Year 2010, Volume 10 , Issue 19, Pages 161 - 182 2010-05-01

2001-2008 YILLARINDA TÜRKİYE’DE UYGULANAN ALTERNATİF TARIM POLİTİKALARININ GELİR ÇARPAN ANALİZİ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ

Selim ÇAĞATAY [1] , Celal TAŞDOĞAN [2] , Ahmet ŞAHİNÖZ [3]


Bu çalışma, Türkiye’de 2001-2008 yıllarında ağırlıklı olarak doğrudan gelir desteği (DGD) ve prim ödemeleri ile yapılan tarımsal desteklerin kırsal kesim hanehalkı gelirleri üzerindeki etkilerini incelemekle birlikte DGD, prim ödemeleri ve fark ödemeleriyle ilgili hipotetik senaryoları mukayese etmektedir. Çalışmada kullanılan temel yöntem, Türkiye için Sosyal Hesaplar Matrisi çerçevesinde yapılan ayrıştırmalar ile elde edilen veriler ve Leontief girdi-çıktı modelinin çözüm yöntemlerinin kullanılmasıyla gerçekleştirilen gelir çarpan analizidir. Elde edilen bulgulara göre DGD ödemelerinin sona erdirilmesi kırsal kesim hanehalkı yanı sıra kentsel hanehalkının gelirini de olumsuz etkilemektedir. Prim ve fark ödemesi politikaları karşılaştırıldığında ise prim ödemelerinin görece kırsal kesim gelirlerini daha olumlu etkilediği tespit edilmiştir
This study analyzes impacts of agricultural support, over the period of 2001-2008 in Turkey, given mostly in the form of direct income support (DIS) and premium payments on incomes of rural households, besides compares the outcomes of hypothetical scenarios related to DIS, premium and deficiency payments. Main methodology of the study involves use of income multipliers which are calculated basing on the database obtained by disaggregation of social accounting matrix in Turkey and on the solution algorithms of Leontief input-output model. According to empirical findings, finalizing DIS payments creates a deterioration not only in rural but also in urban income. Premium payments result in a relative improvement in rural income when compared to deficiency payments
Other ID JA85AT95AG
Journal Section Research Article
Authors

Author: Selim ÇAĞATAY

Author: Celal TAŞDOĞAN

Author: Ahmet ŞAHİNÖZ

Dates

Application Date : May 1, 2010
Acceptance Date : August 3, 2021
Publication Date : May 1, 2010

Bibtex @ { auiibfd359195, journal = {Akdeniz İİBF Dergisi}, issn = {1302-9975}, eissn = {2667-7229}, address = {AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI DUMLUPINAR CAD. ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2010}, volume = {10}, pages = {161 - 182}, doi = {}, title = {2001-2008 YILLARINDA TÜRKİYE’DE UYGULANAN ALTERNATİF TARIM POLİTİKALARININ GELİR ÇARPAN ANALİZİ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ}, key = {cite}, author = {Çağatay, Selim and Taşdoğan, Celal and Şahinöz, Ahmet} }
APA Çağatay, S , Taşdoğan, C , Şahinöz, A . (2010). 2001-2008 YILLARINDA TÜRKİYE’DE UYGULANAN ALTERNATİF TARIM POLİTİKALARININ GELİR ÇARPAN ANALİZİ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ . Akdeniz İİBF Dergisi , 10 (19) , 161-182 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32322/359195
MLA Çağatay, S , Taşdoğan, C , Şahinöz, A . "2001-2008 YILLARINDA TÜRKİYE’DE UYGULANAN ALTERNATİF TARIM POLİTİKALARININ GELİR ÇARPAN ANALİZİ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ" . Akdeniz İİBF Dergisi 10 (2010 ): 161-182 <https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32322/359195>
Chicago Çağatay, S , Taşdoğan, C , Şahinöz, A . "2001-2008 YILLARINDA TÜRKİYE’DE UYGULANAN ALTERNATİF TARIM POLİTİKALARININ GELİR ÇARPAN ANALİZİ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ". Akdeniz İİBF Dergisi 10 (2010 ): 161-182
RIS TY - JOUR T1 - 2001-2008 YILLARINDA TÜRKİYE’DE UYGULANAN ALTERNATİF TARIM POLİTİKALARININ GELİR ÇARPAN ANALİZİ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ AU - Selim Çağatay , Celal Taşdoğan , Ahmet Şahinöz Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Akdeniz İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 182 VL - 10 IS - 19 SN - 1302-9975-2667-7229 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akdeniz İİBF Dergisi 2001-2008 YILLARINDA TÜRKİYE’DE UYGULANAN ALTERNATİF TARIM POLİTİKALARININ GELİR ÇARPAN ANALİZİ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ %A Selim Çağatay , Celal Taşdoğan , Ahmet Şahinöz %T 2001-2008 YILLARINDA TÜRKİYE’DE UYGULANAN ALTERNATİF TARIM POLİTİKALARININ GELİR ÇARPAN ANALİZİ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ %D 2010 %J Akdeniz İİBF Dergisi %P 1302-9975-2667-7229 %V 10 %N 19 %R %U
ISNAD Çağatay, Selim , Taşdoğan, Celal , Şahinöz, Ahmet . "2001-2008 YILLARINDA TÜRKİYE’DE UYGULANAN ALTERNATİF TARIM POLİTİKALARININ GELİR ÇARPAN ANALİZİ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ". Akdeniz İİBF Dergisi 10 / 19 (May 2010): 161-182 .
AMA Çağatay S , Taşdoğan C , Şahinöz A . 2001-2008 YILLARINDA TÜRKİYE’DE UYGULANAN ALTERNATİF TARIM POLİTİKALARININ GELİR ÇARPAN ANALİZİ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ. Akdeniz İİBF Dergisi. 2010; 10(19): 161-182.
Vancouver Çağatay S , Taşdoğan C , Şahinöz A . 2001-2008 YILLARINDA TÜRKİYE’DE UYGULANAN ALTERNATİF TARIM POLİTİKALARININ GELİR ÇARPAN ANALİZİ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ. Akdeniz İİBF Dergisi. 2010; 10(19): 161-182.
IEEE S. Çağatay , C. Taşdoğan and A. Şahinöz , "2001-2008 YILLARINDA TÜRKİYE’DE UYGULANAN ALTERNATİF TARIM POLİTİKALARININ GELİR ÇARPAN ANALİZİ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ", Akdeniz İİBF Dergisi, vol. 10, no. 19, pp. 161-182, May. 2010