ISSN: 2147-2610
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Ayla KAŞOĞLU
Kapak Resmi
       

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Sosyal Bilimler alanında Filoloji başta olmak üzere sosyal bilimler alanında kuramsal ve yöntemsel yönden alanyazına katkı sağlamak üzere yayın hayatına başladı.

Dergi, Yayın Kurulu’nun 25.11.2020 tarihli kararıyla Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen Filoloji, Tarih, Sosyoloji alanlarında, araştırmaya ve incelemeye dayalı Türkçe, Rusça ve İngilizce özgün ve telif makale yayınları ile alanyazına katkı sağlamaya devam etmektedir. Bu alanlar dışındaki çalışmalar editörlükçe değerlendirilecektir (15.06.2021 tarihli Yayın Kurulu Kararı.)

Dergi’de 10.01.2020 tarihli Yayın Kurulu kararı gereğince her sayıda özgün araştırma ve derleme araştırma türünde en fazla 25 makaleye, yayın tanıtımı/kritiği ve çeviri türleri de olmak üzere toplamda en fazla 27 yazıya yer verilecektir. Kitap kritiği niteliği taşıyan yazılar araştırma/derleme türü çalışmalarla aynı değerlendirme sürecine tabi tutulmaz.

Çalışmaların kabulü ve yayın süreçlerinin daha hızlı yürütülebilmesi açısından "Dergi Yazım Kuralları"na uyulması önemlidir.

2022 - Cilt: 10 Sayı: 31

Araştırma Makalesi

3. CANVERMEZLER TEKKESİ ROMANINDA GOTİK UNSURLAR

Araştırma Makalesi

8. CUMHURİYETİN İLK YILLARI ÇAĞDAŞ BEDEN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ

Araştırma Makalesi

9. BÜYÜK DEVLETLERİN KAFKASYA’DA DEMİRYOLU VE PETROL POLİTİKASI

Araştırma Makalesi

10. ADLİ GÖRÜŞME ODALARININ İŞLEVSELLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BURSA ADLİYESİ

Araştırma Makalesi

14. GENÇLİK ÇALIŞMALARINDA DÖNEMLER VE TARTIŞMALAR

Araştırma Makalesi

17. TÜRKİYE’DE ZEYTİN ÜRETİMİNDE MÜBADİLLERİN YERİ

Araştırma Makalesi

18. GİRİT İSYANI’NDA YUNAN GÖNÜLLÜLER (1866-1869

Kitap İncelemesi

23. MOĞOLLAR ve TÜRKLER: TARİHSEL BAĞLAR