Research Article
PDF BibTex RIS Cite

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ İLKELER

Year 1987, Volume: 20 Issue: 1, 209 - 229, 27.08.2019
https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001070

Abstract

Her alandaki uygulama çalışmaları belirli kuramsal kavram ve ilkelere dayalı olarak yürütülür. Eğitim alanında da hedefler, programlar, araç-gereçler, öğretme-oğrenme süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulanması belli kuramsal temellere dayalı olarak yapılır. Bunlar, psikolojik ilkeler, toplum idealleri, değer yargıları ve ihtiyaçları ile eğitim felsefelerinin öngördüğü esaslardır. Eğitim faaliyetlerinin planlanması, organizasyonu ve yürütülmesinde bu esasların dikkate alınması ve faaliyetlerin bunlara uygun biçimde yürütülmesi gerekir. Burada öğretme-öğrenme süreçlerine ışık tutan başlıca öğrenme ilkeleri İncelenmektedir. Amaç, eğitim süreçleri ile ilgili kavramları açıklamak, ilgili ilkelerin sınıflandırmasını yaparak incelemek ve öğrenme durumu ile ilişkisini kurmaktır.

References

  • .

Year 1987, Volume: 20 Issue: 1, 209 - 229, 27.08.2019
https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001070

Abstract

References

  • .

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Articles
Authors

Cevat ALKAN This is me

Publication Date August 27, 2019
Published in Issue Year 1987 Volume: 20 Issue: 1

Cite

APA
ALKAN, C. (2019). ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ İLKELER. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 20(1), 209-229. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001070

Creative Commons LicenseThe content of the Journal of Faculty of Educational Sciences is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License