Amaç

Uluslararası düşünce dünyasında etkin ve muteber uluslararası hakemli dergi olmak.

Derginin tanınırlığı ve yayın kalitesini daha iyi bir noktaya getirmek,

Atıf alan makale sayısını ve makalelerin atıf sayısını arttırmak

TİKA’nın faaliyet alanlarında ve dünya coğrafyasında düşünce dünyası/akademik camia ile işbirliği yaparak öncü ve muteber dergi olmak.

Kalkınma işbirliği alalnında akademik camia ile işbirliği yapmak

Kalkınma işbirliği sahasında dünyada çıkan trendleri, eğilimleri belirleyerek alanla ilgili akademik çalışmaları, uzmanlık tezlerine yönelik yönlendirmeler yapmak

Kapsam

Avrasya Etüdleri dergisi öncelikle TİKA’nın çalışmalarını yürüttüğü coğrafya ile ilgili siyaset, dış politika, toplumsal sorunlar, ekonomi, kültür, dil, din, milliyetler, çevre, medya ve askeri konularda makale, inceleme ve kitap tahlillerini yayımlar. Dergi, güncel uluslararası normlar ve bölgesel konular üzerine vurgu yapan, tanımlayıcı olmaktan ziyade analitik ve özgün çalışmaları tercih etmektedir.