Telif ve Etik Beyan Formu


27621

Telif Hakkı Beyanı, Çıkar Çatışması Beyanı, Etik Beyanı Formu indirmek için  Word PDF

TELİF HAKKI BİLDİRİMİ

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi'ne makale gönderen yazarlar, dergimizin online sistemine çalışmalarını yüklerken aşağıda belirtilen telif hakkı anlaşmasını okurlar ve onaylarlar.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, "Libre Açık Erişim" sağlama politikasını benimsemiştir. Ödeme talebi yalnızca editoryal hizmetler için bulunan ve izin engellerini ortadan kaldıran bir "Libre Açık Erişim" dergisidir. Yayınlanan tüm içerik okura ya da okurun dâhil olduğu kuruma ücretsiz olarak sunulur. Okurlar, ticari amaç haricinde, yayıncı ya da yazardan izin almadan dergi makalelerinin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir ve link sağlayabilir. Bu BOAI açık erişim tanımıyla uyumludur. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Budapeşte Açık Erişim Deklarasyonunu imzalamıştır.
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi’nde yayınlanan makaleler (CC BY-NC 4.0) Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası lisansı altında lisanslanmıştır. Bu lisans eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir.

Libre Açık Erişim
(Lisansın sağladığı izinlerin kullanımını kanunen kısıtlayacak yasal koşullar ya da teknolojik önlemler uygulanamaz.)
Yazar/lar:
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi’ne yayımlanmak üzere göndermiş olduğum “MAKALE ADI” başlıklı esere ilişkin olarak, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi’ne 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen, işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarımın süresiz, bedelsiz, devredilebilir ve alt lisans verilebilir şekilde kullanma hakkı (ruhsat) tanıyorum.
Bu eserden dolayı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek telif hakkı veya sair herhangi bir hak talebinden dolayı Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi’nin hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğu yazar (eser sahibi) sıfatıyla üstlendiğimi/zi kabul ve taahhüt ederim/ederiz. Ayrıca ben/biz makalede hiçbir suç unsuru veya sorumluluk doğuracak herhangi bir unsur bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna ve etik ilkelere aykırı herhangi bir materyal veya yöntem kullanılmadığını ve YÖK ÜAK Etik ilkelerine uygun hareket ettiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz.


ETİK BEYANI VE ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYANI

27884

İşbu makalenin yazar(lar)ı olarak aşağıda sıralanan açıklama ve koşulların kabulünü beyan ederim:

•Dergiye gönderilen çalışma, yazarların özgün çalışmasıdır.
•İlgili yazarlar bu çalışmaya bireysel olarak katkı sağlamış olup her biri ayrı ayrı sorumluluk üstlenmektedir.
•Tüm yazarlar çalışmanın son halini görmüş ve onaylamıştır.
•Bu çalışma başka bir yerde basılmamış veya basılmak için gönderilmemiştir.
•Yayımlanma istemiyle dergiye gönderilen çalışma, değerlendirme süreci başladıktan sonra geri çekilemez.
•Bu yayınla ilgili bilinen herhangi bir çıkar çatışması olmadığını ve bu çalışma sonucunu etkileyebilecek önemli bir mali destek olmadığını teyit ederim/ederiz.
•Yazışmayı yapan yazarın editoryal süreç için tek irtibat kişisi olduğunu anlıyorum/anlıyoruz. Bu kişi diğer yazarlarla revizyonların gönderilmesi ve baskıya hazır nihai nüshanın onayı hakkında iletişim kurmaktan sorumludur.
•Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi’nin makalemin/makalemizin içeriği, sonuçları, bilgileri, sonuçları ve yorumlarıyla ilgili sorumluluk taşımadığını kabul ederim/ederiz.
•Bu yazıda kapsanan deney hayvanlarını veya insan hastaları içeren çalışmanın herhangi bir yönünün ilgili tüm kurumların etik onayı ile yürütüldüğünü ve bu tür onayların yazı içinde kabul edildiğini onaylarım/onaylarız.
•Bu çalışmanın deney hayvanları veya insan hastalar üzerinde yürütülmediğini veya çalışmanın herhangi bir yönünün kişisel verilerin korunmasını ihlal etmediğini teyit ediyorum / ediyoruz. Bu nedenle, ilgili tüm kurumların etik onayı ile yürütülmesine ve bu tür onayların makale içerisinde kabul edilmesine gerek yoktur.
•Bu çalışmayla ilgili fikri mülkiyetin korunmasına gereken önemin gösterildiğini ve fikri mülkiyetle ilgili olarak yayının önünde herhangi bir engel olmadığını teyit ederim/ederiz. Ayrıca, kurumlarımızın fikri mülkiyet ile ilgili düzenlemelerine uyduğumuzu teyit ederiz.
•Yazının bilimsel, etik ve hukuki sorumluluğu yazarlar olarak bana / bize aittir. Makaledeki fikirlerden, yorumlardan ve referansların doğruluğundan ben/biz sorumluyum(z). Alıntılanan bölümler (metin, şekiller, tablolar, resimler) için telif hakkı sahiplerinden yasal izin alınmıştır ve tüm mali ve yasal sorumluluğun bana / bize ait olduğunu kabul ediyorum / kabul ediyoruz.
•Çalışmanın hazırlanma sürecinde tüm evrensel bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmalara atıf yapıldığını beyan ederim/ederiz.

Son Güncelleme Zamanı: 9.03.2023 02:13:04

 27448 27618 27616   27615  27574 27609   27627


Avrasyad''de yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır. Bilimsel araştırmaları kamuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyen dergi, tüm içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Makalelerdeki fikir ve görüşlerin sorumluluğu sadece yazarlarına ait olup Avrasyad''nin görüşlerini yansıtmazlar. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası