ISSN: 2147-2610
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: 3 Ayda 1
Yayıncı: Ayla KAŞOĞLU
Kapak Resmi
       

CUMHURİYETİN 100. YILINDA TÜRKİYE
Lozan’dan Günümüze Sorunlar, Tartışmalar ve Çözümler
AVRASYAD Özel Sayısı; Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık süreçte, yaşadığı ve muhtemelen karşılaşacağı, siyasi, diplomatik, kimlik ve toplumsal alanlardaki temel tartışmalar, sorunlar ve çözümler sürecini/önerilerini kapsamaktadır.
Yazım Kuralları: Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi Yazım Kuralları
Makale Son Kabul Tarihi: 30 Haziran 2023
Özel Sayı Yayın Tarihi: 29 Ekim 2023

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Sosyal Bilimler alanında Filoloji başta olmak üzere sosyal bilimler alanında kuramsal ve yöntemsel yönden alanyazına katkı sağlamak üzere yayın hayatına başladı.

Dergi, Yayın Kurulu’nun 25.11.2020 tarihli kararıyla Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen Filoloji, Tarih, Sosyoloji alanlarında, araştırmaya ve incelemeye dayalı Türkçe, Rusça ve İngilizce özgün ve telif makale yayınları ile alanyazına katkı sağlamaya devam etmektedir. Bu alanlar dışındaki çalışmalar editörlükçe değerlendirilecektir (15.06.2021 tarihli Yayın Kurulu Kararı.)

Dergi’de 10.01.2020 tarihli Yayın Kurulu kararı gereğince her sayıda özgün araştırma ve derleme araştırma türünde en fazla 25 makaleye, yayın tanıtımı/kritiği ve çeviri türleri de olmak üzere toplamda en fazla 27 yazıya yer verilecektir. Kitap kritiği niteliği taşıyan yazılar araştırma/derleme türü çalışmalarla aynı değerlendirme sürecine tabi tutulmaz.

Çalışmaların kabulü ve yayın süreçlerinin daha hızlı yürütülebilmesi açısından "Dergi Yazım Kuralları"na uyulması önemlidir.

2022 - Cilt: 10 Sayı: 33

Araştırma Makalesi

4. KIRIM TATAR TÜRKÇESİNDE TABU VE ÖRTMECELER ÜZERİNE

Araştırma Makalesi

6. TALİHLİLER ZÜMRESİNDEN BİR TİP: NÂDÂN

Araştırma Makalesi

9. ARCOSOLİUMLU MEZARLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRME: LYKAONİA’DAN İKİ ÖRNEK

Araştırma Makalesi

10. ÖZİ KALESİ VE 1768-1774 OSMANLI-RUS SAVAŞINDAKİ FONKSİYONU

Araştırma Makalesi

12. ORTA ÇAĞ AVRUPA HARİTALARINDA EZOTERİK SEMBOLİZM

Araştırma Makalesi

20. BAKIŞIN FENOMENOLOJİSİ: PASTORAL SENFONİ’DE KÖRLÜK

Araştırma Makalesi

24. DENİZCİLİK TERİMLERİNDEN ARGOYA GEÇEN SÖZ VARLIĞI

Kitap İncelemesi

25. DİMİTRİ ŞOSTAKOVİÇ VE TÜRKİYE