ISSN: 1300-9036
e-ISSN: 2651-5016
Founded: 1970
Period: Monthly
Publisher: Ataturk University
Cover Image
       

Atatürk University Journal of Agricultural Faculty will evaluate the new submitted articles at https://aujaf.manuscriptmanager.net/ from January 5, 2022. Please send your articles through this address. 


Journal Title: Atatürk University Journal of Agricultural Faculty
Publisher: Atatürk University Faculty of Agriculture
Owner: Prof. Dr. Önder ÇALMAŞUR (Dean of Atatürk University Faculty of Agriculture)
Period: Once in a four month (January, May, September)
Language: Turkish, English
Editor: Prof. Dr. Göksel TOZLU
Indexing: TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Life Science), CAB Direct, CAB Abstracts, CABI Full Text, Web of Science Group-Clarivate Analytics-Zoological Record, INDEX COPERNICUS (ICV 2019: 70.78), EBSCO, Crossref, SOBIAD, ASOS, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), DRJI (Directory of Research Journal Indexing), Scilit, Google Scholar, I2OR, WorldCat, Dimensions, COSMOS (CIF 2019: 3.096), SIS (Scientific Indexing Services), OAIJ (Open Academic Journals Index), MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals, 2020: 6.5), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), Academic Resource Index (ResearchBib), ProQuest, SJIFactor (2017: 6.506; 2018: 7.063; 2019: 7.417; 2020: 7.986; 2021: 8.4) 

Correspondence Address: Ataturk University Journal of  Agricultural Faculty, 25240-ERZURUM/TURKEY

Telephone: +90 442 231 26 09    Fax: +90 442 231 5878

e-mail: auzfdeditor@atauni.edu.tr   URL: http://dergipark.gov.tr/ataunizfd

2021 - Volume: 52 Issue: 3

Research Article

Effects Of Hydro-Priming and Seed Size on the Germination, Root and Shoot of Peanut (Arachis hypogaea L. Var. NSIC Pn19) Grown Under Drought Conditions

Research Article

Türkiye’de Döviz Kuru Bağlamında Dana Karkas, Kuzu Karkas ve Yemlik Buğday Piyasalarının Koşullu Varyanslarındaki Oynaklığın VAR (2)-Asimetrik BEKK-GARCH (1, 1) Modeli ile Tahmin Edilmesi

Research Article

Tüketicilerin Kırmızı Et Tüketimi ve Hayvan Refahı Konusundaki Bilinç Düzeylerinin Araştırılması

Research Article

Mitigation of Drought Stress in Wheat by Bio-priming by PGPB Containing ACC Deaminase Activity

Research Article

Enkapsüle Edilmiş ve Serbest Formda Probiyotik Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 Suşunun Dondurma Depolama Periyodunda Stabilitesinin İncelenmesi.

Research Article

A Contribution to the Ichneumonidae (Hymenoptera) of Trabzon, III. Cryptinae

Research Article

Estimation of Growth Curves of Awassi Sheep by Isotonic Regression Analysis

Research Article

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan ve Olmayan Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Hayvancılık Desteklerinden Faydalanma Durumlarının Analizi

Research Article

Peyzaj Çeşitliliğindeki Zamana Bağlı Değişimin İrdelenmesi Afşin Elbistan Termik Santrali Örneği

Review

Patates Glykoalkoloidleri: Özellikleri ve Biyolojik Aktiviteleri

Review

ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE AFLATOKSİN M1 VARLIĞI

Creative Commons

Articles published in this journal are published under the Creative Commons International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This allows the work to be copied and distributed in any medium or format provided that the original article is appropriately cited. However, the articles work cannot be used for commercial purposes.


Articles published in this journal are published under the Creative Commons International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This allows the work to be copied and distributed in any medium or format provided that the original article is appropriately cited. However, the articles work cannot be used for commercial purposes.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/