Year 2018, Volume 4 , Issue 2, Pages 157 - 170 2018-04-30

Açıköğretim Programlarına kayıt yaptıran ve yaptırmayan öğrencilerin Açıköğretim Sistemine yönelik görüşleri

Öznur ÖZTÜRK [1]


Türkiye’de yükseköğretimde Açıköğretim Sistemine giriş yollarından birisi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından öğrencilerin yerleştirilmesidir. Adaylar kayıt tarihlerinde yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptırarak öğrenci olmaktadırlar. Ancak adayların bir kısmı bir açıköğretim programına yerleştirildikleri halde kayıt yaptırmamaktadır. 2015 yılında ÖSYM tarafından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine yerleştirilen 178.229 adayın 31.588’i başka bir deyişle %17,72’si kayıt yaptırmamıştır. Bu çalışmada kayıt yaptıran ve yaptırmayan öğrenci adaylarının, Açıköğretim Sistemine ilişkin görüşlerinin neler olduğu ve bu görüşleri arasında fark olup olmadığı istatistiksel yöntemlerle ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Öğrenci Görüşleri
 • Açıköğretim Sistemi. 06.11.2017, http://anadolu.edu.tr/acikogretim/acikogretim-sistemi/acikogretim-sistemi-1.
 • Anadolu Üniversitesi. (2017). 2017-2018 Öğretim Yılı Öğrenci Kılavuzu. 24.1.2017, http://anadolu.edu.tr/uploads/anadolu/files/aof_kilavuz/5a127aac93b90.pdf
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • İslamoğlu, A.H. ve Alnıaçık, Ü. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. (Dördüncü Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş.
 • Johnson, R. A. ve Wichern, D. W. (2002). Applied Multivariate Statistical Analysis. (Fifth Edition). United States of America: Prentice-Hall, Inc.
 • Karakaya, İ. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. İçinde Tanrıöğen, A. (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri (ss. 55-84). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Mardia, K. V., Kent, J. T. ve Bibby, J. M. (1994). Multivariate Analysis. (Nineth Edition). London: Academic Press Limited.
 • Şahin, T. (2017). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin Tarihsel Gelişimi (1982-2015) Kronolojisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.
 • Önder, G. (Aralık 2016). 2016-2017 Öğretı̇m Yılı Açıköğretı̇m, İktı̇sat, İşletme Fakültelerı̇ Güz Dönemı̇ Ara Sınavı 26-27 Kasım 2016. Açıköğretim e-Bülten.19. Erişim adresi: https://www.anadolu.edu.tr/uploads/anadolu/ckfinder/aof/files/AOebulten23- I.pdf
 • Önder, G. (Ocak 2017a). Açıköğretı̇m, İktı̇sat, İşletme Fakültelerı̇ Güz Dönemı̇ Dönem Sonu Sınavı Gerçekleşti. Açıköğretim e-Bülten. 18. Erişim adresi: https://www.anadolu.edu.tr/uploads/anadolu/ckfinder/aof/files/AOebulten24-II.pdf
 • Önder, G. (Nisan 2017b). 2016-2017 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Ara Sınavı 29-30 Nisan Tarihlerinde Gerçekleştirildi. Açıköğretim e-Bülten. 23. Erişim adresi: https://www.anadolu.edu.tr/uploads/anadolu/ckfinder/aof/files/AOebulten27- II.pdf
 • Önder, G. (Haziran 2017c). 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları Başarı ile Tamamlandı. Açıköğretim e-Bülten. 21. Erişim adresi: https://www.anadolu.edu.tr/uploads/anadolu/ckfinder/aof/files/AOebulten29-I.pdf
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Öznur ÖZTÜRK (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2018

APA Öztürk, Ö . (2018). Açıköğretim Programlarına kayıt yaptıran ve yaptırmayan öğrencilerin Açıköğretim Sistemine yönelik görüşleri . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 157-170 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/36759/419619