Year 2014, Volume 14 , Issue 28, Pages 71 - 83 2014-05-01

NEOLİBERALİZM, KİMLİK SİYASETİ VE SİYASİ PARTİLER
NEOLİBERALISM, IDENTITY POLITICS AND POLITICAL PARTIES

Kadriye OKUDAN DERNEK [1]


Bu çalışmada, siyasi partilerin kimlik temelli bir dönüşüm yaşadığı varsayımından hareket ederek yaşanan dönüşümün nedenleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu amaçla neoliberalizmin siyaset alanını dönüştürmesi ve postmodern söylemin egemenliği ile birlikte sınıf politikalarının etkisini yitirerek, kimlik ve farklılık üzerine yükselen politikaların geçerlilik kazandığı görüşleri bağlamında siyasi partilerde yaşanan dönüşüm ele alınmıştır. Neoliberalizmin, ekonomi-siyaset ayrımını derinleştirmesi ve ekonomik ve sosyal hakları da içeren vatandaşlık anlayışından uzaklaşılarak bireysel ve kültürel haklara yapılan vurgunun baskın olduğu vatandaşlık ve demokrasi anlayışını egemen kılması kimlik politikalarının önemini arttırmaktadır. Diğer yandan sınıfsal kimliğinin öneminin azalması ve postmodernizmin anti-özcü yaklaşımının etkisiyle kimlik ve farklılık politikalarının başat olduğu yeni siyaset tarzı, siyasi partileri kimlik politikaları konularında siyaset yapmaları sonucunu doğurmaktadır
In this article it was tried to set forth of the reasons of transformation occurred today by basing on the presumption of identity-based transformation occurred in political parties. For this purpose, the currently experienced transformations in the political parties is discussed here in with regard to transformation of political arena by the neoliberalism and with regard to policies gaining much more acknowledgement that are rising on identities and differences due to dominant effects of postmodern rhetoric along with gradual power loss of class-based politics. As a matter of fact, neoliberalism deepens the distinction between the economy and politics and as a result the citizenship understanding including both the economic and social rights is alienated. Therefore, a citizenship understanding in which the emphasis on personal and cultural rights is more dominant and this leads the dominance of a democracy understanding while enhancing the importance of identity-based politics. On the other hand, by virtue of diminishing importance of class-based identity and with the effects of anti-essentialist approach born from postmodernism; this results in for the political parties to make a new style of politics in which the politics on the identities and differences are dominant
Other ID JA54YP38MY
Journal Section Research Article
Authors

Author: Kadriye OKUDAN DERNEK

Dates

Application Date : May 1, 2014
Acceptance Date : July 28, 2021
Publication Date : May 1, 2014

Bibtex @ { auiibfd359289, journal = {Akdeniz İİBF Dergisi}, issn = {1302-9975}, eissn = {2667-7229}, address = {AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI DUMLUPINAR CAD. ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2014}, volume = {14}, pages = {71 - 83}, doi = {}, title = {NEOLİBERALİZM, KİMLİK SİYASETİ VE SİYASİ PARTİLER}, key = {cite}, author = {Okudan Dernek, Kadriye} }
APA Okudan Dernek, K . (2014). NEOLİBERALİZM, KİMLİK SİYASETİ VE SİYASİ PARTİLER . Akdeniz İİBF Dergisi , 14 (28) , 71-83 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32332/359289
MLA Okudan Dernek, K . "NEOLİBERALİZM, KİMLİK SİYASETİ VE SİYASİ PARTİLER" . Akdeniz İİBF Dergisi 14 (2014 ): 71-83 <https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32332/359289>
Chicago Okudan Dernek, K . "NEOLİBERALİZM, KİMLİK SİYASETİ VE SİYASİ PARTİLER". Akdeniz İİBF Dergisi 14 (2014 ): 71-83
RIS TY - JOUR T1 - NEOLİBERALİZM, KİMLİK SİYASETİ VE SİYASİ PARTİLER AU - Kadriye Okudan Dernek Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Akdeniz İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 83 VL - 14 IS - 28 SN - 1302-9975-2667-7229 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akdeniz İİBF Dergisi NEOLİBERALİZM, KİMLİK SİYASETİ VE SİYASİ PARTİLER %A Kadriye Okudan Dernek %T NEOLİBERALİZM, KİMLİK SİYASETİ VE SİYASİ PARTİLER %D 2014 %J Akdeniz İİBF Dergisi %P 1302-9975-2667-7229 %V 14 %N 28 %R %U
ISNAD Okudan Dernek, Kadriye . "NEOLİBERALİZM, KİMLİK SİYASETİ VE SİYASİ PARTİLER". Akdeniz İİBF Dergisi 14 / 28 (May 2014): 71-83 .
AMA Okudan Dernek K . NEOLİBERALİZM, KİMLİK SİYASETİ VE SİYASİ PARTİLER. Akdeniz İİBF Dergisi. 2014; 14(28): 71-83.
Vancouver Okudan Dernek K . NEOLİBERALİZM, KİMLİK SİYASETİ VE SİYASİ PARTİLER. Akdeniz İİBF Dergisi. 2014; 14(28): 71-83.
IEEE K. Okudan Dernek , "NEOLİBERALİZM, KİMLİK SİYASETİ VE SİYASİ PARTİLER", Akdeniz İİBF Dergisi, vol. 14, no. 28, pp. 71-83, May. 2014