Amaç ve Kapsam

Türkiye ve Türk dünyası öncelikli olmak üzere Sosyal Bilimler alanında yapılan çalışmaları, ulusaldan uluslararası alana taşımak, uluslararası literatüre nitelikli yayınlar kazandırmak (Türkçe, İngilizce, Rusça), alanyazının ve akademinin güçlenmesine katkı sağlayacak çalışmaları yayımlamak.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Sosyal Bilimler alanında "Filoloji" başta olmak üzere ilgili alanlarda kuramsal ve yöntemsel bakımdan alanyazına katkı sağlayacak, nitelikli araştırma ve derleme çalışmalarının yayınlandığı, "özgün ve telif makale kabul eden" açık erişimli "open access" bilimsel bir dergidir.
Her sayıda "özgün araştırma" ve "derleme araştırma" türünde en fazla 25 makaleye, yayın tanıtımı/kritiği ve çeviri türleri de olmak üzere toplamda en fazla 27 yazıya yer verilecektir. Kitap kritiği niteliği taşıyan yazılar araştırma/derleme türü çalışmalarla aynı değerlendirme sürecine tabi tutulmaz. (*10.01.2020 tarihli Yayın Kurulu kararı.)
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, temel itibarla Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen "Filoloji, Tarih, Sosyoloji” alanlarında araştırmaya ve incelemeye dayalı "özgün ve telif makale kabul eden" bilimsel bir dergidir. Bu alanlar dışındaki çalışmalar editörlükçe değerlendirilecektir (15.06.2021 tarihli Yayın Kurulu Kararı.) Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisinde belirtilen alanlarda Türkçe, Rusça ve İngilizce makaleler yayımlamaktadır.