Avrasya Etüdleri
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1300-1604 | Period Biannually | Founded: 1994 | Publisher Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı | www.avrasyaetudleri.com


HAKKIMIZDA

1994 yılında yayın hayatına başlayan Avrasya Etüdleri dergisi çeyrek asırdır düzenli olarak zengin bir içerikle yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. Dergi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) sahadaki deneyimleri ile akademik camianın bilgi birikimini döngüsel bir süreçte işleyerek TİKA’nın kalkınma işbirliği çalışmalarında uluslararası akademik etki gücünü arttırmayı hedeflemektedir.

Avrasya Etüdleri dergisi 20. sayıya kadar makale kabul eden bilimsel bir dergi özelliğindedir. 21. sayıyla birlikte hakemli bir dergi olma özelliği kazanmıştır. 2010 yılında yayımlanan 38. sayısından itibaren TÜBİTAK/ULAKBİM SBVT tarafından taranan ve dizinlenen ulusal hakemli bir dergi haline gelmiştir.

Dergi’nin ilk 12 sayısı Ömer Kanburoğlu ve Olgun Bekar yönetiminde yayımlanmıştır. Daha sonra sırası ile Fatih Cebeci (13. sayı), Erdoğan Sanalan (14. sayı), Melih Tan Kodaoğlu (15-18. sayılar), Mustafa Yılmaz (19. ve 20. sayılar), Oğuz Hamşioğlu (21. sayı), Ahmet Alıcı (22. ve 23. sayılar), Abdullah Kavaklı (24. sayı), Mehmet Yazgan (27. ve 28. sayılar), Fatih Bayram ve M. Şakir Yılmaz (29. ve 30. sayılar), Tayfun Atmaca ve Mikail Taşdemir (31. ve 32. sayılar) Mehmet Kahraman (33-54. sayılar) editörlük görevini üstlenmişlerdir. 55. Sayı ile birlikte Prof. Dr. Birol Çetin bu görevi devralmıştır.


Avrasya Etüdleri

ISSN 1300-1604 | Period Biannually | Founded: 1994 | Publisher Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı | www.avrasyaetudleri.com
Cover Image


HAKKIMIZDA

1994 yılında yayın hayatına başlayan Avrasya Etüdleri dergisi çeyrek asırdır düzenli olarak zengin bir içerikle yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. Dergi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) sahadaki deneyimleri ile akademik camianın bilgi birikimini döngüsel bir süreçte işleyerek TİKA’nın kalkınma işbirliği çalışmalarında uluslararası akademik etki gücünü arttırmayı hedeflemektedir.

Avrasya Etüdleri dergisi 20. sayıya kadar makale kabul eden bilimsel bir dergi özelliğindedir. 21. sayıyla birlikte hakemli bir dergi olma özelliği kazanmıştır. 2010 yılında yayımlanan 38. sayısından itibaren TÜBİTAK/ULAKBİM SBVT tarafından taranan ve dizinlenen ulusal hakemli bir dergi haline gelmiştir.

Dergi’nin ilk 12 sayısı Ömer Kanburoğlu ve Olgun Bekar yönetiminde yayımlanmıştır. Daha sonra sırası ile Fatih Cebeci (13. sayı), Erdoğan Sanalan (14. sayı), Melih Tan Kodaoğlu (15-18. sayılar), Mustafa Yılmaz (19. ve 20. sayılar), Oğuz Hamşioğlu (21. sayı), Ahmet Alıcı (22. ve 23. sayılar), Abdullah Kavaklı (24. sayı), Mehmet Yazgan (27. ve 28. sayılar), Fatih Bayram ve M. Şakir Yılmaz (29. ve 30. sayılar), Tayfun Atmaca ve Mikail Taşdemir (31. ve 32. sayılar) Mehmet Kahraman (33-54. sayılar) editörlük görevini üstlenmişlerdir. 55. Sayı ile birlikte Prof. Dr. Birol Çetin bu görevi devralmıştır.


Indexes and Platforms