Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Huzurevleri ve Yaşlılık: Ağrı ve İstanbul Örnekleri

Year 2019, Volume 23, Issue 2, 849 - 864, 15.06.2019

Abstract

Mekânsal olarak huzurevi olgusunu ele aldığımızda, Türkiye coğrafyasının bölgeleri arasında huzurevi dağılımı açısından farklılık ve dengesizlik olduğu görülür. Bu bağlamda, doğuda huzurevlerinin boş, batıda ise tam tersi bir şekilde dolu, hatta yaşlıların sırada beklediği bir durum gözlenir. Coğrafi dağılımdaki bu dengesizlik,  yaşlıların farklı bölgelerde farklı yaşam modellerine sahip olmaları, kültürel farklılıkları ve farklı yaşam tercihlerinden kaynaklanmaktadır. Bu çalışma kapsamında, Türkiye’nin Doğusunda bulunan Ağrı ve Türkiye’nin Batısında bulunan İstanbul huzurevlerinde kalan yaşlıların aile yapıları, huzurevi öncesindeki yaşamları,  huzurevini değerlendirme biçimleri nitel analiz yöntemi ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma ile farklı yaşam modellerini barındıran iki farklı bölgedeki huzurevinde bulunan yaşlı bireylerle, yaşam tercihleri ve gelecek beklentileri, yaşlılığa ilişkin deneyimleri, bakış açıları ve sorunlarına ilişkin yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bulguları, modern toplumun çekirdek aileye dönüşümü ve yaşlı bireylerin statüsünün toplum içerisinde değişimi bağlamında tartışılmıştır.

References

 • Adak, N. (2003). “Yaslıların Gayri Resmi Bakıcıları Kadınlar”. Aile ve Toplum Dergisi, Ekim-Aralık, 81-87.
 • Arpacı, F. (2005). Farklı Boyutlarıyla Yaşlılık. Ankara: Eğitim ve Kültür Yayınları.
 • Bahar, G., Bahar, A. ve Savaş, H. A. (2009). “Yaşlılık Ve Yaşlılara Sunulan Sosyal Hizmetler”. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi,(4/12) , 85-98.
 • Baran, A. G. (1995). “Değişen Toplumda Yaşlının Yeri ve Aile içi İlişkileri,” Sosyal Devlet Yaklaşımında 2000’li Yıllara Doğru Olgun Gençlik Sempozyumu. Ankara. A.Ü. Ziraat Fak. Ev Ekonomisi Yüksekokulu ve Yaşlıları Koruma Derneği Ortak Yayını, Ankara, 39-54.
 • Baran, A. G. (2011). “Aile ve Yaşlanma”. Aile Sosyolojisi. Yay.Haz. A. Kasapoğlu. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 135-165.
 • Emiroğlu, V. (1991). “Yaşlılık ve Yaşlılara Verilen Hizmetler”, Türkiye’de ve Almanya’da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük(iç), R. Keleş, J. Nowak, ve İ. Tomanbay(ed.), Ankara: Selvi Yay, 245-249.
 • İçli, G. (2004). “Huzurevinde kalan yaşlılar üzerine bir araştırma”. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 1, 5-24.
 • Keleş, R., Ünsal, A. (1982). Kent ve Siyasal Şiddet. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
 • Özer, İ. (2004). Kentleşme Kentlileşme ve Kentsel Değişme. Ankara: Ekin Kitabevi Yayınları.
 • Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2012). Türkiye’de yaşlıların durumu ve yaşlanma ulusal eylem planı uygulama programı. Ankara: DPT.
 • Ritzer, G., Stepnisky, J. (2013). Çağdaş sosyoloji kuramları ve klasik kökleri. (Çev.I. E. Howison). Ankara: De Ki Yayıncılık.
 • Şentürk, Ü. (2016). “Yaşlılık: Özellikler, Davranışlar Ve Sorunlar”, Davranış Bilimleri. Zencirkıran. M. (Eds.). Bursa: Dora Yayıncılık 197-233
 • Şentürk, Ü. (2018). Yaşlılık Sosyolojisi; Yaşlılığın Toplumsal Yörüngeleri. Bursa: Dora Yayıncılık
 • Tezcan, M. (1982). “Toplumsal Değişme ve Yaşlılık”. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Fakültesi dergisi, 15(2), 169-177
 • Tufan, İ., Durak, M., Durak, E. Ş. (2017). “Yaşlanmanın Psikolojisi”. Gerontoloji; Kapsam, Disiplinlerarası İş Birliği, Ekonomi ve Politika. Cilt 1. Tufan. İ., Durak. M. (Eds.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 127-143
 • Tuna, M., Tenlik, Ö. (2017). “Türkiye’de ve Dünyada Yaşlanma”. Gerontoloji; Kapsam, Disiplinlerarası İş Birliği, Ekonomi ve Politika. Cilt 1. Tufan. İ., Durak. M. (Eds.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 3-26
 • Varışlı, B. (2017). “Türkiye’de Yaşlanma ve Demografi”. Gerontoloji; Kapsam, Disiplinlerarası İş Birliği, Ekonomi ve Politika. Cilt 1. Tufan. İ., Durak. M. (Eds.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 27-35
 • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri. https://eyh.aile.gov.tr/huzurevleri-envanteri
 • Türkiye İstatistik Kurumu. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27587

Year 2019, Volume 23, Issue 2, 849 - 864, 15.06.2019

Abstract

References

 • Adak, N. (2003). “Yaslıların Gayri Resmi Bakıcıları Kadınlar”. Aile ve Toplum Dergisi, Ekim-Aralık, 81-87.
 • Arpacı, F. (2005). Farklı Boyutlarıyla Yaşlılık. Ankara: Eğitim ve Kültür Yayınları.
 • Bahar, G., Bahar, A. ve Savaş, H. A. (2009). “Yaşlılık Ve Yaşlılara Sunulan Sosyal Hizmetler”. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi,(4/12) , 85-98.
 • Baran, A. G. (1995). “Değişen Toplumda Yaşlının Yeri ve Aile içi İlişkileri,” Sosyal Devlet Yaklaşımında 2000’li Yıllara Doğru Olgun Gençlik Sempozyumu. Ankara. A.Ü. Ziraat Fak. Ev Ekonomisi Yüksekokulu ve Yaşlıları Koruma Derneği Ortak Yayını, Ankara, 39-54.
 • Baran, A. G. (2011). “Aile ve Yaşlanma”. Aile Sosyolojisi. Yay.Haz. A. Kasapoğlu. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 135-165.
 • Emiroğlu, V. (1991). “Yaşlılık ve Yaşlılara Verilen Hizmetler”, Türkiye’de ve Almanya’da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük(iç), R. Keleş, J. Nowak, ve İ. Tomanbay(ed.), Ankara: Selvi Yay, 245-249.
 • İçli, G. (2004). “Huzurevinde kalan yaşlılar üzerine bir araştırma”. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 1, 5-24.
 • Keleş, R., Ünsal, A. (1982). Kent ve Siyasal Şiddet. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
 • Özer, İ. (2004). Kentleşme Kentlileşme ve Kentsel Değişme. Ankara: Ekin Kitabevi Yayınları.
 • Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2012). Türkiye’de yaşlıların durumu ve yaşlanma ulusal eylem planı uygulama programı. Ankara: DPT.
 • Ritzer, G., Stepnisky, J. (2013). Çağdaş sosyoloji kuramları ve klasik kökleri. (Çev.I. E. Howison). Ankara: De Ki Yayıncılık.
 • Şentürk, Ü. (2016). “Yaşlılık: Özellikler, Davranışlar Ve Sorunlar”, Davranış Bilimleri. Zencirkıran. M. (Eds.). Bursa: Dora Yayıncılık 197-233
 • Şentürk, Ü. (2018). Yaşlılık Sosyolojisi; Yaşlılığın Toplumsal Yörüngeleri. Bursa: Dora Yayıncılık
 • Tezcan, M. (1982). “Toplumsal Değişme ve Yaşlılık”. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Fakültesi dergisi, 15(2), 169-177
 • Tufan, İ., Durak, M., Durak, E. Ş. (2017). “Yaşlanmanın Psikolojisi”. Gerontoloji; Kapsam, Disiplinlerarası İş Birliği, Ekonomi ve Politika. Cilt 1. Tufan. İ., Durak. M. (Eds.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 127-143
 • Tuna, M., Tenlik, Ö. (2017). “Türkiye’de ve Dünyada Yaşlanma”. Gerontoloji; Kapsam, Disiplinlerarası İş Birliği, Ekonomi ve Politika. Cilt 1. Tufan. İ., Durak. M. (Eds.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 3-26
 • Varışlı, B. (2017). “Türkiye’de Yaşlanma ve Demografi”. Gerontoloji; Kapsam, Disiplinlerarası İş Birliği, Ekonomi ve Politika. Cilt 1. Tufan. İ., Durak. M. (Eds.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 27-35
 • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri. https://eyh.aile.gov.tr/huzurevleri-envanteri
 • Türkiye İstatistik Kurumu. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27587

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Fereshteh Ebadi ASAYESH This is me (Primary Author)


Mevlüt ÖZBEN>

Publication Date June 15, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 23, Issue 2

Cite

APA Asayesh, F. E. & Özben, M. (2019). Huzurevleri ve Yaşlılık: Ağrı ve İstanbul Örnekleri . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 23 (2) , 849-864 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunisosbil/issue/47238/588244

Creative Commons Lisansı
ATASOBEDAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.