Year 2018, Volume 4 , Issue 2, Pages 10 - 13 2018-04-30

Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında eğitsel veri madenciliği

Aylin ÖZTÜRK [1]


Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarındaki büyük verinin analiz edilerek öğrenme kurumlarına yönelik anlamlı bilgilere dönüştürülmesi, örüntü ve eğilimlerin ortaya çıkarılması, tahmin ve erken müdahale uygulamaları ve öneri sistemlerinin geliştirilmesi gibi konularda eğitsel veri madenciliği yöntemleri ve teknikleri kullanılabilir. Eğitsel veri madenciliği, makine öğrenmesi, bilişsel bilim ve psikometri gibi alanların birleşmesiyle ortaya çıkmış olup öğrenenleri ve öğrenme ortamlarını daha iyi anlama amacı taşımaktadır. Açık ve uzaktan öğrenme alanında eğitsel veri madenciliği çalışmaları yaygın olarak gerçekleştirilmekle birlikte, özellikle etik, verilerin korunması, verilerin uygun sistemlerde depolanması ve öğretenler ve öğrenenler tarafından kolaylıkla anlamlandırılabilecek raporların geliştirilmesi konularında çalışma yapılması gerektiği belirtilebilir.

Açık ve uzaktan öğrenme, veri analitiği, eğitsel veri madenciliği
  • Peña-Ayala, A. (2014). Educational data mining: a survey and a data mining-based analysis of recent works. Expert Systems with Applications, 41, 1432-1462.
  • Romero, C. ve Ventura, S. (2010). Educational data mining: a review of the state of the art. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics Part C: Applications and Reviews, 40(6), 601-618.
  • The International Educational Data Mining Society (2018). http://educationaldatamining.org Erişim tarihi: 20.02.2018
  • Vellido, A., Castro, F. ve Nebot, A. (2011). Clustering educational data. İçinde Romero, C., Ventura, S., Pechenizkiy, M. ve Baker, R. (Eds.), Handbook of Educational Data Mining (ss.75-92). Boca Raton, FL: Chapman and Hall/CRC Press.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Aylin ÖZTÜRK (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2018

APA Öztürk, A . (2018). Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında eğitsel veri madenciliği . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 10-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/36759/419592