Year 2018, Volume 4 , Issue 2, Pages 129 - 142 2018-04-30

112 Acil noktalarındaki stajyer öğrenci ve danışman öğretmen iletişimi için web tabanlı çevrimiçi stajyer takip programı uygulama örneği

Erdem ÖNGÜN [1] , Nalan AKTAŞ ÖNGÜN [2]


Bu çalışmada bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanılarak 112 noktalarında ambulans ile vakaya çıkan öğrencinin öğretmeniyle iletişimini güçlendirmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın evrenini 112 noktalarında stajyer olarak çalışan öğrenciler ve onların danışman öğretmenleri, çalışmanın örneklemini ise İstanbul ilinde 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde Bakırköy Sağlık Meslek Lisesinde öğrenim gören 20 ATT öğrencisi ve 4 danışman öğretmeni oluşturmaktadır. Eylem araştırması yöntemi, işbirlikçi modeli kullanılan çalışmada çalışmanın bulgularının bir bölümü anket, gözlem ve mülakat diğer bir bölümü ise araştırma için geliştirilen açık kaynak kodlu, dinamik web uygulamaları geliştirmek için oluşturulmuş web tabanlı PHP (Hypertext Preprocessor) programlama dili ve MYSQL veri tabanı üzerinden çalışan çevrimiçi stajyer takip yazılım programı aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda ATT öğrencilerinin öğretmenleri ile eşgüdümlü olarak çalıştıkları, bilgi paylaşımında bulunurken daha az zaman harcadıkları, anlık toplanan verileri daha kolay sakladıkları ve paylaştıkları ve en önemlisi geleneksel yöntemlerden ziyade sanal ortamı eskisine göre daha istekle kullandıkları görülmüştür.

Sağlık iletişimi, sağlık teknolojileri, ATT, acil servis, stajyer takip programı
  • Acil Sağlık Hizmetleri, Milli Eğitim Bakanlığı, İnternet Adresi: http://mtegm.meb.gov.tr. Erişim tarihi:21.08.2017
  • Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü, İnternet Adresi:http://www.saglik.gov.tr/TR,1902/acil-tip-teknisyenleri-ve-teknikerleri-gunu.html, Güncellenme Tarihi : 28/03/2016, Erişim tarihi: 12.09.2017,
  • Kaba, H. Ve Elçilioğlu, Ö. (2013) “Acil Sağlık Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi Sürecinde İlk ve Acil Yardım Teknikerliği ve Acil Tıp Teknisyenliği Mesleklerinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi”, Türkiye Klinikleri J Med Ethics,21(3):127-35
  • Koçak, A. ve Bulduklu, Y. (2010) “Sağlık İletişimi: Yaşlıların Televizyonda Yayınlanan Sağlık Programlarını İzleme Motivasyonları” Selçuk İletişim, 6(3)
  • Ömürbek, N. Aydın, G.A.(2009) “Sağlık Bilişim Sistemlerinin Uygulanmasına İlişkin Bir Araştırma: İzmir Örneği” ASDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2009, Sayı:19, 213-217.
  • Ünlüoğlu İ, Ekşi A, Elçioğlu Ö.(2002). “Development of ambulances in paralel with emergency medicine services”. Sendrom, 14(29):18-24.
  • Ünlüoğlu,İ. Vd.(2002) Yeni Bir Sağlık Meslek Grubu; Paramedikler sted 2002 • cilt 11, (4)308, İnternet Adresi:http://www.ttb.org.tr/, Erişim:11.10.2017
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Erdem ÖNGÜN (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Nalan AKTAŞ ÖNGÜN
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2018

APA Öngün, E , Aktaş Öngün, N . (2018). 112 Acil noktalarındaki stajyer öğrenci ve danışman öğretmen iletişimi için web tabanlı çevrimiçi stajyer takip programı uygulama örneği . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 129-142 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/36759/419614