Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Year 2020, Volume 6, Issue 4, 1 - 18, 30.10.2020

Abstract

References

 • Altıparmak, M., Kurt, İ. D. ve Kapıdere, M. (2011). “E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri”. XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2 - 4 Şubat 2011 Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • Demiray, E. (2013). “Uzaktan Eğitim ve Kadın Eğitiminde Uzaktan Eğitimin Önemi”. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 155-168.Gök, B (2011). Uzaktan Eğitimde Görev Alan Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Algısı. [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü.
 • Göksel, N. (2015). “Uzaktan Eğitim: Çevrimiçi Öğrenmede Sistem Yaklaşımı”. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi.1(1),129-138.
 • Kaban, A. (2013). Uzaktan Eğitim Kalite Standartlarının Belirlenmesi ve Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sisteminin İncelenmesi. [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kaya, Z. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. [2. Baskı]. Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Keegan, D. 1986. Foundations of distance education , (2nd ed.)., New York: Routledge.
 • Özer, B. (1998). “Teknoloji Yoğunluklu Eğitim Yaklaşımı Olarak Uzaktan Eğitim”. Bekir Özer (Ed.) Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Tiyek, R. (2014). “Oryantasyon Eğitim Programı Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma”. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 5(1), 333- 353
 • Topaloğlu, M. (2008). Zihinsel Engelli Çocukların Uzaktan Eğitimi ve Web Tabanlı Bir Yazılım Sisteminin Geliştirilmesi. [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Edirne: Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yaman, İ. (2015). “Üniversitelerde Zorunlu İngilizce(5i) Derslerinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Verilmesinin Artı ve Eksileri”. Turkish Studies Academic Journal, 10(7), 967-984.
 • https://istatistik.yok.gov.tr, Erişim tarihi: 12.11.2017.
 • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.doc, Erişim tarihi: 12.10.2017.

Uzaktan eğitim yoluyla kampüs tabanlı derslerin verilmesi: Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi deneyimi

Year 2020, Volume 6, Issue 4, 1 - 18, 30.10.2020

Abstract

Gelişen teknolojiler bireylerin hayatlarında birçok alanda değişimi ve gelişimi beraberinde getirmiştir. Bu gelişim ve değişimlerin bir yansıması da eğitim alanında görülmeye başlanmıştır. Bu yansımalardan bir tanesi de Yükseköğretim Kurulu’nun birçok üniversitede okutulan derslerin bazılarını uzaktan eğitim yoluyla verilmesine ilişkin karar almasıdır. Bu çalışmada Yükseköğretim Kurulu’nun kararına dayanarak Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAUZEM) tarafından uzaktan eğitim yoluyla verilen kampüs tabanlı dersler için geliştirilen “Kampüs Tabanlı Dersler Modeli”ni tanıtmak ve deneyimlerini paylaşmak amaçlanmaktadır.

References

 • Altıparmak, M., Kurt, İ. D. ve Kapıdere, M. (2011). “E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri”. XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2 - 4 Şubat 2011 Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • Demiray, E. (2013). “Uzaktan Eğitim ve Kadın Eğitiminde Uzaktan Eğitimin Önemi”. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 155-168.Gök, B (2011). Uzaktan Eğitimde Görev Alan Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Algısı. [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü.
 • Göksel, N. (2015). “Uzaktan Eğitim: Çevrimiçi Öğrenmede Sistem Yaklaşımı”. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi.1(1),129-138.
 • Kaban, A. (2013). Uzaktan Eğitim Kalite Standartlarının Belirlenmesi ve Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sisteminin İncelenmesi. [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kaya, Z. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. [2. Baskı]. Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Keegan, D. 1986. Foundations of distance education , (2nd ed.)., New York: Routledge.
 • Özer, B. (1998). “Teknoloji Yoğunluklu Eğitim Yaklaşımı Olarak Uzaktan Eğitim”. Bekir Özer (Ed.) Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Tiyek, R. (2014). “Oryantasyon Eğitim Programı Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma”. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 5(1), 333- 353
 • Topaloğlu, M. (2008). Zihinsel Engelli Çocukların Uzaktan Eğitimi ve Web Tabanlı Bir Yazılım Sisteminin Geliştirilmesi. [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Edirne: Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yaman, İ. (2015). “Üniversitelerde Zorunlu İngilizce(5i) Derslerinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Verilmesinin Artı ve Eksileri”. Turkish Studies Academic Journal, 10(7), 967-984.
 • https://istatistik.yok.gov.tr, Erişim tarihi: 12.11.2017.
 • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.doc, Erişim tarihi: 12.10.2017.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Arş.Gör. Dr. Derya Çakmak KARAPINAR> (Primary Author)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0796-1800
Türkiye


Öğr. Gör. Muhammed Güler>
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5353-2690
Türkiye


Öğr. Gör. Sinem KARABEY>
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8925-9486


Doç.dr. Engin KURŞUN>
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5649-8595
Türkiye


Dr. Öğr. Üyesi Ömer ARPACIK>
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4400-9299
Türkiye

Publication Date October 30, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 6, Issue 4

Cite

APA Çakmak Karapınar, A. D. D. , Güler, Ö. G. M. , Karabey, Ö. G. S. , Kurşun, D. E. & Arpacık, D. Ö. Ü. Ö. (2020). Uzaktan eğitim yoluyla kampüs tabanlı derslerin verilmesi: Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi deneyimi . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 6 (4) , 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/57638/485761