Year 2013, Volume 13 , Issue 27, Pages 1 - 37 2013-09-01

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM, EKONOMİK BÜYÜME VE DIŞ TİCARET: TODA-YAMAMOTO YAKLAŞIMIYLA TÜRKİYE’DEN NEDENSELLİK KANITLAR
FOREIGN DIRECT INVESTMENT, ECONOMIC GROWTH AND FOREIGN TRADE: EVIDENCES FROM TURKEY BY TODA- YAMAMOTO CAUSALITY APPROACH

Hamza ÇEŞTEPE [1] , Ertuğrul YILDIRIM [2] , Melike BAYAR [3]


Doğrudan yabancı yatırım (DYY), büyüme ve dış ticaret arasındaki nedensellik ilişkilerine dair karmaşık sonuçlara ulaşan ampirik literatüre katkı sağlamayı hedefleyen bu çalışmada, Türkiye’nin 1974-2011 dönemine ait verileri kullanılmakta ve Toda-Yamamoto (T-Y) prosedürü takip edilerek değişkenler arasındaki uzun dönem nedensellik bağı araştırılmaktadır. Literatürdeki diğer çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada, değişkenler arasındaki içsellik ilişkisinden dolayı DYY girişleri, ekonomik büyüme, ithalat ve ihracat tek bir VAR modeli içinde ele alınmaktadır. Elde edilen bulgular; “büyümeye dayalı ihracat”, “ihracata bağlı DYY” ve “ithalata bağımlı ihracat” hipotezlerini desteklemektedir. Bu bulgular, ithalata bağlı ihracat yapısı ve DYY girişlerinin bu yapıyı değiştirmemesi nedeniyle, ihracata dayalı büyüme hipotezinin Türkiye örneğinde doğrulanamadığı biçiminde değerlendirilebilir
In this paper aspiring to contribute to the empirical literatüre which was achieving conflicting findings about causal relations among foreign direct investment (FDI), economic growth and foreing trade, in the period of 1974-2011, the data set belongs to Turkey was used and fallowing the TodaYamamoto (T-Y) procedure, the long term causal relation among variables were investigated. Unlike from the previous studies in the literatüre, because of the endegoneity among variables, inward FDI, economic growth, export and import were handled in just a VAR model. Achieved findings support “the growth-led export hypothesis”, “the export-led FDI hypothesis” and “the import-led export hypothesis”. These findings may be evaluated as: by the reason of the import-led export structure and this structure couldn’t be changed by the inward FDI, export-led growth hypothesis couldn’t be supported in the pattern of Turkey
Other ID JA47GB29MN
Journal Section Research Article
Authors

Author: Hamza ÇEŞTEPE

Author: Ertuğrul YILDIRIM

Author: Melike BAYAR

Dates

Application Date : September 1, 2013
Acceptance Date : July 28, 2021
Publication Date : September 1, 2013

Bibtex @ { auiibfd359276, journal = {Akdeniz İİBF Dergisi}, issn = {1302-9975}, eissn = {2667-7229}, address = {AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI DUMLUPINAR CAD. ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2013}, volume = {13}, pages = {1 - 37}, doi = {}, title = {DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM, EKONOMİK BÜYÜME VE DIŞ TİCARET: TODA-YAMAMOTO YAKLAŞIMIYLA TÜRKİYE’DEN NEDENSELLİK KANITLAR}, key = {cite}, author = {Çeştepe, Hamza and Yıldırım, Ertuğrul and Bayar, Melike} }
APA Çeştepe, H , Yıldırım, E , Bayar, M . (2013). DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM, EKONOMİK BÜYÜME VE DIŞ TİCARET: TODA-YAMAMOTO YAKLAŞIMIYLA TÜRKİYE’DEN NEDENSELLİK KANITLAR . Akdeniz İİBF Dergisi , 13 (27) , 1-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32330/359276
MLA Çeştepe, H , Yıldırım, E , Bayar, M . "DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM, EKONOMİK BÜYÜME VE DIŞ TİCARET: TODA-YAMAMOTO YAKLAŞIMIYLA TÜRKİYE’DEN NEDENSELLİK KANITLAR" . Akdeniz İİBF Dergisi 13 (2013 ): 1-37 <https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32330/359276>
Chicago Çeştepe, H , Yıldırım, E , Bayar, M . "DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM, EKONOMİK BÜYÜME VE DIŞ TİCARET: TODA-YAMAMOTO YAKLAŞIMIYLA TÜRKİYE’DEN NEDENSELLİK KANITLAR". Akdeniz İİBF Dergisi 13 (2013 ): 1-37
RIS TY - JOUR T1 - DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM, EKONOMİK BÜYÜME VE DIŞ TİCARET: TODA-YAMAMOTO YAKLAŞIMIYLA TÜRKİYE’DEN NEDENSELLİK KANITLAR AU - Hamza Çeştepe , Ertuğrul Yıldırım , Melike Bayar Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Akdeniz İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 37 VL - 13 IS - 27 SN - 1302-9975-2667-7229 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akdeniz İİBF Dergisi DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM, EKONOMİK BÜYÜME VE DIŞ TİCARET: TODA-YAMAMOTO YAKLAŞIMIYLA TÜRKİYE’DEN NEDENSELLİK KANITLAR %A Hamza Çeştepe , Ertuğrul Yıldırım , Melike Bayar %T DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM, EKONOMİK BÜYÜME VE DIŞ TİCARET: TODA-YAMAMOTO YAKLAŞIMIYLA TÜRKİYE’DEN NEDENSELLİK KANITLAR %D 2013 %J Akdeniz İİBF Dergisi %P 1302-9975-2667-7229 %V 13 %N 27 %R %U
ISNAD Çeştepe, Hamza , Yıldırım, Ertuğrul , Bayar, Melike . "DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM, EKONOMİK BÜYÜME VE DIŞ TİCARET: TODA-YAMAMOTO YAKLAŞIMIYLA TÜRKİYE’DEN NEDENSELLİK KANITLAR". Akdeniz İİBF Dergisi 13 / 27 (September 2013): 1-37 .
AMA Çeştepe H , Yıldırım E , Bayar M . DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM, EKONOMİK BÜYÜME VE DIŞ TİCARET: TODA-YAMAMOTO YAKLAŞIMIYLA TÜRKİYE’DEN NEDENSELLİK KANITLAR. Akdeniz İİBF Dergisi. 2013; 13(27): 1-37.
Vancouver Çeştepe H , Yıldırım E , Bayar M . DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM, EKONOMİK BÜYÜME VE DIŞ TİCARET: TODA-YAMAMOTO YAKLAŞIMIYLA TÜRKİYE’DEN NEDENSELLİK KANITLAR. Akdeniz İİBF Dergisi. 2013; 13(27): 1-37.
IEEE H. Çeştepe , E. Yıldırım and M. Bayar , "DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM, EKONOMİK BÜYÜME VE DIŞ TİCARET: TODA-YAMAMOTO YAKLAŞIMIYLA TÜRKİYE’DEN NEDENSELLİK KANITLAR", Akdeniz İİBF Dergisi, vol. 13, no. 27, pp. 1-37, Sep. 2013