ISSN: 2147-2610
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Ayla KAŞOĞLU
Kapak Resmi
       

CUMHURİYETİN 100. YILINDA TÜRKİYE
Lozan’dan Günümüze Sorunlar, Tartışmalar ve Çözümler
AVRASYAD Özel Sayısı; Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık süreçte, yaşadığı ve muhtemelen karşılaşacağı, siyasi, diplomatik, kimlik ve toplumsal alanlardaki temel tartışmalar, sorunlar ve çözümler sürecini/önerilerini kapsamaktadır.
Yazım Kuralları: Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi Yazım Kuralları
Makale Son Kabul Tarihi: 30 Haziran 2023
Özel Sayı Yayın Tarihi: 29 Ekim 2023

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Sosyal Bilimler alanında Filoloji başta olmak üzere sosyal bilimler alanında kuramsal ve yöntemsel yönden alanyazına katkı sağlamak üzere yayın hayatına başladı.

Dergi, Yayın Kurulu’nun 25.11.2020 tarihli kararıyla Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen Filoloji, Tarih, Sosyoloji alanlarında, araştırmaya ve incelemeye dayalı Türkçe, Rusça ve İngilizce özgün ve telif makale yayınları ile alanyazına katkı sağlamaya devam etmektedir. Bu alanlar dışındaki çalışmalar editörlükçe değerlendirilecektir (15.06.2021 tarihli Yayın Kurulu Kararı.)

Dergi’de 10.01.2020 tarihli Yayın Kurulu kararı gereğince her sayıda özgün araştırma ve derleme araştırma türünde en fazla 25 makaleye, yayın tanıtımı/kritiği ve çeviri türleri de olmak üzere toplamda en fazla 27 yazıya yer verilecektir. Kitap kritiği niteliği taşıyan yazılar araştırma/derleme türü çalışmalarla aynı değerlendirme sürecine tabi tutulmaz.

Çalışmaların kabulü ve yayın süreçlerinin daha hızlı yürütülebilmesi açısından "Dergi Yazım Kuralları"na uyulması önemlidir.

2022 - Cilt: 10 Sayı: 32

Araştırma Makalesi

2. MEVLANA CELALEDDİN RUMİ’NİN YAPITLARINDA ÖRTÜK ERİL CİNSİYET

Araştırma Makalesi

5. ESKATOLOJİ VE DİN EKSENİNDE KIYAMETE DAİR ANLATILAR

Araştırma Makalesi

6. SİYASETTE SİMGELERİN YERİ VE İŞLEVİ

Araştırma Makalesi

7. A. S. PUŞKİN’İN TARİHSEL ÇALIŞMALARINA BİR BAKIŞ

Araştırma Makalesi

10. ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRK ÖĞRENCİLERİN MİRAS DİL OLARAK TÜRKÇEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Araştırma Makalesi

11. ÇOK MODLULUK VE ÇEVİRİ: NASREDDİN HOCA ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

12. OSMANLI BELGELERİNDE AVUSTURYA BOYKOTU (5 EKİM 1908-26 ŞUBAT 1909)

Araştırma Makalesi

13. DİJİTAL OYUNLARDA İMGE, KENT, MEKÂN VE ANLATI

Araştırma Makalesi

14. ŞARLMAN VE PİRENNE TEZİ

Araştırma Makalesi

15. AHMET ÜMİT’İN FOLKLOR ÜRÜNLERİNE BAKIŞI

Araştırma Makalesi

16. TÜRKİYE İLE MACARİSTAN ARASINDAKİ İLİŞKİLER (1960-1980)