Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2147-2610 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Ayla KAŞOĞLU |


Founded on May 2012, International Journal of Euroasian Researches is a regularly published scientific peer-viewed online e-journal that publishes eligible scientific and scholarly articles based on researches.

The journal was being published semiannually until 2019. As of this date, it is published once a quarter on March, June, September and December. Besides, once a year, a special issue is published which is offered by scientists who are specialist on their respective fields.

International Journal of Euroasian Researches was founded following demands of scientists who are conducting their researches on social sciences.


Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

ISSN 2147-2610 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Ayla KAŞOĞLU |
Cover Image


Founded on May 2012, International Journal of Euroasian Researches is a regularly published scientific peer-viewed online e-journal that publishes eligible scientific and scholarly articles based on researches.

The journal was being published semiannually until 2019. As of this date, it is published once a quarter on March, June, September and December. Besides, once a year, a special issue is published which is offered by scientists who are specialist on their respective fields.

International Journal of Euroasian Researches was founded following demands of scientists who are conducting their researches on social sciences.


Volume 8 - Issue 23 - Sep 15, 2020
 1. A REREADING OF ANTHONY NEILSON’S THE CENSOR IN THE LIGHT OF ZYGMUNT BAUMAN’S MORAL SOCIOLOGY
  Pages 1 - 19
  Kağan KAYA , Sedat BAY
 2. ARZU İLE KANBER HİKÂYESİNİN YENİ BİR VARYANTI VE ÇÖZÜMLEMESİ
  Pages 20 - 44
  Fidan UĞUR ÇERİKAN ÇERİKAN, Si̇nan KAZANCI
 3. SU KÜLTÜRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNDE OSMANLI DÖNEMİ HAMAMLARININ SANAT VE SOSYAL YAŞAMA ETKİLERİ
  Pages 45 - 57
  Kader REYHAN , Merve YAZICI
 4. TUVA TÜRKLERİ'NDE HÖÖMEY SÖYLEME BİÇİMİ
  Pages 58 - 74
  Tülün MALKOÇ , Sibel ÇELİK
 5. YERYÜZÜNÜN DIŞLANMIŞLARI: JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLEZIO’NUN ALTIN BALIK ADLI ROMANINDA MARJİNAL KARAKTERLER
  Pages 75 - 93
  Şevket KADIOĞLU
 6. FARS KLASİĞİ KABUS-NÂME’DE TÜRKLERE BAKIŞ VE “TÜRKELMİŞ” KELİMESİ ÜZERİNE
  Pages 94 - 107
  Enfel DOĞAN
 7. ESTERÂBÂD’DA SAFEVÎ HÂKİMİYETİNİ TEHDİT EDEN UNSURLAR: SİYAH-PUŞAN VE SAYIN HANÎ TÜRKMENLERİ
  Pages 108 - 132
  Gülay Karadağ ÇINAR
 8. OSMANLI’NIN İSTENMEYEN KADINLARI “FAHİŞELER”: TOPLUM, DEVLET VE FAHİŞELER (1811-1919)
  Pages 133 - 152
  Fehminaz ÇABUK
 9. CLAUDE ADRIEN HELVÉTİUS VE EĞİTİMSEL EŞİTLİK
  Pages 153 - 174
  Özge CANGÖKÇE KOÇ , Hasan ÜNDER
 10. ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN EVDEKİ TEKNOLOJİK ARAÇLAR
  Pages 175 - 201
  Hülya GÜLAY OGELMAN , Hande GÜNGÖR , Hatice ERTEN SARIKAYA , Özlem KÖRÜKÇÜ
 11. DİNLEME/İZLEME STRATEJİLERİNE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA: PROGRAM VE DERS KİTAPLARI
  Pages 202 - 215
  Üzeyir SÜĞÜMLÜ , Sema Nur YÜCE
 12. EĞİTİMLİ VE MESLEK SAHİBİ KENTLİ ANNELERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARININ GÜNCEL DURUMUNA DAİR BİR DEĞERLENDİRME: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ
  Pages 216 - 243
  Asli BÜYÜKOKUTAN TÖRET
 13. F. V. GLADKOV’UN “ÇİMENTO”SUNU TOPLUMCU GERÇEKÇİ BAĞLAMDA OKUMA
  Pages 244 - 255
  Mesude SAĞIROĞLU
 14. THE ORDEAL OF THE IMMIGRANT: LABOR, CORRECTION, AND ASSIMILATION IN THE WORKS OF IRISH AND ITALIAN IMMIGRANTS
  Pages 256 - 267
  Gamze KATI GÜMÜŞ
 15. İRAN'DA SİYASİ PARTİLER
  Pages 268 - 284
  Ender AKYOL , Azam AHMADI
 16. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI (BURDUR İLİ ÖRNEĞİ)
  Pages 285 - 299
  Ali KOCAYİĞİT , Salih UŞUN
 17. MİSTİK BİR BİLİMKURGU DEHASI ALEKSANDR ROMANOVİÇ BELYAYEV
  Pages 300 - 310
  Gülhanım Bihter YETKİN
 18. MİZAÇ ÖZELLİKLERİNİN ÇOCUĞUN ZORBA VE KURBAN DAVRANIŞLARINI YORDAMA GÜCÜ
  Pages 311 - 324
  Seda SAKARYA , Serpil PEKDOĞAN
 19. OSMANLI DEVLETİ’NDE ÇEKİRGE İSTİLALARI VE SOSYO-EKONOMİK HAYATA ETKİLERİ (1789-1839)
  Pages 325 - 347
  Suha Oğuz BAYTİMUR , Özcan TATAR
 20. MÜLTECİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DİL BECERİLERİNE VE OKULA UYUM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN SURİYELİ VE TÜRK ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ
  Pages 348 - 364
  Nurşat BİÇER , Hüsnü ÖZALTUN
 21. TOPLUM SAĞLIĞININ KORUNMASI BAĞLAMINDA BİR SOSYAL SORUMLULUK VE BİLİNÇLENDİRME KAMPANYASI: ANOREKSİYA NERVOZA FENOMENİ
  Pages 365 - 381
  Çağrı GÜMÜŞ , Elmas ALVER
 22. A.S. PUŞKİN’İN ŞİİR DİLİNDE NARİN, NARİNLİK VE ŞEFKAT SÖZCÜKLERİ
  Pages 382 - 394
  Olga N. GRIGORYEVA
 23. TÜRKİYE'NİN DOĞU TÜRKİSTAN'A YÖNELİK DIŞ POLİTİKASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER (1939'A KADAR)
  Pages 395 - 408
  Melih DUMAN
 24. PRESENTATION OF SOCIO-SCIENTIFIC SUBJECTS TO STUDENTS BY USING ARGUMENTATION PROCESS
  Pages 409 - 427
  Hamdi KARAKAŞ
 25. SİNEMADA ŞİDDETİN KUTSANMASI (JOKER FİLMİNİN ŞİDDET BAĞLAMINDA SOSYOLOJİK ANALİZİ)
  Pages 428 - 446
  M. Çağlar KURTDAŞ
 26. TÜRKİYE’NİN YENİ KORONAVİRÜS (KOVİD-19) SALGINI İLE SINAVI: GÜVENLİ GELECEK İNŞASI ÇALIŞMALARI VE KAMUOYU ALGISI
  Pages 447 - 467
  Ferhan GÜNDÜZ
Indexes and Platforms