Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2147-2610 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Ayla KAŞOĞLU |


Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı Mayıs 2012 de kurulmuş olan ve düzenli olarak yayımlanan sanal (e-journal) bir dergidir.

2019 yılına kadar yılda iki sayı çıkan dergi, bu tarihten itibaren Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere "yılda dört sayı" yayımlanmaktadır. Bu dört sayının yanı sıra sahalarında kendini ispatlamış bilim adamlarının çıkarmak istediği özel sayılar da yayımlanmaktadır.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, ilgili alanda görev yapan akademisyenlerin istekleri doğrultusunda kurulmuştur.

Derginin her sayısında "özgün araştırma" ve "derleme araştırma" türünde en fazla 25 makaleye, yayın tanıtımı/kritiği ve çeviri türleri de olmak üzere toplamda en fazla 27 yazıya yer verilecektir. Kitap kritiği niteliği taşıyan yazılar araştırma/derleme türü çalışmalarla aynı değerlendirme sürecine tabi tutulmaz. (*10.01.2020 tarihli Yayın Kurulu kararı.)

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen "Filoloji,  Dilbilimi, Türkçe Eğitimi, Tarih, Sosyoloji, Sosyal ve Kültürel Antropoloji” alanlarında  araştırmaya ve incelemeye dayalı "özgün ve telif makale kabul eden" bilimsel bir dergidir. Derginin her sayısında yayınlanacak olan toplam makale sayısının %90'ı yukarıda belirtilen alanlardan; en fazla %10'u ise Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı ve Güzel Sanatlar Temel Alanı” kapsamında yapılmış nitelikli çalışmalar için tahsis edilmiştir. (*10.01.2020 tarihli Yayın Kurulu kararı.)

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi araştırmaya, incelemeye ve değerlendirmeye dayalı orijinal, akademik ve bilimsel makalelerin yayımlandığı bir dergidir.

Avrasya  Uluslararası Araştırmalar Dergisinde belirtilen alanlarda Türkçe, Rusça ve İngilizce makaleler yayımlamaktadır.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi hiçbir üniversiteye ve kuruma bağlı olmadan bir kısım akademisyenler topluluğu tarafından bağımsız ve özgür olarak yayımlarına devam etmektedir.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

ISSN 2147-2610 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Ayla KAŞOĞLU |
Cover Image


Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı Mayıs 2012 de kurulmuş olan ve düzenli olarak yayımlanan sanal (e-journal) bir dergidir.

2019 yılına kadar yılda iki sayı çıkan dergi, bu tarihten itibaren Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere "yılda dört sayı" yayımlanmaktadır. Bu dört sayının yanı sıra sahalarında kendini ispatlamış bilim adamlarının çıkarmak istediği özel sayılar da yayımlanmaktadır.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, ilgili alanda görev yapan akademisyenlerin istekleri doğrultusunda kurulmuştur.

Derginin her sayısında "özgün araştırma" ve "derleme araştırma" türünde en fazla 25 makaleye, yayın tanıtımı/kritiği ve çeviri türleri de olmak üzere toplamda en fazla 27 yazıya yer verilecektir. Kitap kritiği niteliği taşıyan yazılar araştırma/derleme türü çalışmalarla aynı değerlendirme sürecine tabi tutulmaz. (*10.01.2020 tarihli Yayın Kurulu kararı.)

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen "Filoloji,  Dilbilimi, Türkçe Eğitimi, Tarih, Sosyoloji, Sosyal ve Kültürel Antropoloji” alanlarında  araştırmaya ve incelemeye dayalı "özgün ve telif makale kabul eden" bilimsel bir dergidir. Derginin her sayısında yayınlanacak olan toplam makale sayısının %90'ı yukarıda belirtilen alanlardan; en fazla %10'u ise Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı ve Güzel Sanatlar Temel Alanı” kapsamında yapılmış nitelikli çalışmalar için tahsis edilmiştir. (*10.01.2020 tarihli Yayın Kurulu kararı.)

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi araştırmaya, incelemeye ve değerlendirmeye dayalı orijinal, akademik ve bilimsel makalelerin yayımlandığı bir dergidir.

Avrasya  Uluslararası Araştırmalar Dergisinde belirtilen alanlarda Türkçe, Rusça ve İngilizce makaleler yayımlamaktadır.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi hiçbir üniversiteye ve kuruma bağlı olmadan bir kısım akademisyenler topluluğu tarafından bağımsız ve özgür olarak yayımlarına devam etmektedir.

