Research Article
BibTex RIS Cite

Sartre ile Kierkegaard’un Varoluşçu Özneleri Dijital Özneye Karşı: Öznellik Egemen İdeolojiyi Yenebilir mi?

Year 2019, Volume: 19 Issue: 3, 167 - 176, 30.09.2019
https://doi.org/10.18037/ausbd.631991

Abstract

Günümüz toplumlarında “özne” kavramının ne olduğu ve işlevi, içinde yaşadığımız dünyayı anlayabilmek açısından oldukça önem taşımaktadır. Her yeni iletişim aracıyla değişik biçimlerde egemen ideolojinin içinde oluşan “özne” sistemin devamını sağlayan bir işleve sahiptir. Dijital iletişim teknolojisinin tüketici ve bağımlı öznesi bunlardan biridir. Tanrı kavramına farklı açılardan bakan varoluşçuluğun önde gelen iki ismi Sartre ve Kierkegaard ise özneye sorumluluk yükleyerek özgürlük vaadinde bulunur. Bu çalışmanın amacı varoluşçuluğun etken öznesi ile dijitalin edilgen öznesini karşılaştırmak, varoluşçuluğun mutsuz insanın reçetesi olup olamayacağı tartışmasını başlatmaktır. 

References

 • Althusser, L. (2010). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. İstanbul: İthaki.
 • Atabek, Ü. (2013). Yeni Medya ve Yeni İletişim Düzeni, Mülkiye Dergisi. 37(3), 175-181
 • Blackham, H. (1998). Altı Varoluşçu Düşünür. İstanbul: Anka.
 • Bourdieu, K. (1997). Televizyon Üzerine. İstanbul: Yapı Kredi.
 • Castells, M. (2006). Kimliğin Gücü. İstanbul: Bilgi Üniversitesi.
 • Castells, M. (2008). Ağ Toplumunun Yükselişi. İstanbul: Bilgi Üniversitesi.
 • Cevizci, A. (1999). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma.
 • Cevizci, A. (2014). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Say.
 • Eaglaton, T. (1996). İdeoloji. İstanbul: Ayrıntı.
 • Foucault, M. (2000). Özne ve İktidar. İstanbul: Ayrıntı.
 • Gerbner, G. (2014). Medyaya Karşı. İstanbul: Ayrıntı.
 • Güngör, N. (2016). İletişim Kuramlar Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal.
 • Kierkegaard, S. (2002). Korku ve Titreme. İstanbul: Anka.
 • Kierkegaard, S. (2018). Kaygı Kavramı. İstanbul: İş Bankası.
 • Mcluhan, M. & Fiore, Q. & Agel, J. (1967). The Medium is The Massage. CA: Ginko Press Inc.
 • Postman, N. (2004). Teknopoli, Kültürün Teknolojiye Teslim Oluşu. İstanbul: Sentez.
 • Sartre, J. P. (1985). Varoluşçuluk. İstanbul: Say.
 • Sartre, J. P. (2000). Özgürlüğün Yolları-1 Akıl Çağı. İstanbul: Can.
 • Taşdelen, V. (2004). Kierkegaard'ta Benlik ve Varoluş. Ankara: Hece.
 • Turgut, S. (2013). Yeni Medya. İstanbul: Destek.
 • Van Dijk, T. (2016). Ağ Toplumu. İstanbul, Epsilon.
 • Williams, R. (1990). Marksizm ve Edebiyat. İstanbul: Adam.
Year 2019, Volume: 19 Issue: 3, 167 - 176, 30.09.2019
https://doi.org/10.18037/ausbd.631991

Abstract

References

 • Althusser, L. (2010). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. İstanbul: İthaki.
 • Atabek, Ü. (2013). Yeni Medya ve Yeni İletişim Düzeni, Mülkiye Dergisi. 37(3), 175-181
 • Blackham, H. (1998). Altı Varoluşçu Düşünür. İstanbul: Anka.
 • Bourdieu, K. (1997). Televizyon Üzerine. İstanbul: Yapı Kredi.
 • Castells, M. (2006). Kimliğin Gücü. İstanbul: Bilgi Üniversitesi.
 • Castells, M. (2008). Ağ Toplumunun Yükselişi. İstanbul: Bilgi Üniversitesi.
 • Cevizci, A. (1999). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma.
 • Cevizci, A. (2014). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Say.
 • Eaglaton, T. (1996). İdeoloji. İstanbul: Ayrıntı.
 • Foucault, M. (2000). Özne ve İktidar. İstanbul: Ayrıntı.
 • Gerbner, G. (2014). Medyaya Karşı. İstanbul: Ayrıntı.
 • Güngör, N. (2016). İletişim Kuramlar Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal.
 • Kierkegaard, S. (2002). Korku ve Titreme. İstanbul: Anka.
 • Kierkegaard, S. (2018). Kaygı Kavramı. İstanbul: İş Bankası.
 • Mcluhan, M. & Fiore, Q. & Agel, J. (1967). The Medium is The Massage. CA: Ginko Press Inc.
 • Postman, N. (2004). Teknopoli, Kültürün Teknolojiye Teslim Oluşu. İstanbul: Sentez.
 • Sartre, J. P. (1985). Varoluşçuluk. İstanbul: Say.
 • Sartre, J. P. (2000). Özgürlüğün Yolları-1 Akıl Çağı. İstanbul: Can.
 • Taşdelen, V. (2004). Kierkegaard'ta Benlik ve Varoluş. Ankara: Hece.
 • Turgut, S. (2013). Yeni Medya. İstanbul: Destek.
 • Van Dijk, T. (2016). Ağ Toplumu. İstanbul, Epsilon.
 • Williams, R. (1990). Marksizm ve Edebiyat. İstanbul: Adam.
There are 22 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Pınar Karhan

Publication Date September 30, 2019
Submission Date January 18, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 19 Issue: 3

Cite

APA Karhan, P. (2019). Sartre ile Kierkegaard’un Varoluşçu Özneleri Dijital Özneye Karşı: Öznellik Egemen İdeolojiyi Yenebilir mi?. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(3), 167-176. https://doi.org/10.18037/ausbd.631991

20489

This work is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.