Atatürk University Journal of Agricultural Faculty
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1300-9036 | e-ISSN 2651-5016 | Period Tri-annual | Founded: 1970 | Publisher Ataturk University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd


Journal Title: Atatürk University Journal of Agricultural Faculty
Publisher: Atatürk University Faculty of Agriculture
Owner: Prof. Dr. Önder ÇALMAŞUR (Dean of Atatürk University Faculty of Agriculture)
Period: Once in a four month (January, May, September)
Language: Turkish, English
Scope: Publish orginal research articles, review articles, short communications, technical notes and letter to editorin various field of Agriculture, Forestry, Aquaculture and Veterinary
Editor: Prof. Dr. Göksel TOZLU
ISSN: 1300-9036   E-ISSN: 2651-5016
Indexing: TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Life Science), CAB Direct, CAB Abstracts, CABI Full Text, Web of Science Group-Clarivate Analytics-Zoological Record, INDEX COPERNICUS (ICV 2019: 70.78), EBSCO, Crossref, SOBIAD, ASOS, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), DRJI (Directory of Research Journal Indexing), Scilit, Google Scholar, I2OR, WorldCat, Dimensions, COSMOS (CIF 2019: 3.096), SIS (Scientific Indexing Services), OAIJ (Open Academic Journals Index), MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), Academic Resource Index (ResearchBib)

Correspondence Address: Ataturk University Journal of  Agricultural Faculty, 25240-ERZURUM/TURKEY

Telephone: +90 442 231 26 09    Fax: +90 442 231 5878

e-mail: auzfdeditor@atauni.edu.tr   URL: http://dergipark.gov.tr/ataunizfd

Atatürk University Journal of Agricultural Faculty

ISSN 1300-9036 | e-ISSN 2651-5016 | Period Tri-annual | Founded: 1970 | Publisher Ataturk University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd
Cover Image


Journal Title: Atatürk University Journal of Agricultural Faculty
Publisher: Atatürk University Faculty of Agriculture
Owner: Prof. Dr. Önder ÇALMAŞUR (Dean of Atatürk University Faculty of Agriculture)
Period: Once in a four month (January, May, September)
Language: Turkish, English
Scope: Publish orginal research articles, review articles, short communications, technical notes and letter to editorin various field of Agriculture, Forestry, Aquaculture and Veterinary
Editor: Prof. Dr. Göksel TOZLU
ISSN: 1300-9036   E-ISSN: 2651-5016
Indexing: TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Life Science), CAB Direct, CAB Abstracts, CABI Full Text, Web of Science Group-Clarivate Analytics-Zoological Record, INDEX COPERNICUS (ICV 2019: 70.78), EBSCO, Crossref, SOBIAD, ASOS, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), DRJI (Directory of Research Journal Indexing), Scilit, Google Scholar, I2OR, WorldCat, Dimensions, COSMOS (CIF 2019: 3.096), SIS (Scientific Indexing Services), OAIJ (Open Academic Journals Index), MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), Academic Resource Index (ResearchBib)

Correspondence Address: Ataturk University Journal of  Agricultural Faculty, 25240-ERZURUM/TURKEY

Telephone: +90 442 231 26 09    Fax: +90 442 231 5878

e-mail: auzfdeditor@atauni.edu.tr   URL: http://dergipark.gov.tr/ataunizfd

Volume 52 - Issue 1 - Jan 26, 2021
 1. Farklı Ambalaj Materyalinde Olgunlaştırılan Muş Tulum Peynirinin Bazı Karakteristik Özellikleri
  Pages 1 - 10
  Fatih RENÇBER, Şerafettin ÇELİK
 2. Bazı Horoz İbiği (Amaranthus spp.) Çeşitlerinin Kurak ve Sulu Şartlardaki Tohum Verimleri ve Verim Unsurları Üzerine Araştırma
  Pages 11 - 19
  Bilal KESKİN, Süleyman TEMEL, Selma ÇAKMAKÇI, Ramazan TOSUN
 3. Karabuğday (Fagophyrum esculentum Moench)’da Hasat Zamanının Ot ve Tohum Verimi İle Bazı Özelliklere Etkileri
  Pages 20 - 26
  Mehmet Kerim GÜLLAP, Mustafa TAN, Sedat SEVEROĞLU, Abdullah YAZICI
 4. Domates Üreten İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri: Iğdır İli Örneği
  Pages 27 - 35
  Köksal KARADAŞ, Fatih GÜLER
 5. Sulama Şebekelerinde Bakım Performansının Değerlendirilmesi: Yozgat İli Örneği
  Pages 36 - 45
  Sinan KARTAL, Firat ARSLAN, Hasan DEĞİRMENCİ
 6. Elma Fidan Yetiştiriciliğinde Bacillus subtilis İçerikli Bir Mikrobiyal Gübrenin Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi
  Pages 46 - 55
  Recep KOTAN, Elif TOZLU, Adem GÜNEŞ, Fatih DADAŞOĞLU
 7. Şeker Pancarlarından Elde Edilen Rhizoctonia spp. İzolatlarının Hif Birleşme Reaksiyonları ve Klasik Yollarla Anastomosis Grup Temini
  Pages 56 - 66
  Meltem AVAN, Yakup Zekai KATIRCIOĞLU
 8. Trabzon İline Ait Bazı Yerel Mısır Popülasyonlarının Agronomik Performansları
  Pages 67 - 80
  Ali ÖZTÜRK, Ahmet BÜYÜKGÖZ
 9. Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata Say.)’nin Biyolojik Mücadele İmkanlarının Araştırılması
  Pages 81 - 89
  Gökhan ERARSLAN, Recep KOTAN
 10. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Pilot Süt Fabrikasına Gelen Çiğ Sütlerin Kalitesinin Belirlenmesi
  Pages 90 - 97
  Mustafa ŞENGÜL, Bayram ÜRKEK, Zeynep GÜRBÜZ KAÇAN, Tuba ERKAYA KOTAN, Halil İbrahim AKGÜL
 11. Application of Selenium Nanoparticles Diets in Ruminants
  Pages 98 - 107
  Semra ÇİÇEK, Serpil TURHAN, Sevda IŞIK
 12. Timokinon, Timol ve Karvakrolün Antioksidan Aktiviteleri ve Lipit Oksidasyonunu Önleme Kapasiteleri
  Pages 108 - 118
  Şeyma YILDIZ, Semra TURAN
Indexes and Platforms
Creative Commons

Atatürk University Journal of Agricultural Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)

21683