Volume 8 - Issue 21 - Mar 15, 2020
 1. JENERİK
  Pages 0 - 0
  Avrasyad JENERİK
 2. İÇİNDEKİLER

  Avrasyad EDİTÖR
 3. ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNDE BİR FARKLILAŞTIRMA ÖRNEĞİ OLARAK RESFEBENİN KULLANIMI
  Pages 1 - 11
  Ayşe ALKAN , Hüseyin MERTOL , Gamze MERTOL
 4. ANADOLU’DAN KAÇIRILAN MİRAS: TROYA HAZİNELERİ
  Pages 12 - 40
  Ali SÖNMEZ
 5. TÜRKİSTAN’DA RUS İŞGALLERİNİN BİR PARÇASI: TRANS- HAZAR DEMİRYOLU PROJESİ (1879-1903)
  Pages 41 - 60
  Aysel ERDOĞAN
 6. TÜRKÇE GENEL SÖZLÜKLERDE TANIMLAMA SORUNU: SÜT ANA MADDESİ
  Pages 61 - 77
  Duygu KAMACI GENCER
 7. CUMHURİYETİN 10. YILINDA TAŞPINAR DERGİSİNDE YAYIMLANAN MANİLERİN FOLKLOR VE İDEOLOJİ EKSENİNDE BİR DEĞERLENDİRMESİ
  Pages 78 - 92
  İbrahim ÖZKAN
 8. ENGELLERİ EDEBİYATLA AŞMAK: ENGELLİ YAZARLARIN TÜRK EDEBİYATI TARİHİNE KATKILARI
  Pages 93 - 104
  Koray ÜSTÜN
 9. KONSTANTİN BAZİLİ’NİN YENİ KONSTANTİNOPOLİS YAZILARI ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 105 - 117
  İlsever RAMİ
 10. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÜNCEL OLAYLARI ARGÜMANTASYON TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRMELERİ
  Pages 118 - 139
  Mehmet AKKAN , Nadire Emel AKHAN
 11. İRAN TÜRKLERİ’NDE SÖZLÜ GELENEK BAĞLAMINDA ÂŞIKLIK GELENEĞİ VE MİLLİ BİLİNÇ
  Pages 140 - 150
  Nabi KOBOTARİAN AZEROĞLU , Roghaiyeh AZİZPOUR
 12. ÖĞRETMEN GÜÇLENDİRME ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK TEMATİK BİR İNCELEME
  Pages 151 - 177
  Ümit KAHRAMAN , Osman Tayyar ÇELİK
 13. BAMSI BEYREK BOYUNUN TRABZON VARYANTI BASI BÖYREK ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 178 - 197
  Turgay KABAK
 14. DEĞİŞEN GÜÇ ALGISI EKSENİNDE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ KAVRAMI VE ULUS DEVLETİN GÜVENLİK İNŞASI
  Pages 198 - 211
  Burak KÜRKÇÜ
 15. CUSUP MAMAY'IN TOLTOY DESTANI’NDA ETNİK YAPI
  Pages 211 - 229
  Raşit ÇÖLOĞLU
 16. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ
  Pages 230 - 240
  Esra KIZILAY
 17. 5 TEMMUZ 1902 SELANİK DEPREMİ
  Pages 241 - 250
  Özer ÖZBOZDAĞLI
 18. LiSELERDE KARS’IN TARiHi VE EDEBİ YÖNÜNÜN ELE ALINMASI
  Pages 251 - 278
  Arzu BOY , Sibel SADİ YILMAZ , Gökay DURMUŞ
 19. RUANDA'YI HATIRLAMAK: JEAN-PHILIPPE STASSEN'İN DEOGRATIAS İSİMLİ GRAFİK ROMANINDA TARİH, BELLEK VE SOYKIRIM
  Pages 279 - 289
  Ahmet ÖZKAN
 20. XIII. YÜZYIL BÜYÜK MOĞOL ULUSUNDA KAĞAN VE HAN UNVANININ KULLANIMINA DAİR BİR İNCELEME
  Pages 290 - 297
  Çetin KAYA
 21. KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: VARYASYON KURAMI
  Pages 298 - 314
  Veysel LİDAR , Hande ALTAR LİDAR
 22. 19. YÜZYILIN SONUNDA OSMANLI LİMANLARINDA TİCARİ HAYATIN BELİRLEYENLERİ
  Pages 315 - 346
  Mehmet ÇETİN
 23. MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN PARK MAVERA III GAYRİMENKUL SERTİFİKASI FİYATI ÜZERİNE ETKİSİNİN TODA-YAMAMOTO ANALİZİ İLE KEŞFİ
  Pages 347 - 365
  Turan KOCABIYIK , Esra AKSOY , Türker TEKER
Indexes and Platforms