etmeme, cinsellik, doğurganlık, cennetten kovulma gibi sembolleri içinde barındırmaktadır.

References

 • Aydın, A. Kur’an-ı Kerim ve Yüce Meali, Aydın Yayınevi, İstanbul.
 • Bars, M. E. (2010). Kerem ile Aslı Hikayesinde Olağanüstülük Motifleri, TheJournal of AcademicSocialScienceStudies, International Journal of SocialScience 3 (1).
 • Brodersen K. /Zimmermann, B. (2005).AntikeMythologie, Metzler Kompakt Verlag, Stuttgart.
 • Daşdemir, Ö. (2015). Alevi- Bektaşi Geleneğinde Elma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (37).
 • Eliade, M. (1993). Mitlerin Özellikleri, Çev: Sema Rıfat, Simavi Yayınları, İstanbul.
 • Ergener, R. (1968). Anatanrıçılar Diyarı Anadolu, Yalçın Yayınları, İstanbul.
 • Erhat, A. (1989). Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Fiske, J. (2009). Mitler ve Mitleri Yapanlar, (Çev: Şebnem Duran), İlya Yayınları, İzmir.
 • Gaarder, J. (1995). Sofi’nin Dünyası, (Çev: Gülay Kutal), Gri Yayın Dizisi- Pan Yayıncılık, Ekim, İstanbul.
 • Gezgin, D. (2007). Bitki Mitosu, Sel Yayıncılık. İstanbul
 • Golther, W. (2011). GermanischeMythologie, MarixVerlag,München.
 • Gökalp, Z. / Seyfettin, Ö. (2014). Kızılelma, Altınpost Yayınları, Ankara.
 • Grant M./Hazel, J. (2008). Lexikon der AntikenMythenundGestalten, DeutscherTaschebuchVerlag, München.
 • Karakurt, D. (2011). Türk Söylence Sözlüğü, e- Kitap.
 • Korkmaz, M. (2009). Mitolojik Dinlerin Gizemi, Alter Yayınları, Ankara.
 • Köhlmeier, M. (1998). Tanrıların Masalları, Çev: Atilla Dirim, Yurt Kitap-Yayın, Ankara.
 • Lexikon der Symbole: Apfel. (1989). KnaursLexikon der Symbole, VerlagDroemerKnaur
 • Mogk, E. (2010). GermanischeReligionsgeschichteundMythologie, BohmeierVerlag, Leipzig
 • Öğel, B. (2010). Türk Mitolojisi II. Cilt, Türk Tarih Kurumu 4. Baskı, Ankara.
 • Ölmez, F. (2012). “Meyve ve Türk Sanatları Bağlamında Elma”, ART-E Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, Kasım-Aralık, 10.
 • Rosenberg, D. (2006). Dünya Mitolojisi, İmge Kitabevi Yayınları, 4. Baskı, Ankara.
 • Yıldırım, N. (2008). Fars Mitoloji Sözlüğü, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
 • http://www.botanikus.de/Heilpflanzen/Apfel/apfel.html; erişim tarihi: 25 Mayıs 2015
 • http://www.digbib.org/Johann_Wolfgang_von_Goethe_1749/Die_Leiden_des _jungen_Werther;erstelltam 02.07.2004, s.40
 • http://www.heise.de/tp/artikel/36/36312/1.html; erişim tarihi: 15.01.2016
 • http://www.planetwissen.de/geschichte/persoenlichkeiten/friedrich_schiller/ pwiewissensfrage502.html; erişim tarihi: 05.02.2015
 • http://www.quickiwiki.com/de/Keltische_Mythologie; erişim tarihi: 31.05.2015

Year 2017, Volume 21, Issue 3, 1043 - 1060, 20.09.2017

Abstract

References

 • Aydın, A. Kur’an-ı Kerim ve Yüce Meali, Aydın Yayınevi, İstanbul.
 • Bars, M. E. (2010). Kerem ile Aslı Hikayesinde Olağanüstülük Motifleri, TheJournal of AcademicSocialScienceStudies, International Journal of SocialScience 3 (1).
 • Brodersen K. /Zimmermann, B. (2005).AntikeMythologie, Metzler Kompakt Verlag, Stuttgart.
 • Daşdemir, Ö. (2015). Alevi- Bektaşi Geleneğinde Elma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (37).
 • Eliade, M. (1993). Mitlerin Özellikleri, Çev: Sema Rıfat, Simavi Yayınları, İstanbul.
 • Ergener, R. (1968). Anatanrıçılar Diyarı Anadolu, Yalçın Yayınları, İstanbul.
 • Erhat, A. (1989). Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Fiske, J. (2009). Mitler ve Mitleri Yapanlar, (Çev: Şebnem Duran), İlya Yayınları, İzmir.
 • Gaarder, J. (1995). Sofi’nin Dünyası, (Çev: Gülay Kutal), Gri Yayın Dizisi- Pan Yayıncılık, Ekim, İstanbul.
 • Gezgin, D. (2007). Bitki Mitosu, Sel Yayıncılık. İstanbul
 • Golther, W. (2011). GermanischeMythologie, MarixVerlag,München.
 • Gökalp, Z. / Seyfettin, Ö. (2014). Kızılelma, Altınpost Yayınları, Ankara.
 • Grant M./Hazel, J. (2008). Lexikon der AntikenMythenundGestalten, DeutscherTaschebuchVerlag, München.
 • Karakurt, D. (2011). Türk Söylence Sözlüğü, e- Kitap.
 • Korkmaz, M. (2009). Mitolojik Dinlerin Gizemi, Alter Yayınları, Ankara.
 • Köhlmeier, M. (1998). Tanrıların Masalları, Çev: Atilla Dirim, Yurt Kitap-Yayın, Ankara.
 • Lexikon der Symbole: Apfel. (1989). KnaursLexikon der Symbole, VerlagDroemerKnaur
 • Mogk, E. (2010). GermanischeReligionsgeschichteundMythologie, BohmeierVerlag, Leipzig
 • Öğel, B. (2010). Türk Mitolojisi II. Cilt, Türk Tarih Kurumu 4. Baskı, Ankara.
 • Ölmez, F. (2012). “Meyve ve Türk Sanatları Bağlamında Elma”, ART-E Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, Kasım-Aralık, 10.
 • Rosenberg, D. (2006). Dünya Mitolojisi, İmge Kitabevi Yayınları, 4. Baskı, Ankara.
 • Yıldırım, N. (2008). Fars Mitoloji Sözlüğü, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
 • http://www.botanikus.de/Heilpflanzen/Apfel/apfel.html; erişim tarihi: 25 Mayıs 2015
 • http://www.digbib.org/Johann_Wolfgang_von_Goethe_1749/Die_Leiden_des _jungen_Werther;erstelltam 02.07.2004, s.40
 • http://www.heise.de/tp/artikel/36/36312/1.html; erişim tarihi: 15.01.2016
 • http://www.planetwissen.de/geschichte/persoenlichkeiten/friedrich_schiller/ pwiewissensfrage502.html; erişim tarihi: 05.02.2015
 • http://www.quickiwiki.com/de/Keltische_Mythologie; erişim tarihi: 31.05.2015

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Cemile AKYILDIZ ERCAN
0000-0003-4520-4421

Publication Date September 20, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 21, Issue 3

Cite

APA Akyıldız Ercan, C. (2017). Söylencelerde ve Masallarda Elma Sembolü . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 21 (3) , 1043-1060 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunisosbil/issue/34498/421211

Creative Commons Lisansı
ATASOBEDAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.