Year 2011, Volume 11 , Issue 22, Pages 48 - 71 2011-09-01

HABERMAS VE FOUCAULT: MÜZAKERECİ DEMOKRASİ VE YÖNETİMSELLİK
HABERMAS AND FOUCAULT: DELIBERATIVE DEMOCRACY AND GOVERNMENTALITY

Gökhan DEMİR [1]


Bu yazının amacı, demokrasi ve sivil topluma dair yaygın kavramsallaştırmaların izini Jürgen Habermas’ın çalışmaları aracılığıyla sürmektir. Çağdaş toplumsal kuramın dağarcığında sivil toplum ve demokrasi arasında mutlak bir tekabüliyet ve kusursuz bir uyum varsayılır. Bu kavramsallaştırmada, sivil toplum içinde demokrasinin filiz vereceği bir alan ve/veya ilişkisel bir süreç olarak düşünülmektedir. Bu Habermasçı demokrasi anlayışına taban tabana zıt biçimde, Michel Foucault sivil toplumun iktidardan azade bir alan olmadığını bilakis iktidar mücadelesinin kalbinde yatan dinamik ve içsel olarak çelişkili bir alan olduğunu savunmaktadır. Diğer bir deyişle, Habermas’ın idealleştirdiği zemini (demokrasi ve sivil toplum) Foucault sorunsallaştırmaktadır
The aim of this paper is to trace the widespread conceptualisation of democracy and civil society through the works of Jürgen Habermas. In the vocabulary of contemporary social theory absolute correspondence and perfect harmony between civil society and democracy is taken for granted. In this conceptualisation, civil society is considered as a sphere and/or a relational process in which democracy will be burgeoned. Diametrically opposite to the Habermasian understanding of democracy, Michel Foucault argues that civil society is not a terrain that is exempt from power relations. Instead civil society is at the core of various power struggles and as such it is a dynamic and internally contradictory space. In other words, Foucault problematizes the ground (democracy and civil society) which Habermas idealizes
Other ID JA49GK72FA
Journal Section Research Article
Authors

Author: Gökhan DEMİR

Dates

Application Date : September 1, 2011
Acceptance Date : July 28, 2021
Publication Date : September 1, 2011

Bibtex @ { auiibfd359223, journal = {Akdeniz İİBF Dergisi}, issn = {1302-9975}, eissn = {2667-7229}, address = {AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI DUMLUPINAR CAD. ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2011}, volume = {11}, pages = {48 - 71}, doi = {}, title = {HABERMAS VE FOUCAULT: MÜZAKERECİ DEMOKRASİ VE YÖNETİMSELLİK}, key = {cite}, author = {Demir, Gökhan} }
APA Demir, G . (2011). HABERMAS VE FOUCAULT: MÜZAKERECİ DEMOKRASİ VE YÖNETİMSELLİK . Akdeniz İİBF Dergisi , 11 (22) , 48-71 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32325/359223
MLA Demir, G . "HABERMAS VE FOUCAULT: MÜZAKERECİ DEMOKRASİ VE YÖNETİMSELLİK" . Akdeniz İİBF Dergisi 11 (2011 ): 48-71 <https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32325/359223>
Chicago Demir, G . "HABERMAS VE FOUCAULT: MÜZAKERECİ DEMOKRASİ VE YÖNETİMSELLİK". Akdeniz İİBF Dergisi 11 (2011 ): 48-71
RIS TY - JOUR T1 - HABERMAS VE FOUCAULT: MÜZAKERECİ DEMOKRASİ VE YÖNETİMSELLİK AU - Gökhan Demir Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Akdeniz İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 71 VL - 11 IS - 22 SN - 1302-9975-2667-7229 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akdeniz İİBF Dergisi HABERMAS VE FOUCAULT: MÜZAKERECİ DEMOKRASİ VE YÖNETİMSELLİK %A Gökhan Demir %T HABERMAS VE FOUCAULT: MÜZAKERECİ DEMOKRASİ VE YÖNETİMSELLİK %D 2011 %J Akdeniz İİBF Dergisi %P 1302-9975-2667-7229 %V 11 %N 22 %R %U
ISNAD Demir, Gökhan . "HABERMAS VE FOUCAULT: MÜZAKERECİ DEMOKRASİ VE YÖNETİMSELLİK". Akdeniz İİBF Dergisi 11 / 22 (September 2011): 48-71 .
AMA Demir G . HABERMAS VE FOUCAULT: MÜZAKERECİ DEMOKRASİ VE YÖNETİMSELLİK. Akdeniz İİBF Dergisi. 2011; 11(22): 48-71.
Vancouver Demir G . HABERMAS VE FOUCAULT: MÜZAKERECİ DEMOKRASİ VE YÖNETİMSELLİK. Akdeniz İİBF Dergisi. 2011; 11(22): 48-71.
IEEE G. Demir , "HABERMAS VE FOUCAULT: MÜZAKERECİ DEMOKRASİ VE YÖNETİMSELLİK", Akdeniz İİBF Dergisi, vol. 11, no. 22, pp. 48-71, Sep. 2011