e-ISSN: 2147-2610
Başlangıç: 2012
Yayıncı: Ayla KAŞOĞLU
Kapak Resmi
       

 • Dergi Adı (Türkçe) : Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
  Yayın Aralığı : Yılda Dört Sayı (Mart-Haziran–Eylül-Aralık)
 • Web Sitesi : Dergi yayın süreçleri dergipark üzerinden yürütülür.
 • Kılavuz, Süreç
 • Baş Editör : Prof. Dr. İbrahim Erdal
 • Yayımlandığı Ülke : Türkiye
 • Yayın Modeli : Tamamen Açık Erişim CC BY-NC 4.0
 • Yayın İçeriği : Filoloji, Tarih ve Sosyoloji alanında orijinal bilimsel yayınları ve kitap incelemeleri içerir.
 • Yayın Dili : Türkçe – İngilizce - Rusça
 • Yayın Alanları: Filoloji, Tarih ve Sosyoloji alanları başta olmak üzere Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde özgün araştırma makaleleri yayınlamaktadır.
 • Yayın Kitlesi: Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yayınların paylaşımına katkıda bulunmaktır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, lisans, lisansüstü öğrenciler ve ilgili kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır.
 • Araştırma ve Derleme Makaleler ile Çeviri Yayın Sayısı  : En fazla 27
 • Ücret Politikası : Editoryal İşlem Ücreti: 500.00 TRY'dir. Geniş bilgi için Ücret politikası için tıklayınız.
 • Arşiv Politikası : Yayımlanan makaleler DergiPark sisteminde arşivlenir.
 • Hakemlik Türü : Çift Körleme
 • İncelemede Geçen Süre : 1-3 ay
 • İntihal Kontrolü : İntihal engellemek için yazar ve editör tarafından süreçte taranır, % 15' ve altındaki benzerlik çıkan ve orijinal olan araştırma makaleleri dergide yayınlanır.

2023 - Cilt: 11 Sayı: 36

DUYURULAR

OZEL SAYI DAVETİ

CUMHURİYETİN 100. YILINDA TÜRKİYE
Lozan’dan Günümüze Sorunlar, Tartışmalar ve Çözümler
AVRASYAD Özel Sayısı; Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık süreçte, yaşadığı ve muhtemelen karşılaşacağı, siyasi, diplomatik, kimlik ve toplumsal alanlardaki temel tartışmalar, sorunlar ve çözümler sürecini/önerilerini kapsamaktadır.
Yazım Kuralları: Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi Yazım Kuralları
Makale Son Kabul Tarihi: 30 Haziran 2023
Özel Sayı Yayın Tarihi: 29 Ekim 2023

TURKEY IN THE 100TH ANNIVERSARY OF THE REPUBLIC

Problems, Discussions and Solutions from Lausanne to the Present
AVRASYAD Special Issue; It covers the main debates, problems and solutions/suggestions in the political, diplomatic, identity and social fields that the Republic of Turkey has experienced and likely will encounter in the 100-year period.
Editorial Rules: Eurasia International Journal of Research Authoring Rules
Submission Deadline: 30 June 2023
Special Issue Release Date: October 29, 2023

 27448 27618 27616   27615  27574 27609   27627


Avrasyad''de yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır. Bilimsel araştırmaları kamuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyen dergi, tüm içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Makalelerdeki fikir ve görüşlerin sorumluluğu sadece yazarlarına ait olup Avrasyad''nin görüşlerini yansıtmazlar. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası