Year 2018, Volume 4 , Issue 2, Pages 199 - 210 2018-04-30

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıtlı öğrencilerin Facebook bağımlılık düzeylerinin mekânsal analizi

Fikret ER [1]


Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi 1982 yılından bu yana örgün eğitim yerine açıktan okuyarak üniversite diploması sahibi olmak isteyen bireylere olanaklar sunmaktadır. Bugüne kadar iki milyondan daha fazla birey sistem yardımıyla kayıtlı oldukları programlardan mezun olarak diploma sahibi olmuşlardır. Bu çalışmada sisteme 2015-2016 eğitim öğretim yılında kayıtlı öğrencilerin Facebook bağımlılıkları araştırılmıştır. Bu amaçla Bergen Facebook Bağımlılık ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre araştırmaya katılan öğrencilerin %21,3’ü Facebook bağımlısı ve %15,1’de muhtemel Facebook bağımlısı olarak tespit edilmiştir. İllere göre öğrencilerin Facebook ve Muhtemel Facebook bağımlısı olma oranları tespit edilmiş, illere göre dağılım için Moran’ın I otokorelasyon istatistiği hesaplanmıştır. İller kartiller kullanılarak gruplara ayrılmıştır.

Facebook Bağımlılığı, Bergen Facebook Ölçeği, Mekânsal Otokorelasyon, Kartiller
  • Andreassen, C.S., Torsheim, T., Brunborg, G.S. and Pallesen, S. (2012) "Development of a Facebook addiction scale", Psychological Reports, 110, No.2.
  • Anselin, Luc, Ibnu Syabri and Youngihn Kho (2006). GeoDa: An Introduction to Spatial Data Analysis. Geographical Analysis 38 (1), 5-22. Cressie, N. (1993). Statistics for Spatial Data, 2nd ed. New York: Wiley.
  • Er, F. (2017). Açıköğretim Sistemi Öğrencilerinin Internet ve Facebook Bağımlılıkları. Nisan Kitapevi, Kasım, Eskişehir.
  • Er, F., Sönmez, H., Aydın, S. And Er, G. (2017). Usage of Facebook among Open Education Students. International Journal for Infonomics (IJI), Volume 10, Issue 3, September 2017
  • Jafarkarami, H., Sim, A.T.H., Saadatdoost, R. and Hee, J.M. (2016) "Facebook addiction among Malaysian students", International Journal of Information and Education Technology, Volume 6, No.6.
  • ODTU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. Türkiye’de Internet. Erişim tarihi Ocak 2018, http://www.internetarsivi.metu.edu.tr/tarihce.php.
  • SPSS Inc. Released 2016. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 24.0. Armonk, NY: IBM Corp
  • Türkiye İstatistik Kurumu. Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması ve Hanelerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması. Erişim tarihi 2017. http://www.tuik.gov.tr
  • Zephoria. The Top 20 Valuable Facebook Statistics – Updated March 2018. Erişim tarihi Mart 2018, https://zephoria.com/top-15-valuable-facebook-statistics/
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Fikret ER (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2018

APA Er, F . (2018). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıtlı öğrencilerin Facebook bağımlılık düzeylerinin mekânsal analizi . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 199-210 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/36759/419627