Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

6. SINIF YABANCI DİL (İNGİLİZCE) DERSİNDE İŞBİRLİĞİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN SÖZCÜK DAĞARCIKLARINI GELİŞTİRMELERİNE VE DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Year 2019, Volume 7, Issue 17, 107 - 127, 30.06.2019
https://doi.org/10.33692/avrasyad.590601

Abstract

Bu çalışmanın amacı, İngilizce dersinde öğrencilerin sözcük dağarcıklarını geliştirmelerinde ve derse yönelik tutumlarında işbirlikli öğrenme yönteminin öğretmen merkezli yöntemlerden Düz Anlatım yöntemine göre etkili olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışma ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel modele göre yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim öğretim yılı Bahar döneminde Burdur ilinin Bucak ilçesindeki bir ortaokulda öğrenim gören iki şube 6. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Sınıflardan biri deney, diğeri kontrol grubu olarak şans yolu ile atanmıştır. Deney grubunda işbirlikli Öğrenme tekniklerinden Birleştirme I (Jigsaw I) tekniği uygulanılarak ders işlenirken kontrol grubunda Düz anlatım yöntemi ile ders işlenmiştir. Araştırmanın verileri, öğrencilerin akademik başarılarını saptamak amacıyla 37 soruluk “Sözcük Öğrenimine ilişkin Başarı Testi” ve öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik 30 maddelik “İngilizce Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Başarı testinin KR-20 güvenirlik katsayısı 0,88 olarak bulunmuştur. Veriler SPSS 22 paket programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Verilerin normallik dağılımı Shapiro-Wilk Testi ile hesaplanmıştır. Bağımsız iki grubun verileri normal dağılım gösteriyorsa Bağımsız Gruplar t-Testi, normal dağılım göstermiyorsa Mann Whitney- U Testi ile analiz edilmiştir. Aynı grubun ön test-son test karşılaştırmasında normal dağılım gösteren veriler ilişkili Örneklemler t-Testi ile analiz edilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda, başarı testi ile ilgili analizlere göre uygulamalar sonrasında her iki grup öğrencilerinin başarılarının istatistiksel olarak anlamlı şekilde arttığı görülmüştür. Ayrıca iki grubun ön test-son test fark puanları arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum işbirlikli öğrenme yönteminin düz anlatım yöntemine göre öğrencilerin akademik başarılarını artırmada daha etkili olduğunu göstermektedir. Araştırmada uygulanan tutum ölçeğinden elde edilen verilerin analizinde, her iki gruptaki öğrencilerin ön test-son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Aynı zamanda her iki grup öğrencilerinin ön test-son test fark puanları arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Nitekim, öğrencilerin İngilizce sözcük öğrenmelerinde işbirlikli Öğrenme yöntemi ve düz anlatım yönteminin öğrencilerin tutumlarında benzer etkiye sahip oldukları görülmüştür. 

Bu bağlamda, İngilizce sözcük öğretiminde işbirlikli Öğrenme yöntemi ve Birleştirme I tekniğinin kullanılması önerilebilir

References

  • .

Year 2019, Volume 7, Issue 17, 107 - 127, 30.06.2019
https://doi.org/10.33692/avrasyad.590601

Abstract

References

  • .

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Güngör KİL
0000-0002-1868-5111


Harun ŞAHİN
0000-0001-8502-4711

Publication Date June 30, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 7, Issue 17

Cite

Bibtex @research article { avrasyad590601, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {}, publisher = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {107 - 127}, doi = {10.33692/avrasyad.590601}, title = {6. SINIF YABANCI DİL (İNGİLİZCE) DERSİNDE İŞBİRLİĞİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN SÖZCÜK DAĞARCIKLARINI GELİŞTİRMELERİNE VE DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Kil, Güngör and Şahin, Harun} }
APA Kil, G. & Şahin, H. (2019). 6. SINIF YABANCI DİL (İNGİLİZCE) DERSİNDE İŞBİRLİĞİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN SÖZCÜK DAĞARCIKLARINI GELİŞTİRMELERİNE VE DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ . Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi , 7 (17) , 107-127 . DOI: 10.33692/avrasyad.590601
MLA Kil, G. , Şahin, H. "6. SINIF YABANCI DİL (İNGİLİZCE) DERSİNDE İŞBİRLİĞİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN SÖZCÜK DAĞARCIKLARINI GELİŞTİRMELERİNE VE DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ" . Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019 ): 107-127 <https://dergipark.org.tr/en/pub/avrasyad/issue/47012/590601>
Chicago Kil, G. , Şahin, H. "6. SINIF YABANCI DİL (İNGİLİZCE) DERSİNDE İŞBİRLİĞİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN SÖZCÜK DAĞARCIKLARINI GELİŞTİRMELERİNE VE DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019 ): 107-127
RIS TY - JOUR T1 - 6. SINIF YABANCI DİL (İNGİLİZCE) DERSİNDE İŞBİRLİĞİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN SÖZCÜK DAĞARCIKLARINI GELİŞTİRMELERİNE VE DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ AU - Güngör Kil , Harun Şahin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.590601 DO - 10.33692/avrasyad.590601 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 127 VL - 7 IS - 17 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.590601 UR - https://doi.org/10.33692/avrasyad.590601 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6. SINIF YABANCI DİL (İNGİLİZCE) DERSİNDE İŞBİRLİĞİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN SÖZCÜK DAĞARCIKLARINI GELİŞTİRMELERİNE VE DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ %A Güngör Kil , Harun Şahin %T 6. SINIF YABANCI DİL (İNGİLİZCE) DERSİNDE İŞBİRLİĞİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN SÖZCÜK DAĞARCIKLARINI GELİŞTİRMELERİNE VE DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ %D 2019 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 7 %N 17 %R doi: 10.33692/avrasyad.590601 %U 10.33692/avrasyad.590601
ISNAD Kil, Güngör , Şahin, Harun . "6. SINIF YABANCI DİL (İNGİLİZCE) DERSİNDE İŞBİRLİĞİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN SÖZCÜK DAĞARCIKLARINI GELİŞTİRMELERİNE VE DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 / 17 (June 2019): 107-127 . https://doi.org/10.33692/avrasyad.590601
AMA Kil G. , Şahin H. 6. SINIF YABANCI DİL (İNGİLİZCE) DERSİNDE İŞBİRLİĞİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN SÖZCÜK DAĞARCIKLARINI GELİŞTİRMELERİNE VE DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ. AVRASYAD. 2019; 7(17): 107-127.
Vancouver Kil G. , Şahin H. 6. SINIF YABANCI DİL (İNGİLİZCE) DERSİNDE İŞBİRLİĞİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN SÖZCÜK DAĞARCIKLARINI GELİŞTİRMELERİNE VE DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 2019; 7(17): 107-127.
IEEE G. Kil and H. Şahin , "6. SINIF YABANCI DİL (İNGİLİZCE) DERSİNDE İŞBİRLİĞİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN SÖZCÜK DAĞARCIKLARINI GELİŞTİRMELERİNE VE DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol. 7, no. 17, pp. 107-127, Jun. 2019, doi:10.33692/avrasyad.590601