ISSN: 2147-2610
e-ISSN: 2147-2610
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: 3 Ayda 1
Yayıncı: Ayla KAŞOĞLU
Kapak Resmi
       

 • Dergi Adı (Türkçe) : Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
  Yayın Aralığı : Yılda Dört Sayı (Mart-Haziran–Eylül-Aralık)
 • Dergi Web Sitesi : https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyad olup Dergi yayın süreçleri dergipark üzerinden yürütülür.
 • Yayına Başlangıç : 2012
 • Baş Editör : Prof. Dr. İbrahim Erdal
 • Yayımlandığı Ülke : Türkiye
 • Yayın Modeli : Tamamen Açık Erişim CC BY-NC 4.0
 • Yayın İçeriği : Filoloji, Tarih ve Sosyoloji alanında orijinal bilimsel yayınlarını ve kitap incelemelerini içerir.
 • Yayın Dili : Türkçe – İngilizce - Rusça
 • Yayın Alanları: Filoloji, Tarih ve Sosyoloji alanları başta olmak üzere Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde özgün araştırma makaleleri yayınlamaktadır.
 • Yayın Kitlesi: Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yayınların paylaşımına katkıda bulunmaktır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, lisans, lisansüstü öğrenciler ve ilgili kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır.
 • Araştırma ve Derleme Makaleleri ve Çeviri Yayın Sayısı  : En fazla 27
 • Ücret Politikası : Editoryal İşlem Ücreti: 350.00 TRY'dir. Geniş bilgi için Ücret politikası için tıklayınız.
 • Arşiv Politikası : Yayımlanan makaleler DergiPark sisteminde arşivlenir.
 • Hakemlik Türü : Çift Körleme
 • İncelemede Geçen Süre : 1-3 ay
 • İntihal Kontrolü : İntihal engellemek için yazar ve editör tarafından süreçte taranır, % 15' ve altındaki benzerlik çıkan ve orijinal olan araştırma makaleleri dergide yayınlanır.

2023 - Cilt: 11 Sayı: 34

Duyurular

OZEL SAYI DAVETİ

CUMHURİYETİN 100. YILINDA TÜRKİYE
Lozan’dan Günümüze Sorunlar, Tartışmalar ve Çözümler
AVRASYAD Özel Sayısı; Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık süreçte, yaşadığı ve muhtemelen karşılaşacağı, siyasi, diplomatik, kimlik ve toplumsal alanlardaki temel tartışmalar, sorunlar ve çözümler sürecini/önerilerini kapsamaktadır.
Yazım Kuralları: Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi Yazım Kuralları
Makale Son Kabul Tarihi: 30 Haziran 2023
Özel Sayı Yayın Tarihi: 29 Ekim 2023

Bilgilendirmeler

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisinin Vizyonu,

Ulusal ve uluslararası alanda nitelikli dergi seviyesine çıkarmak ve bu düzeyde yayın hayatını sürdürmek,

Directory of Open Access Journals (DOAJ)Web of Science: Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS, Web of Science: Arts & Humanities Citation Index (AHCI) ve Social Sciences Citation Index (SSCI) indekste taranan dergiler arasında yer almak.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisinin Misyonu,

Yazarlar tarafından emek verilerek üretilen akademik yayınların ulusal ve uluslararası arenada  paylaşılmasına aracılık etmek.

Dergimiz; vizyon ve misyonuna katkı sağlamak isteyen yazar, hakem, okuyucu ve bilime meraklı olan ilgililerin görüş, öneri, istek ve şikayetlerini önemsemektedir. Bu sebeple Dergimiz ile ilgili her türlük öneri, istek ve şikayetlerinizi lütfen bizimle paylaşınız. 

İletişim E Posta Adresi: gaziozdemir@bayburt.edu.tr

 

Paylaşım

 27627

  

276152761827616

27448

       cope (Yayın Etiği)                                                               BOAI (Budapeşte Açık Erişim Girişimi)                      OpenCitiation (Açık Alıntılar)

               Open Access (Açık Erişim)


27609

2757427574

2761327613

ithenticate (İntihal Tarama)

Aperta (Veri Paylaşım Platformu)

         Lisanslama

Avrasyad'de yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır. Bilimsel araştırmaları kamuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyen dergi, tüm içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Makalelerdeki fikir ve görüşlerin sorumluluğu sadece yazarlarına ait olup Avrasyad''nin görüşlerini yansıtmazlar. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası