Year 2011, Volume 11 , Issue 22, Pages 72 - 118 2011-09-01

ORTOPEDİK ENGELLİLERİN İSTİHDAMINDA TELE ÇALIŞMAYA İLİŞKİN TUTUMLAR AÇISINDAN BİR UYGULAMA
AN APPLICATION IN TERMS OF ATTITUDES TOWARDS THE EMPLOYMENT OF ORTHOPAEDİC DISABLED PERSONS WITH TELEWORKING

H. Filiz ALKAN MEŞHUR [1]


Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemelerle birlikte işin yerine getiriliş şekilleri de değişmekte ve dönüşmektedir. İşin geleneksel işyeri dışında yapılması esasına dayalı tele çalışma, bilgi çağının beraberinde getirdiği önemli gelişmelerden birisidir. Bu makalenin amacı, ortopedik engelli kişiler için bir istihdam alternatifi olarak tele çalışma kavramını değerlendirmektir. Bu bağlamda, makalede engellilerin istihdamının önemi vurgulandıktan sonra, esnek ve yeni bir çalışma biçimi olan tele çalışma ve unsurları tartışılmıştır. Ayrıca, tele çalışmaya yönelik tutumların belirlenmesi amacıyla, Ankara ilinde yaşayan 155 ortopedik engelli bireyi kapsayan bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, tele çalışma ortopedik engellilerin çalışma yaşamına katılımlarını artıran bir istihdam seçeneğidir ve bu yolla çalışacak olan ortopedik engellilerin sosyal yaşama entegrasyonları artacaktır
With the improvements of the information and communication technologies, the nature of work and workplace is changing. Teleworking is an information age phenomenon growing out of information-based work as well as the rapid advance of technology. Teleworking that can be done at a distance, usually via the use of information and communications technologies. The purpose of this article is to evaluate the teleworking concept as an employment alternative for people with orthopaedic disabilities. In this context, the importance of employment of people with disabilities was emphasized. Then, teleworking as a new and flexible working way and its components were discussed. Moreover, a field survey was done in order to determine attitudes of them towards teleworking. The sample comprised 150 nonworking orthopaedic disabled persons who are living in Ankara. According to results of the study, teleworking is an employment alternative that supports participation of people with orthopaedic disabilities into the working life. Also, the social integration of orthopaedic disabled persons who are working in this way will increase
Other ID JA77UR59HS
Journal Section Research Article
Authors

Author: H. Filiz ALKAN MEŞHUR

Dates

Application Date : September 1, 2011
Acceptance Date : July 27, 2021
Publication Date : September 1, 2011

Bibtex @ { auiibfd359221, journal = {Akdeniz İİBF Dergisi}, issn = {1302-9975}, eissn = {2667-7229}, address = {AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI DUMLUPINAR CAD. ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2011}, volume = {11}, pages = {72 - 118}, doi = {}, title = {ORTOPEDİK ENGELLİLERİN İSTİHDAMINDA TELE ÇALIŞMAYA İLİŞKİN TUTUMLAR AÇISINDAN BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Alkan Meşhur, H. Filiz} }
APA Alkan Meşhur, H . (2011). ORTOPEDİK ENGELLİLERİN İSTİHDAMINDA TELE ÇALIŞMAYA İLİŞKİN TUTUMLAR AÇISINDAN BİR UYGULAMA . Akdeniz İİBF Dergisi , 11 (22) , 72-118 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32325/359221
MLA Alkan Meşhur, H . "ORTOPEDİK ENGELLİLERİN İSTİHDAMINDA TELE ÇALIŞMAYA İLİŞKİN TUTUMLAR AÇISINDAN BİR UYGULAMA" . Akdeniz İİBF Dergisi 11 (2011 ): 72-118 <https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32325/359221>
Chicago Alkan Meşhur, H . "ORTOPEDİK ENGELLİLERİN İSTİHDAMINDA TELE ÇALIŞMAYA İLİŞKİN TUTUMLAR AÇISINDAN BİR UYGULAMA". Akdeniz İİBF Dergisi 11 (2011 ): 72-118
RIS TY - JOUR T1 - ORTOPEDİK ENGELLİLERİN İSTİHDAMINDA TELE ÇALIŞMAYA İLİŞKİN TUTUMLAR AÇISINDAN BİR UYGULAMA AU - H. Filiz Alkan Meşhur Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Akdeniz İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 72 EP - 118 VL - 11 IS - 22 SN - 1302-9975-2667-7229 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akdeniz İİBF Dergisi ORTOPEDİK ENGELLİLERİN İSTİHDAMINDA TELE ÇALIŞMAYA İLİŞKİN TUTUMLAR AÇISINDAN BİR UYGULAMA %A H. Filiz Alkan Meşhur %T ORTOPEDİK ENGELLİLERİN İSTİHDAMINDA TELE ÇALIŞMAYA İLİŞKİN TUTUMLAR AÇISINDAN BİR UYGULAMA %D 2011 %J Akdeniz İİBF Dergisi %P 1302-9975-2667-7229 %V 11 %N 22 %R %U
ISNAD Alkan Meşhur, H. Filiz . "ORTOPEDİK ENGELLİLERİN İSTİHDAMINDA TELE ÇALIŞMAYA İLİŞKİN TUTUMLAR AÇISINDAN BİR UYGULAMA". Akdeniz İİBF Dergisi 11 / 22 (September 2011): 72-118 .
AMA Alkan Meşhur H . ORTOPEDİK ENGELLİLERİN İSTİHDAMINDA TELE ÇALIŞMAYA İLİŞKİN TUTUMLAR AÇISINDAN BİR UYGULAMA. Akdeniz İİBF Dergisi. 2011; 11(22): 72-118.
Vancouver Alkan Meşhur H . ORTOPEDİK ENGELLİLERİN İSTİHDAMINDA TELE ÇALIŞMAYA İLİŞKİN TUTUMLAR AÇISINDAN BİR UYGULAMA. Akdeniz İİBF Dergisi. 2011; 11(22): 72-118.
IEEE H. Alkan Meşhur , "ORTOPEDİK ENGELLİLERİN İSTİHDAMINDA TELE ÇALIŞMAYA İLİŞKİN TUTUMLAR AÇISINDAN BİR UYGULAMA", Akdeniz İİBF Dergisi, vol. 11, no. 22, pp. 72-118, Sep. 2011