Year 2007, Volume 07 , Issue 14, Pages 135 - 153 2007-09-01

POLİTİK DAVRANIŞ BOYUTLARI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
SCALE DEVELOPMENT FOR THE DIMENSIONS OF POLITICAL BEHAVIOR

Güler İSLAMOĞLU [1] , Deniz BÖRÜ [2]


Bu çalışmada bütüncül bir bakış açısıyla, bir kurumda karşılaşılan politik davranışların neler olduğu ortaya konmaya ve bu amaca yönelik olarak bir politik davranış ölçeği geliştirilmeye çalışılmıştır. Farklı kurum ve bölümlerde çalışan 290 kişilik bir örneklem ile ölçeğin geliştirilmesi ve sınanması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada politik davranışın işe vuruk tanımı, “kurumun kabul edilen normlarıyla tutarlı olmayan, kişinin kendi çıkarlarına hizmet eden, kurum hedefleri düşünülmeden hatta kurum hedeflerine ters düşse bile yapılan davranışlar” olarak yapılmıştır (Ferris, Russ ve Fandt, 1989; Gandz ve Murray, 1980; Porter, Allen ve Angle, 1981). Yapılan analizlerde kurumlarda karşılaşılan politik davranışların “Tavizci Davranmak”, “İkiyüzlü Davranmak”, “Göze Girmeye Çalışmak”, “Koalisyon Kurmak”, “Karşılıklı Çıkar Gözetmek”, “Üst Yönetime Yaranmaya Çalışmak” olarak adlandırılan faktörler altında ve bu faktörlerin de “Yatay Politik Davranışlar” ve “Dikey Politik Davranışlar” olarak iki temel grup altında toplandığı ortaya çıkmıştır
The purpose of the study is to identify political behaviors that are exercised within the organizations and based on this identification to develop an instrument for political behavior. The instrument was developed and tested using a sample of 290 employees from diverse occupations and organizations. In the study, political behavior is operationally defined as “organizationally non-sanctioned behavior that is not consistent with the norms of the organization and which may be detrimental to organizational goals or to the interests of others in the organization” (Ferris, Russ ve Fandt, 1989; Gandz ve Murray, 1980; Porter, Allen ve Angle, 1981). Results of the exploratory factor analysis on the survey data revealed six factors with Eigen values greater than one. The six factors are named as “acting two-faced”, “making concessions”, “ingratiation”, “forming coalitions”, “exchange of favors” and “inspirational appeals”. The second factor analysis applied to these six factors grouped the factors under two main factors namely “lateral political behavior” and “vertical political behavior”. Implications of the findings and suggestions for future research are discussed in the last section
Other ID JA64YU27ES
Journal Section Research Article
Authors

Author: Güler İSLAMOĞLU

Author: Deniz BÖRÜ

Dates

Application Date : September 1, 2007
Acceptance Date : July 27, 2021
Publication Date : September 1, 2007

Bibtex @ { auiibfd359111, journal = {Akdeniz İİBF Dergisi}, issn = {1302-9975}, eissn = {2667-7229}, address = {AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI DUMLUPINAR CAD. ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2007}, volume = {07}, pages = {135 - 153}, doi = {}, title = {POLİTİK DAVRANIŞ BOYUTLARI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {İslamoğlu, Güler and Börü, Deniz} }
APA İslamoğlu, G , Börü, D . (2007). POLİTİK DAVRANIŞ BOYUTLARI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI . Akdeniz İİBF Dergisi , 07 (14) , 135-153 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32316/359111
MLA İslamoğlu, G , Börü, D . "POLİTİK DAVRANIŞ BOYUTLARI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI" . Akdeniz İİBF Dergisi 07 (2007 ): 135-153 <https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32316/359111>
Chicago İslamoğlu, G , Börü, D . "POLİTİK DAVRANIŞ BOYUTLARI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI". Akdeniz İİBF Dergisi 07 (2007 ): 135-153
RIS TY - JOUR T1 - POLİTİK DAVRANIŞ BOYUTLARI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI AU - Güler İslamoğlu , Deniz Börü Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Akdeniz İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 153 VL - 07 IS - 14 SN - 1302-9975-2667-7229 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akdeniz İİBF Dergisi POLİTİK DAVRANIŞ BOYUTLARI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI %A Güler İslamoğlu , Deniz Börü %T POLİTİK DAVRANIŞ BOYUTLARI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI %D 2007 %J Akdeniz İİBF Dergisi %P 1302-9975-2667-7229 %V 07 %N 14 %R %U
ISNAD İslamoğlu, Güler , Börü, Deniz . "POLİTİK DAVRANIŞ BOYUTLARI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI". Akdeniz İİBF Dergisi 07 / 14 (September 2007): 135-153 .
AMA İslamoğlu G , Börü D . POLİTİK DAVRANIŞ BOYUTLARI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. Akdeniz İİBF Dergisi. 2007; 07(14): 135-153.
Vancouver İslamoğlu G , Börü D . POLİTİK DAVRANIŞ BOYUTLARI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. Akdeniz İİBF Dergisi. 2007; 07(14): 135-153.
IEEE G. İslamoğlu and D. Börü , "POLİTİK DAVRANIŞ BOYUTLARI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI", Akdeniz İİBF Dergisi, vol. 07, no. 14, pp. 135-153, Sep. 2007