Year 2007, Volume 07 , Issue 14, Pages 1 - 19 2007-09-01

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İŞ ÇEVRİMLERİNİN TARİH VE SÜRE ARALIKLARININ TESPİTİ
IDENTIFIYING THE TURNING POINTS IN TURKISH BUSINESS CYCLES

İbrahim ÖZKAN [1] , Lütfi ERDEN [2]


Bu çalışma, Türkiye ekonomisinde yaşanan dönüm noktalarını ve dolayısıyla iş çevrimlerinin temel özelliklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, parametrik olmayan Hodrick ve Prescott (1997, HP) ve Baxter ve King (1999) filtreleme yöntemleri klasik ve büyüme iş çevrimlerini ayrıştırmak için kullanılmıştır. HP filtrelemesinde kullanılan optimal pürüz giderici (smoothing parameter) değeri, diğer çalışmalardan farklı bir şekilde, istatistiksel olarak tahmin edilmiştir. Çevrimlerin dönüm noktalarının tespitinde Bry ve Boschan (1971) prosedürü temel alınmıştır. Çalışmada, üç tam klasik iş çevrimi belirlenmiş ve çevrimlerin iki ile altı yıl aralığında gerçekleştiği ortaya konulmuştur. Klasik iş çevrimlerinin aksine, büyüme iş çevrimlerinin yaklaşık olarak simetrik bir yapıda olduğu belirlenmiştir. Bulgular, Türkiye ekonomisindeki çevrimlerin, gelişmekte olan ülkelerin çevrim karakteristikleriyle uyum sağladığını göstermektedir
economy in an effort to analyze the main characteristics of the Turkish business cycles. To this end, the classical and deviation cycles are extracted by using the filters developed by Hodrick and Prescott (1997, HP) and Baxter and King (1999) respectively. An optimal smoothing parameter for the HP filter is estimated. Bry and Boschan (1971) procedure is applied to identify the turning points. Accordingly, there are three complete classical cycles ranging between two and six years. The deviation cycles exhibit a symmetrical pattern contrary to the classical cycles. Overall, the results show that the Turkish business cycles share similar characteristics with developing economies
Other ID JA75VF47SV
Journal Section Research Article
Authors

Author: İbrahim ÖZKAN

Author: Lütfi ERDEN

Dates

Application Date : September 1, 2007
Acceptance Date : July 27, 2021
Publication Date : September 1, 2007

Bibtex @ { auiibfd359115, journal = {Akdeniz İİBF Dergisi}, issn = {1302-9975}, eissn = {2667-7229}, address = {AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI DUMLUPINAR CAD. ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2007}, volume = {07}, pages = {1 - 19}, doi = {}, title = {TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İŞ ÇEVRİMLERİNİN TARİH VE SÜRE ARALIKLARININ TESPİTİ}, key = {cite}, author = {Özkan, İbrahim and Erden, Lütfi} }
APA Özkan, İ , Erden, L . (2007). TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İŞ ÇEVRİMLERİNİN TARİH VE SÜRE ARALIKLARININ TESPİTİ . Akdeniz İİBF Dergisi , 07 (14) , 1-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32316/359115
MLA Özkan, İ , Erden, L . "TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İŞ ÇEVRİMLERİNİN TARİH VE SÜRE ARALIKLARININ TESPİTİ" . Akdeniz İİBF Dergisi 07 (2007 ): 1-19 <https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32316/359115>
Chicago Özkan, İ , Erden, L . "TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İŞ ÇEVRİMLERİNİN TARİH VE SÜRE ARALIKLARININ TESPİTİ". Akdeniz İİBF Dergisi 07 (2007 ): 1-19
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İŞ ÇEVRİMLERİNİN TARİH VE SÜRE ARALIKLARININ TESPİTİ AU - İbrahim Özkan , Lütfi Erden Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Akdeniz İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 19 VL - 07 IS - 14 SN - 1302-9975-2667-7229 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akdeniz İİBF Dergisi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İŞ ÇEVRİMLERİNİN TARİH VE SÜRE ARALIKLARININ TESPİTİ %A İbrahim Özkan , Lütfi Erden %T TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İŞ ÇEVRİMLERİNİN TARİH VE SÜRE ARALIKLARININ TESPİTİ %D 2007 %J Akdeniz İİBF Dergisi %P 1302-9975-2667-7229 %V 07 %N 14 %R %U
ISNAD Özkan, İbrahim , Erden, Lütfi . "TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İŞ ÇEVRİMLERİNİN TARİH VE SÜRE ARALIKLARININ TESPİTİ". Akdeniz İİBF Dergisi 07 / 14 (September 2007): 1-19 .
AMA Özkan İ , Erden L . TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İŞ ÇEVRİMLERİNİN TARİH VE SÜRE ARALIKLARININ TESPİTİ. Akdeniz İİBF Dergisi. 2007; 07(14): 1-19.
Vancouver Özkan İ , Erden L . TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İŞ ÇEVRİMLERİNİN TARİH VE SÜRE ARALIKLARININ TESPİTİ. Akdeniz İİBF Dergisi. 2007; 07(14): 1-19.
IEEE İ. Özkan and L. Erden , "TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İŞ ÇEVRİMLERİNİN TARİH VE SÜRE ARALIKLARININ TESPİTİ", Akdeniz İİBF Dergisi, vol. 07, no. 14, pp. 1-19, Sep. 2007