Amaç ve Kapsam

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi amacı, dünyanın dört bir tarafındaki araştırmacılara, çalışma sonuçlarını paylaşıp tartışabilecekleri açık erişimli akademik bir zemin sunmaktır. Eleştirel bakış açılarını teşvik eden dergi, farklı ekollere mensup bilim insanlarının bilimsel niteliği yüksek çalışmalarını çift kör hakemli  süreçler tamamlandıktan sonra yayınlayarak alanındaki bilgi birikimine katkıda bulunmayı ve çalışmalarını daha ileri bir seviyeye taşımayı hedeflemektedir.  Bununla birlikte Ulusal ve uluslararası alanda nitelikli dergi seviyesine çıkarmak ve bu düzeyde yayın hayatını sürdürmek, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Web of Science: Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS, Web of Science: Arts & Humanities Citation Index (AHCI) ve Social Sciences Citation Index (SSCI) indekste taranan dergiler arasında yer almak.


Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, genelde sosyal bilimler alanında özelde ise Filoloji, Tarih ve Sosyoloji sahasında özgün ve alanlarına katkı sunan Türkçe başta olmak üzere Rusça ve İngilizce dillerinde araştırma ve inceleme makaleleri, araştırma notu, tenkitli metin neşri ve tercümeleri, kitap ve bilimsel etkinlik kritikleri, doktora tez özetleri, derleme, çeviri, kısa rapor, teknik not, söyleşi, biyografi ve bibliyografi, vefeyât türünde kaleme alınmış çalışmaları kabul etmektedir. Dergi uluslararası ve açık erişimli bilimsel bir dergidir.Yayımlanma Ayları
Mart Haziran Eylül Aralık

 27448 27618 27616   27615  27574 27609   27627


Avrasyad''de yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır. Bilimsel araştırmaları kamuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyen dergi, tüm içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Makalelerdeki fikir ve görüşlerin sorumluluğu sadece yazarlarına ait olup Avrasyad''nin görüşlerini yansıtmazlar. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası