Year 2020, Volume 3 , Issue 1, Pages 1 - 16 2020-08-27

Residents’ Perceptions Of Tourism Potential And Its Effect On Supporting Tourısm Development: The Case Of Çorum Province
Yerel Halkın Turizm Potansiyeli Algısı Ve Turizm Gelişimini Destekleme Düzeyi Üzerindeki Etkisi: Çorum İli Örneği

Onur ÇAKIR [1] , Betül KODAŞ [2]


This study aims to measure how the residents perceive the tourism potential of the region that they reside in and to determine the effects of those perceptions on the levels of residents’ support of tourism development in the region. In this context, data has been collected via survey method from the local people residing in the newly developing tourism destination, Çorum province. Validity and reliability analyzes were performed on the data obtained from 250 people via convenience sampling method, and scales used in the study were found to be valid and reliable. It was observed that the scale of tourism potential perception of the local residents used in the research had five dimensions, namely 'tourism attractions', 'shopping and entertainment', touristic products and services', 'price-performance' and 'general image of the province'. Residents support for tourism development scale were found to be consisting of one dimension, and it is a reliable and valid scale. The result of the regression analysis revealed that all dimensions of the residents’ tourism potential perception scale had significant effects on the level of supporting the development of tourism except for the general image of the province. In conclusion some recommendations were presented for destination management organizations and stakeholders on destination planning.
Bu çalışma yerel halkın ikamet ettiği bölgenin turizm potansiyelini nasıl algıladıklarını ölçmek ve bu algıların yerel halkın bölgede turizm gelişimini destekleme düzeyleri üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda henüz turizm alanında yeni gelişmekte olan Çorum ilinde ikamet eden yerli halktan anket yardımıyla veriler toplanmıştır. Kolayda örnekleme yöntemiyle ile 250 kişiden elde edilen veriler üzerinde geçerlilik ve güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiş ve araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirlik ve geçerliliği sağlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda araştırmada kullanılan yerel halkın turizm potansiyeli algısı ölçeğinin ‘turizm çekicilikleri’, ‘alışveriş ve eğlence’, ‘turistik ürün ve hizmetlerin durumu’, ‘fiyat-performans’ ve ‘ilin genel imajı’ olarak adlandırılan beş boyutta toplandığı görülmüştür. Yerel halkın turizmi destekleme düzeyi ölçeğinin ise tek boyuttan oluştuğu, güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan regresyon analizinde Çorum ilin genel imajı boyutu dışında yerel halkın turizm potansiyel algısı ölçeğinin diğer tüm boyutlarının turizmin gelişimini destekleme düzeyi üzerinde anlamlı etkileri olduğu saptanmıştır. Araştırma sonunda destinasyon yönetim örgütlerine ve paydaşlarına destinasyon planlama konusunda uygulamaya yönelik öneriler sunulmuştur.
 • Akova, O. (2006). Yerel halkın turizmin etkilerini algılamalarına ve tutumlarına yönelik bir araştırma. Akademik İncelemeler Dergisi (AID), 1(2), 77-109.
 • Bassey, B. E. (2015). Transforming the Nigeria tourism industry through tourism entrepreneurial development. African Journal of Business Management, 9(15), 569-580.
 • Çiçek, D., & Sarı, Y. (2018). Yerel halkın turizme olan desteği: Türkiye’deki sakin şehirler üzerine bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 29(2), 185-196.
 • Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2020). Erişim adresi: https://corum.ktb.gov.tr/
 • Dilek, S. E., Çoban, Ö., & Harman, S. (2017). Hasankeyf Halkının Turizmin Gelişimine Yönelik Tutumu. Turar Turizm & Araştırma Dergisi, 6(2), 59-72.
 • Ekici, R., & Çizel, B. (2014). Yerel halkın turizm gelişimi desteğine ilişkin tutumlarının destinasyonların gelişme düzeylerine göre farklılıkları. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 11(3), 73-87.
 • Gannon, M., Rasoolimanesh, S. M., & Taheri, B. (2020). Assessing the mediating role of residents’ perceptions toward tourism development. Journal of Travel Research, 0047287519890926.
 • Gursoy, D., Jurowski, C., & Uysal, M. (2002). Resident attitudes: A structural modeling approach. Annals of tourism research, 29(1), 79-105.
 • Gursoy, D., Ouyang, Z., Nunkoo, R., & Wei, W. (2019). Residents’ impact perceptions of and attitudes towards tourism development: A meta-analysis. Journal of Hospitality Marketing & Management, 28(3), 306-333.
 • Günay, S. (2007). Gelişmekte olan Çorum turizmi: büyük potansiyel, yetersiz tanınmışlık ve umut veren turist tatmini. Ege Coğrafya Dergisi, 16(1-2), 87-101.
 • Gündüz, S. (2018). Yerel Halkın Turizm Algısını Belirlemeye Yönelik Alternatif Bir Ölçek Geliştirme: Karataş Destinasyonu Örneği. Journal of Yaşar University, 13(52), 343-357.
 • Hussain, K., Ali, F., Nair, P. K., Ragavan, N. A., & Nair, V. (2019). Perceived impacts and residents' support for tourism development in Port Dickson, Malaysia. Turizam: Međunarodni Znanstveno-Stručni Časopis, 67(4), 351-364.
 • Jurowski, C., & Gursoy, D. (2004). Distance Effects on Resident’s Attitudes Toward Tourism. Annals of Tourism Research, 31(2), 296-312.
 • Kodaş, D., & Sibel, S. Ü. (2012). Kırsal turizm ile kültürel turizmin bütünleşmesi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 169-174.
 • Oban, R. Ç., & Gündüzoğlu, H. A. G. (2017). The perception of local people about the tourism potential in Ulubey canyon (Usak province). Journal of Human Sciences, 14(2), 2078-2089.
 • Prayag, G., Hosany, S., Nunkoo, R., & Alders, T. (2013). London residents’ support for the 2012 Olympic Games: The mediating effect of overall attitude. Tourism Management, 36, 629–640.
 • Shariff, N. M., & Tahir, S. (2020). Residents’ attitudes toward impacts of tourism: A case study of Langkawi, Malaysia. Malaysian Management Journal, 7(2), 13-24.
 • Sheng, J., & Lo, A. (2010). Evaluating the tourism potential of public museums in Hangzhou: A supply-side perspective. Journal of Travel & Tourism Marketing, 27(3), 287-305.
 • Shohan, R., Toleuuly, A., & Assadova, Z. K. (2012). Tourist potential and prospects of tourism industry of Kazakhstan. Education and Science Without Borders, 3(5), 34.
 • Sinclair-Maragh, G., Gursoy, D., & Vieregge, M. (2015). Residents׳ perceptions toward tourism development: A factor-cluster approach. Journal of Destination Marketing & Management, 4(1), 36-45.
 • Stylidis, D., Biran, A., Sit, J., & Szivas, E. M. (2014). Residents' support for tourism development: The role of residents' place image and perceived tourism impacts. Tourism Management, 45, 260-274.
 • Telfer, D. J. (2002). The evolution of tourism and development theory. Tourism and development: Concepts and issues, 35-80.
 • Tosun, C. (2002). Host perceptions of impacts: A comparative tourism study. Annals of Tourism Research, 29(1), 231-253.
 • Vargas-Sanchez, A., Porras-Bueno, N., de los Ángeles Plaza-Mejía, M. (2011). Explaining residents’ attitudes to tourism: Is a universal model possible?. Annals of Tourism Research, 38(2), 460-480.
 • Yan, L., Gao, B. W., & Zhang, M. (2017). A mathematical model for tourism potential assessment. Tourism Management, 63, 355-365.
Primary Language tr
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8360-0324
Author: Onur ÇAKIR (Primary Author)
Institution: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0309-3583
Author: Betül KODAŞ
Institution: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 27, 2020

Bibtex @research article { atrss768700, journal = {GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences}, issn = {}, eissn = {2645-9116}, address = {Karakaş. Mah. Edirne Cad. No:5 Yeşil Sitesi C Blok D Girişi D:7 Merkez / KIRKLARELİ}, publisher = {Taki Can METİN}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {1 - 16}, doi = {10.5281/zenodo.4003796}, title = {Yerel Halkın Turizm Potansiyeli Algısı Ve Turizm Gelişimini Destekleme Düzeyi Üzerindeki Etkisi: Çorum İli Örneği}, key = {cite}, author = {Çakır, Onur and Kodaş, Betül} }
APA Çakır, O , Kodaş, B . (2020). Yerel Halkın Turizm Potansiyeli Algısı Ve Turizm Gelişimini Destekleme Düzeyi Üzerindeki Etkisi: Çorum İli Örneği . GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences , 3 (1) , 1-16 . DOI: 10.5281/zenodo.4003796
MLA Çakır, O , Kodaş, B . "Yerel Halkın Turizm Potansiyeli Algısı Ve Turizm Gelişimini Destekleme Düzeyi Üzerindeki Etkisi: Çorum İli Örneği" . GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences 3 (2020 ): 1-16 <https://dergipark.org.tr/en/pub/atrss/issue/56532/768700>
Chicago Çakır, O , Kodaş, B . "Yerel Halkın Turizm Potansiyeli Algısı Ve Turizm Gelişimini Destekleme Düzeyi Üzerindeki Etkisi: Çorum İli Örneği". GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences 3 (2020 ): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - Yerel Halkın Turizm Potansiyeli Algısı Ve Turizm Gelişimini Destekleme Düzeyi Üzerindeki Etkisi: Çorum İli Örneği AU - Onur Çakır , Betül Kodaş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.5281/zenodo.4003796 DO - 10.5281/zenodo.4003796 T2 - GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 3 IS - 1 SN - -2645-9116 M3 - doi: 10.5281/zenodo.4003796 UR - https://doi.org/10.5281/zenodo.4003796 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences Yerel Halkın Turizm Potansiyeli Algısı Ve Turizm Gelişimini Destekleme Düzeyi Üzerindeki Etkisi: Çorum İli Örneği %A Onur Çakır , Betül Kodaş %T Yerel Halkın Turizm Potansiyeli Algısı Ve Turizm Gelişimini Destekleme Düzeyi Üzerindeki Etkisi: Çorum İli Örneği %D 2020 %J GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences %P -2645-9116 %V 3 %N 1 %R doi: 10.5281/zenodo.4003796 %U 10.5281/zenodo.4003796
ISNAD Çakır, Onur , Kodaş, Betül . "Yerel Halkın Turizm Potansiyeli Algısı Ve Turizm Gelişimini Destekleme Düzeyi Üzerindeki Etkisi: Çorum İli Örneği". GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences 3 / 1 (August 2020): 1-16 . https://doi.org/10.5281/zenodo.4003796
AMA Çakır O , Kodaş B . Yerel Halkın Turizm Potansiyeli Algısı Ve Turizm Gelişimini Destekleme Düzeyi Üzerindeki Etkisi: Çorum İli Örneği. ATRSS. 2020; 3(1): 1-16.
Vancouver Çakır O , Kodaş B . Yerel Halkın Turizm Potansiyeli Algısı Ve Turizm Gelişimini Destekleme Düzeyi Üzerindeki Etkisi: Çorum İli Örneği. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences. 2020; 3(1): 1-16.
IEEE O. Çakır and B. Kodaş , "Yerel Halkın Turizm Potansiyeli Algısı Ve Turizm Gelişimini Destekleme Düzeyi Üzerindeki Etkisi: Çorum İli Örneği", GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences, vol. 3, no. 1, pp. 1-16, Aug. 2020, doi:10.5281/zenodo.4003796