Journal of the Faculty of Agriculture
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1300-9036 | e-ISSN 2651-5016 | Period Tri-annual | Founded: 1970 | Publisher Ataturk University |


    

Journal Title:

Atatürk University Journal of The Agricultural Faculty

Publisher:

Atatürk University Faculty of Agriculture

Owner:

Prof. Dr. Ahmet ÇELİK (Dean of Atatürk University Faculty of Agriculture)

Period:

Once in a four month

Language:

Turkish, English

Scope

Publish orginal research articles, review articles, short communications, technical notes and letter to editorin various field of Agriculture, Forestry, Aquaculture and Veterinary

Editor:

 Prof. Dr. Göksel TOZLU

ISSN:

1300-9036 E-ISSN: 2651-5016

Indexes:

TÜBİTAK/ULAKBİM, GOOGLE SCHOLAR, CAB abstract, CAB Direct ve Clarivate Analytics-Zoological Record

Adress:

Ataturk University Journal of The Agricultural Faculty 25240-ERZURUM

Telephone:

+90 442 231 26 09

Fax:

+90 442 231 5878

Email:

gtozlu@atauni.edu.tr

URL:

http://dergipark.gov.tr/ataunizfd

Journal of the Faculty of Agriculture

ISSN 1300-9036 | e-ISSN 2651-5016 | Period Tri-annual | Founded: 1970 | Publisher Ataturk University |
Cover Image


    

Journal Title:

Atatürk University Journal of The Agricultural Faculty

Publisher:

Atatürk University Faculty of Agriculture

Owner:

Prof. Dr. Ahmet ÇELİK (Dean of Atatürk University Faculty of Agriculture)

Period:

Once in a four month

Language:

Turkish, English

Scope

Publish orginal research articles, review articles, short communications, technical notes and letter to editorin various field of Agriculture, Forestry, Aquaculture and Veterinary

Editor:

 Prof. Dr. Göksel TOZLU

ISSN:

1300-9036 E-ISSN: 2651-5016

Indexes:

TÜBİTAK/ULAKBİM, GOOGLE SCHOLAR, CAB abstract, CAB Direct ve Clarivate Analytics-Zoological Record

Adress:

Ataturk University Journal of The Agricultural Faculty 25240-ERZURUM

Telephone:

+90 442 231 26 09

Fax:

+90 442 231 5878

Email:

gtozlu@atauni.edu.tr

URL:

http://dergipark.gov.tr/ataunizfd

Volume 50 - Issue 2 - May 2019
 1. Organik ve İnorganik Materyallerin İnce Bünyeli Toprağa İlavesi ile Hazırlanan Yetişme Ortamlarının Hidrofiziksel Özellikleri
  Pages 107 - 114
  Banu KADIOĞLU, Mustafa Yıldırım CANBOLAT
 2. Determination of Cold Damage in Field and Laboratory Conditions in Dormant Buds of Karaerik Grape Cultivar
  Pages 115 - 121
  Muhammed KÜPE, Cafer KÖSE
 3. Determination of Factors Affecting Potato Consumption Preferences Behaviors of Consumers by Analytic Hierarchy Process: The Case of Erzurum Province
  Pages 122 - 127
  Emine İKİKAT TÜMER, Adem AKSOY
 4. Farklı Arazi Kullanımı Altındaki Podzolik Toprakların Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi
  Pages 128 - 135
  Miraç GÜLNAR, Kenan BARİK
 5. Erzurum İli Temel Coğrafi Özellikleri ve Potansiyel İşlemeli Tarım Alanı Varlığı
  Pages 136 - 152
  Orhan DENGİZ, İnci DEMİRAĞ TURAN, Barış ÖZKAN
 6. Effects of Exegenous Glycine Betaine Treatments on Growth and Some Physiological Characteristics of Tomato under Salt Stress Condition
  Pages 153 - 158
  Cüneyt CİVELEK, ERTAN YILDIRIM
 7. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Kamu Tarım Yatırımlarının Dağılımının Gini Katsayısı ile Ölçülmesi
  Pages 159 - 166
  Şekip YAZGAN, Esra KADANALI
 8. Rüzgâr Erozyon Sahasında Gelişme Gösteren Dikenli Hölmez Otu (Noaea mucronata)’nun Toprağın Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkisi
  Pages 167 - 173
  Süleyman TEMEL, Bilal KESKİN
 9. Zeolitin Farklı Tekstür Sınıfındaki Toprakların Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri
  Pages 174 - 186
  Ekrem Lütfi AKSAKAL, Yeliz BUDAK
 10. Erzurum Kent Halkının Kış Aylarında Rekreasyonel Taleplerinin Belirlenmesi
  Pages 187 - 200
  Hasan YILMAZ, Ayşegül AKSU, Sena Nur ANGIN
 11. Katı-Sıvı Ekstraksiyonunda Kullanılan Modern Teknikler ve Bu Teknikler Arasında Ultrason Yardımlı Ekstraksiyonun Yeri
  Pages 201 - 216
  Memnune ŞENGÜL, Elif Feyza TOPDAŞ
 12. Ekmeğin Besinsel Özelliklerinin İyileştirilmesi
  Pages 217 - 225
  Hacer MERAL, Mehmet Murat KARAOĞLU
Indexes and Platforms