Year 2011, Volume 11 , Issue 22, Pages 119 - 146 2011-09-01

TÜRKİYE’DEKİ ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMASININ STRATEJİK PLANLAR VE ORTA VADELİ MALİ PLANLAR BAĞLAMINDA ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF MULTI-YEAR BUDGETING IMPLEMENTATION IN TURKEY WITHIN THE SCOPE OF STRATEGIC PLANS AND MEDIUM TERM FISCAL PLANS

Özhan ÇETİNKAYA [1] , Erdal EROĞLU [2] , Kenan TAŞ [3]


Devletin varlığının devamı için gerekli olan kamu gelirleri ile ortaya çıkan ortak ihtiyaçların karşılanması ilişkisi geçmişten günümüze devamlı tartışılan konu olmuştur. Bu kapsamda her zaman önemli olan insanların ödedikleri vergilerin onların ihtiyaçlarına doğru şekilde yansıtılmasıdır. Bu konu özellikle son yıllarda birçok devletin önemle durduğu bir konu olmuştur. Bunun sağlanmasında devletler katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik bağlamında planlamanın önemini kavramışlar ve bu doğrultuda kaynakların ihtiyaçlara dağıtımında planlamaya önem vermişlerdir. Bu çerçevede bu çalışma ile kaynakların etkin kullanılması noktasında Türkiye’de özellikle son yıllarda önem kazanan stratejik planlama, orta vadeli mali plan ve çok yıllı bütçeleme çalışmalarının günümüze kadarki durumunun değerlendirilmesi amaçlamış olup çalışmaların daha sağlıklı yürütülmesi için öneriler getirilmiştir
The relationship between public revenues necessary for the maintenance of state and common needs emerging has been a continuously disputed issue from past to present. What has always been important in this term is that the taxes people pay should be appropriately used in a way to meet the needs of people. Especially recently, this issue has become an issue which various states highly emphasize. In order to ensure this, states have understood the importance of planning within the scope of participation, transparency, accountability, thereby attaching importance to planning while allocating the resources according to the needs. Within this context, this study aims to evaluate the studies on strategic planning, medium term fiscal plan and multi year budgeting which have, especially recently, become important in Turkey in terms of effective use of public resources with a historical perspective. Some suggestions have been made so as to help the studies be carried out in a more proper way.
Other ID JA54RF65UF
Journal Section Research Article
Authors

Author: Özhan ÇETİNKAYA

Author: Erdal EROĞLU

Author: Kenan TAŞ

Dates

Application Date : September 1, 2011
Acceptance Date : July 28, 2021
Publication Date : September 1, 2011

Bibtex @ { auiibfd359224, journal = {Akdeniz İİBF Dergisi}, issn = {1302-9975}, eissn = {2667-7229}, address = {AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI DUMLUPINAR CAD. ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2011}, volume = {11}, pages = {119 - 146}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DEKİ ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMASININ STRATEJİK PLANLAR VE ORTA VADELİ MALİ PLANLAR BAĞLAMINDA ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Çetinkaya, Özhan and Eroğlu, Erdal and Taş, Kenan} }
APA Çetinkaya, Ö , Eroğlu, E , Taş, K . (2011). TÜRKİYE’DEKİ ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMASININ STRATEJİK PLANLAR VE ORTA VADELİ MALİ PLANLAR BAĞLAMINDA ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Akdeniz İİBF Dergisi , 11 (22) , 119-146 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32325/359224
MLA Çetinkaya, Ö , Eroğlu, E , Taş, K . "TÜRKİYE’DEKİ ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMASININ STRATEJİK PLANLAR VE ORTA VADELİ MALİ PLANLAR BAĞLAMINDA ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Akdeniz İİBF Dergisi 11 (2011 ): 119-146 <https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32325/359224>
Chicago Çetinkaya, Ö , Eroğlu, E , Taş, K . "TÜRKİYE’DEKİ ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMASININ STRATEJİK PLANLAR VE ORTA VADELİ MALİ PLANLAR BAĞLAMINDA ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Akdeniz İİBF Dergisi 11 (2011 ): 119-146
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DEKİ ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMASININ STRATEJİK PLANLAR VE ORTA VADELİ MALİ PLANLAR BAĞLAMINDA ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Özhan Çetinkaya , Erdal Eroğlu , Kenan Taş Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Akdeniz İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 146 VL - 11 IS - 22 SN - 1302-9975-2667-7229 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akdeniz İİBF Dergisi TÜRKİYE’DEKİ ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMASININ STRATEJİK PLANLAR VE ORTA VADELİ MALİ PLANLAR BAĞLAMINDA ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Özhan Çetinkaya , Erdal Eroğlu , Kenan Taş %T TÜRKİYE’DEKİ ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMASININ STRATEJİK PLANLAR VE ORTA VADELİ MALİ PLANLAR BAĞLAMINDA ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2011 %J Akdeniz İİBF Dergisi %P 1302-9975-2667-7229 %V 11 %N 22 %R %U
ISNAD Çetinkaya, Özhan , Eroğlu, Erdal , Taş, Kenan . "TÜRKİYE’DEKİ ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMASININ STRATEJİK PLANLAR VE ORTA VADELİ MALİ PLANLAR BAĞLAMINDA ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Akdeniz İİBF Dergisi 11 / 22 (September 2011): 119-146 .
AMA Çetinkaya Ö , Eroğlu E , Taş K . TÜRKİYE’DEKİ ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMASININ STRATEJİK PLANLAR VE ORTA VADELİ MALİ PLANLAR BAĞLAMINDA ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Akdeniz İİBF Dergisi. 2011; 11(22): 119-146.
Vancouver Çetinkaya Ö , Eroğlu E , Taş K . TÜRKİYE’DEKİ ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMASININ STRATEJİK PLANLAR VE ORTA VADELİ MALİ PLANLAR BAĞLAMINDA ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Akdeniz İİBF Dergisi. 2011; 11(22): 119-146.
IEEE Ö. Çetinkaya , E. Eroğlu and K. Taş , "TÜRKİYE’DEKİ ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMASININ STRATEJİK PLANLAR VE ORTA VADELİ MALİ PLANLAR BAĞLAMINDA ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", Akdeniz İİBF Dergisi, vol. 11, no. 22, pp. 119-146, Sep. 2011