Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Hegemonik Erkekliğin Uzantısı Olan Onur Kodları ve Şiddet: Otomatik Portakal Örneği

Year 2019, Volume 23, Issue 1, 103 - 112, 16.03.2019

Abstract

Bu eseri ıkinci dünya savaşında Londra sokaklarında anlatılan ve tartışılan problemler olarak dikkatleri üzerine çeken konulara, modern toplumun ironisi denilebilir. Anthony Burgess’in gerçek bir olaydan yola çıkarak yazmış olduğu Otomatik Portakal “Clockwork Orange” kitabında kahramanımız, yazarın diğer kitaplarda olanın aksine kötü bir karakterdir. Yazar başkarakteri Alex’i saldırgan, acımasız, toplumu küçümseyen, yıkıcı, olaycı bir karakter olarak ele almıştır. Alex kitap boyunca, çetesi ile beraber, insanlara karşı hem fiziksel hem psikolojik şiddet uygulamış ve kötü sonuçlanan birçok olaya katılmıştır. Alex ve çetesi gerek kadınlara gerek hemcinsleri olan erkeklere, bazen fiziksel bazen sözel ve psikolojik şiddet uygulayarak onlar üzerinde hegemonya kurmuşlardır. Yaygın olarak sanılanın aksine, hegemonik erkeklik yalnızca kadınlar üzerinden karşılık bulmaz. Erkeklerin kendi aralarındaki zorbalık ilişkilerini de kapsamaktadır. Bu çalışmada ise hegemonik erkekliğin uzantısı olan onur kodları ve şiddet ilişkisi Otomatik Portakal kitabı özelinde ele alınacaktır. Alex ile çetesinin eylemleri ve kullandıkları ortak jargon, kitap içerisinden örnekler halinde verilerek, hegemonik erkeklik ile olan ilişkisi tartışılacaktır.

References

 • Akgül, Eşref, Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Erkeklik İnşası: Ezidi Kast Sisteminde Erkeklik, (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünivertesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul,
 • Arendt, Hannah, Şiddet Üzerine, İletişim Yayınları, 2016.
 • Bozok, Mehmet, “Erkeklik İncelemeleri Alanındaki Başlıca Kuram ve Yaklaşımların Sosyolojist Feminist Bir Eleştirisine Doğru”, Sosyoloji Derneği, Ekim 2009,
 • Burgess, Anthony, Otomatik Portakal, (Çev: Dost Körpe), ( 29. Baskı), Turkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, Nisan 2018.
 • Cengiz, Kurtuluş, Tol, Uğraş Ulaş, Küçükurali, Önder, “Hegemonik Erkekliğin Peşinden”, Toplum Ve Bilim, 101, Güz 2004,
 • Connell, R. W., Toplumsal Cinsiyet ve İktidar,
 • Hanke, R., “Redesigning Men: Hegemonic Masculinity in Transition” in Men, Masculinity and The Media (Ed: S. Craig,), Sage Publications, London, 1992,
 • Şenol, Dolunay, Türk Toplumunda Hegemonik Erkekliğin İnşasında Toplumsal Süreçlerin Rolü, Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi, Mart 2017.
 • David M.Nezman, Sosyology: Günlük Yaşamın Mımarisin Keşfetmek, (Ali Arslan),(3.Basım), Ankara Eylül
 • Polat Oğur, Şiddet ( violence), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakultesi Hukuk Araştırmaları Dergisi
 • Türk, H. Bahadır, “Eril Tahakkümü Yeniden Düşünmek: Erkeklik Çalışmaları İçin Bir İmkân Olarak Pierre Bourdieu”, Toplum ve Bilim, 112, 2008, s. 119-146.
 • Kepekçi Egemen,’’Hegemonık Erkeklık Eleştirisi ve Femınızm Bırlıktelığı Mümkün Mü

Year 2019, Volume 23, Issue 1, 103 - 112, 16.03.2019

Abstract

References

 • Akgül, Eşref, Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Erkeklik İnşası: Ezidi Kast Sisteminde Erkeklik, (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünivertesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul,
 • Arendt, Hannah, Şiddet Üzerine, İletişim Yayınları, 2016.
 • Bozok, Mehmet, “Erkeklik İncelemeleri Alanındaki Başlıca Kuram ve Yaklaşımların Sosyolojist Feminist Bir Eleştirisine Doğru”, Sosyoloji Derneği, Ekim 2009,
 • Burgess, Anthony, Otomatik Portakal, (Çev: Dost Körpe), ( 29. Baskı), Turkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, Nisan 2018.
 • Cengiz, Kurtuluş, Tol, Uğraş Ulaş, Küçükurali, Önder, “Hegemonik Erkekliğin Peşinden”, Toplum Ve Bilim, 101, Güz 2004,
 • Connell, R. W., Toplumsal Cinsiyet ve İktidar,
 • Hanke, R., “Redesigning Men: Hegemonic Masculinity in Transition” in Men, Masculinity and The Media (Ed: S. Craig,), Sage Publications, London, 1992,
 • Şenol, Dolunay, Türk Toplumunda Hegemonik Erkekliğin İnşasında Toplumsal Süreçlerin Rolü, Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi, Mart 2017.
 • David M.Nezman, Sosyology: Günlük Yaşamın Mımarisin Keşfetmek, (Ali Arslan),(3.Basım), Ankara Eylül
 • Polat Oğur, Şiddet ( violence), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakultesi Hukuk Araştırmaları Dergisi
 • Türk, H. Bahadır, “Eril Tahakkümü Yeniden Düşünmek: Erkeklik Çalışmaları İçin Bir İmkân Olarak Pierre Bourdieu”, Toplum ve Bilim, 112, 2008, s. 119-146.
 • Kepekçi Egemen,’’Hegemonık Erkeklık Eleştirisi ve Femınızm Bırlıktelığı Mümkün Mü

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Mevlüt ÖZBEN> (Primary Author)


Mourad Meraneh YOUSSOUF This is me

Publication Date March 16, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 23, Issue 1

Cite

APA Özben, M. & Youssouf, M. M. (2019). Hegemonik Erkekliğin Uzantısı Olan Onur Kodları ve Şiddet: Otomatik Portakal Örneği . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 23 (1) , 103-112 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunisosbil/issue/43928/538463

Creative Commons Lisansı
ATASOBEDAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.