ISSN: 2147-2610
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Ayla KAŞOĞLU
Kapak Resmi
       

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Sosyal Bilimler alanında Filoloji başta olmak üzere sosyal bilimler alanında kuramsal ve yöntemsel yönden alanyazına katkı sağlamak üzere yayın hayatına başladı.

Dergi, Yayın Kurulu’nun 25.11.2020 tarihli kararıyla Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen Filoloji, Tarih, Sosyoloji alanlarında, araştırmaya ve incelemeye dayalı Türkçe, Rusça ve İngilizce özgün ve telif makale yayınları ile alanyazına katkı sağlamaya devam etmektedir. Bu alanlar dışındaki çalışmalar editörlükçe değerlendirilecektir (15.06.2021 tarihli Yayın Kurulu Kararı.)

Dergi’de 10.01.2020 tarihli Yayın Kurulu kararı gereğince her sayıda özgün araştırma ve derleme araştırma türünde en fazla 25 makaleye, yayın tanıtımı/kritiği ve çeviri türleri de olmak üzere toplamda en fazla 27 yazıya yer verilecektir. Kitap kritiği niteliği taşıyan yazılar araştırma/derleme türü çalışmalarla aynı değerlendirme sürecine tabi tutulmaz.

Çalışmaların kabulü ve yayın süreçlerinin daha hızlı yürütülebilmesi açısından "Dergi Yazım Kuralları"na uyulması önemlidir.

2022 - Cilt: 10 Sayı: 30

Araştırma Makalesi

13. İBNİ MÜHENNÂ LÜGATİ’NİN PARİS NÜSHASI

Araştırma Makalesi

16. ARDAHAN GÖLE İLÇESİ POŞA MASALINDA ESTETİK UNSURLAR

Araştırma Makalesi

19. ULUS-DEVLETLERİN ÖZET METNİ MİLLİ MARŞ TEZAHÜRLERİ

Araştırma Makalesi

21. MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ BAĞLAMINDA BATTAL GAZİ

Araştırma Makalesi

23. COVİD-19 GÖLGESİNDE SOSYAL İLİŞKİLER İÇİN BİR ÖLÇÜM ARACI

Araştırma Makalesi

24. DİVAN ŞAİRİNİN KADİM DOSTU MEMİ

Kitap İncelemesi

26. KAN TARLALARI DİN VE ŞİDDETİN TARİHİ