Year 2018, Volume , Issue , Pages 649 - 670 2018-04-15

Osmanlının Manevi Mimarlarından Emir Sultan’ın Halifesi Nimetullah Efendi ve Şiirleri

Mehmet Sait ÇALKA [1]


Hz. Peygamberin soyundan gelip ondan aldığı manevî işaret üzerine doğduğu yer olan Buhârâ’dan Anadolu topraklarına hicret ederek Bursa’ya yerleşmiş olan Emir Sultan, hem Yıldırım Bâyezid’in damadı hem de dönemin önemli bir sûfîsi ve büyük bir velisi olarak bilinmektedir. Gerek Bursa’da gerekse Anadolu’da büyük bir değere sahip olan Emir Sultan’ın hayatı, soy şeceresi ve mekıbelerini kendinden sonra yazıya geçirenlerden birisi onun halifelerinden Nimetullah Efendi’dir. Nimetullah Efendi’den bahseden çalışmalarda onun şairlik yönüne hiç değinilmemiştir. Bu çalışmada, Nimetullah Efendi’nin telif ettiği ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları koleksiyonunda bulunup OE_Yz_0926 numarada kayıtlı olan Menâkıb-ı Emir Sultân adlı eserin sonunda Nimet ve Nimetullah mahlasıyla yazdığı şiirler tanıtılmaya çalışılmıştır. Hece ve aruz vezinleriyle kaleme alınan bu manzumeler tamamen tasavvuf, hikmet ve nasihat içerikli manzumeler olup Yunus’un izlerini taşıdığı görülmüştür.
Emir Sultan, Tasavvuf, Nimetullah Efendi, Hikmet
 • Aclûnî, İ. b. M. (1985). Keşfü’l-hafa ve müzîlü’l-ilbâs amme’ş-tehara mine’l-ehâdîs alâ elsineti’n-nâs I-II, Haz.: Ahmed el-Kalâş, Beyrut.
 • Bursa Ansiklopedisi (2002). Haz.: Yılmaz Akkılıç, İstanbul.
 • Bursalı Mehmed Tâhir (2000). Osmânlı Müellifleri I-II-III, Ankara, Bizim Büro Basımevi.
 • GÜLSEVİN G.; BOZ, E. (2010). Eski Anadolu Türkçesi, Ankara, Gazi Kitabevi.
 • KAHRAMAN, N. (2009). Menâkıb-ı Emîr Sultân (Hüsâmeddin Bursevî) İnceleme ve Metin, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE.
 • KİEL, M. (2013). “Yenişehir”, DİA, C. 43, 473-476.
 • KÖKTEKİN, K. (2008). Eski Anadolu Türkçesi, Erzurum, Fenomen Yayınları.
 • Nimetullah Efendi, Menâkıb-ı Emir Sultân, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları Koleksiyonu, no: OE_Yz_0926.
 • TATCI, M. (2005). Yunus Emre Külliyatı Yunus Emre Divanı Tenkitli Metin, İstanbul, MEB. Yayınları. TİMURTAŞ, F. K. (1976). “Küçük Eski Anadolu Türkçesi Grameri”, Türkiyat Mecmuası, 18: 231-268.
 • UĞUR, A. (2013). Emîr Sultân Menâkıbnâmeleri ve Nimetullah’ın Menâkıb-ı Emîr Sultân Adlı Eseri (İnceleme-Metin), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, Marmara Üniversitesi SBE.
 • UTKU, M. (2011). Emir Sultan Hazretlerinin Menkıbeleri, Bursa, Uludağ Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-3657-9387
Author: Mehmet Sait ÇALKA (Primary Author)
Institution: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 15, 2018

Bibtex @research article { ataunisosbil382014, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-4990}, address = {}, publisher = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {649 - 670}, doi = {}, title = {Osmanlının Manevi Mimarlarından Emir Sultan’ın Halifesi Nimetullah Efendi ve Şiirleri}, key = {cite}, author = {ÇALKA, Mehmet Sait} }
APA ÇALKA, M . (2018). Osmanlının Manevi Mimarlarından Emir Sultan’ın Halifesi Nimetullah Efendi ve Şiirleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , () , 649-670 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunisosbil/issue/36559/382014
MLA ÇALKA, M . "Osmanlının Manevi Mimarlarından Emir Sultan’ın Halifesi Nimetullah Efendi ve Şiirleri". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 ): 649-670 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunisosbil/issue/36559/382014>
Chicago ÇALKA, M . "Osmanlının Manevi Mimarlarından Emir Sultan’ın Halifesi Nimetullah Efendi ve Şiirleri". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 ): 649-670
RIS TY - JOUR T1 - Osmanlının Manevi Mimarlarından Emir Sultan’ın Halifesi Nimetullah Efendi ve Şiirleri AU - Mehmet Sait ÇALKA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 649 EP - 670 VL - IS - SN - 1304-4990- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Osmanlının Manevi Mimarlarından Emir Sultan’ın Halifesi Nimetullah Efendi ve Şiirleri %A Mehmet Sait ÇALKA %T Osmanlının Manevi Mimarlarından Emir Sultan’ın Halifesi Nimetullah Efendi ve Şiirleri %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-4990- %V %N %R %U
ISNAD ÇALKA, Mehmet Sait . "Osmanlının Manevi Mimarlarından Emir Sultan’ın Halifesi Nimetullah Efendi ve Şiirleri". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / (April 2018): 649-670 .
AMA ÇALKA M . Osmanlının Manevi Mimarlarından Emir Sultan’ın Halifesi Nimetullah Efendi ve Şiirleri. ataunisosbil. 2018; 649-670.
Vancouver ÇALKA M . Osmanlının Manevi Mimarlarından Emir Sultan’ın Halifesi Nimetullah Efendi ve Şiirleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 670-649.