Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2147-2610 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ayla KAŞOĞLU |


Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Sosyal Bilimler alanında Filoloji başta olmak üzere sosyal bilimler alanında kuramsal ve yöntemsel yönden alanyazına katkı sağlamak üzere yayın hayatına başladı.

Dergi, Yayın Kurulu’nun 25.11.2020 tarihli kararıyla Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen Filoloji, Tarih, Sosyoloji alanlarında, araştırmaya ve incelemeye dayalı Türkçe, Rusça ve İngilizce özgün ve telif makale yayınları ile alanyazına katkı sağlamaya devam etmektedir.

Dergi’de 10.01.2020 tarihli Yayın Kurulu kararı gereğince her sayıda özgün araştırma ve derleme araştırma türünde en fazla 25 makaleye, yayın tanıtımı/kritiği ve çeviri türleri de olmak üzere toplamda en fazla 27 yazıya yer verilecektir. Kitap kritiği niteliği taşıyan yazılar araştırma/derleme türü çalışmalarla aynı değerlendirme sürecine tabi tutulmaz.

Çalışmaların kabulü ve yayın süreçlerinin daha hızlı yürütülebilmesi açısından Dergi yazım kurallarına uyulması önemlidir.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

ISSN 2147-2610 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ayla KAŞOĞLU |
Kapak Resmi


Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Sosyal Bilimler alanında Filoloji başta olmak üzere sosyal bilimler alanında kuramsal ve yöntemsel yönden alanyazına katkı sağlamak üzere yayın hayatına başladı.

Dergi, Yayın Kurulu’nun 25.11.2020 tarihli kararıyla Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen Filoloji, Tarih, Sosyoloji alanlarında, araştırmaya ve incelemeye dayalı Türkçe, Rusça ve İngilizce özgün ve telif makale yayınları ile alanyazına katkı sağlamaya devam etmektedir.

Dergi’de 10.01.2020 tarihli Yayın Kurulu kararı gereğince her sayıda özgün araştırma ve derleme araştırma türünde en fazla 25 makaleye, yayın tanıtımı/kritiği ve çeviri türleri de olmak üzere toplamda en fazla 27 yazıya yer verilecektir. Kitap kritiği niteliği taşıyan yazılar araştırma/derleme türü çalışmalarla aynı değerlendirme sürecine tabi tutulmaz.

Çalışmaların kabulü ve yayın süreçlerinin daha hızlı yürütülebilmesi açısından Dergi yazım kurallarına uyulması önemlidir.

Cilt 9 - Sayı 26 - 17 Mar 2021
 1. EDEBİYATTA VE SİNEMADA AL:“MUHAMMED BEHMENBEYGİ’NİN AL HİKÂYESİ” VE BEHRAM BEHRAMİYAN’IN “AL” FİLMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 1 - 10
  Ferzane DEVLETABADİ
 2. HALK HİKÂYELERİNDE ATAERKİL BİR İDEOLOJİ OLARAK “NAMUS” VE ERKEK KİMLİĞİNİN KURGULANMASINDA NAMUS DÜŞÜNCESİNİN ÜSTLENDİĞİ İŞLEVLER ÜZERİNE
  Sayfalar 11 - 33
  Emrah TUNÇ
 3. MARDİN'DEN DERLENEN KELOĞLAN MASALINA ARKETİPSEL BİR YAKLAŞIM
  Sayfalar 34 - 51
  Hatice Kübra UYGUR, Hayriye Sema MUNGAN
 4. MOLLA NASREDDİN DERGİSİNİN İKİ ÖNEMLİ YAZARI: MİRZA CELİL VE SABİR
  Sayfalar 52 - 68
  Nergiz GAHRAMANLI
 5. TÜRKİYE’DE ALEVİLİK- BEKTAŞİLİKLE İLGİLİ HAZIRLANAN SÖZLÜKLERİ ELEŞTİREL OKUMA DENEMESİ
  Sayfalar 69 - 95
  Emel ŞİMŞEK
 6. BİR KÜLTÜR POLİTİKASI OLARAK HALKEVLERİNDE FOLKLOR ÇALIŞMALARI (BARTIN HALKEVİ ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 96 - 109
  Kübra YILDIZ ALTIN
 7. ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜREL ZEKÂ SEVİYELERİ VE PROGRAM DENEYİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 110 - 126
  Sıla Turaç BAYKARA, Ece KUZULU
 8. CAN YÜCEL ŞİİRİNDE BİR VAROLUŞ BİÇİMİ OLARAK GÜZELDEN KAÇMAK
  Sayfalar 127 - 144
  Soner AKPINAR
 9. ERİL TOPLUMDA KADIN SESLERİ: AMASYALI KADIN ŞAİRLER VE OKSİTAN’DAKİ KADIN TRUBADURLAR ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 145 - 158
  Zeynep ELBASAN
 10. GÜZEL SANATLAR LİSESİ VİYOLONSEL ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI ÇALIŞMA ALIŞKANLIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 159 - 179
  Ceren ALBAYRAK, Damla BULUT
 11. KÜLTÜREL DİPLOMASİDE CİNSİYET, TÜRK KADIN DİPLOMATLARIN İŞLEVLERİ
  Sayfalar 180 - 195
  Yücel ÖZDEMİR
 12. İRAN İSLAM DEVRİMİ’NE GİDEN SÜREÇTE REX SİNEMASI FACİASI VE ETKİLERİ
  Sayfalar 196 - 209
  Nuran KILAVUZ
 13. MUHAFAZAKÂR VE SEKÜLER GENÇLERİN FARKLI KÜLTÜRLERLE BİR ARADA YAŞAMAYA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARI
  Sayfalar 210 - 236
  İkram BAĞCI
 14. PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİMİN DÖNÜŞÜMÜ: ÇEVRİMİÇİ EĞİTİMİN SOSYOLOJİK YANSIMALARI
  Sayfalar 237 - 249
  Berfin VARIŞLI
 15. PARALLELS BETWEEN THE FOREIGN POLICY TENDENCIES OF ARAB STATES AND THE CONTENTS OF THEIR NATIONAL ANTHEMS
  Sayfalar 250 - 265
  Burak KÜRKÇÜ
 16. 'YENİ BÜYÜK OYUN'UN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞU ÜZERİNE
  Sayfalar 266 - 295
  Poyraz ÇİNİ
 17. SCIENCE FICTION IN RUSSIAN LITERATURE AND CINEMA
  Sayfalar 296 - 312
  Emek YILDIRIM ŞAHİN
 18. SES-ANLAM-DUYGU İLİŞKİSİNİ KAVRAMADA FONOLOJİK FARKINDALIĞIN ROLÜ: BİR DURUM ÇALIŞMASI
  Sayfalar 313 - 330
  Behice VARIŞOĞLU, Levent ŞAHİN
 19. TÜRKİYE'DE KUŞAKLAR ARASINDAKİ SİYASİ İLETİŞİM ALGILARININ FARKLARI: KÜLTÜR VE LİDERLİK PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 331 - 346
  Bülent ÖZTÜRK
 20. ATATÜRK VE İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMASINA YÖNELİK BİR İNCELEME
  Sayfalar 347 - 371
  Bengül BOLAT, Hacı Veli GÖK
 21. SOSYAL MEDYADA TÜRK ATASÖZLERİNİN DURUMU ÜZERİNE BAZI TESPİTLER
  Sayfalar 372 - 384
  Erhan ÇAPRAZ
 22. THE CONCEPTS OF STATE AND CIVIL SOCIETY IN ISLAMIC AND MUSLIM SOCIETIES: A HISTORICAL AND SOCIOLOGICAL ANALYSIS
  Sayfalar 385 - 401
  Deniz AŞKIN
 23. HALKBİLİMSEL BAKIŞ AÇISI ve DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIMLA HALKBİLİMİ ETİK ve METAETİK İLİŞKİSİ
  Sayfalar 402 - 418
  Sacide ÇOBANOĞLU
Dizinler