Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2147-2610 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Ayla KAŞOĞLU |


Founded on May 2012, International Journal of Euroasian Researches is a regularly published scientific peer-viewed online e-journal that publishes eligible scientific and scholarly articles based on researches.

The journal was being published semiannually until 2019. As of this date, it is published once a quarter on March, June, September and December. Besides, once a year, a special issue is published which is offered by scientists who are specialist on their respective fields.

International Journal of Euroasian Researches was founded following demands of scientists who are conducting their researches on social sciences.


Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

ISSN 2147-2610 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Ayla KAŞOĞLU |
Cover Image


Founded on May 2012, International Journal of Euroasian Researches is a regularly published scientific peer-viewed online e-journal that publishes eligible scientific and scholarly articles based on researches.

The journal was being published semiannually until 2019. As of this date, it is published once a quarter on March, June, September and December. Besides, once a year, a special issue is published which is offered by scientists who are specialist on their respective fields.

International Journal of Euroasian Researches was founded following demands of scientists who are conducting their researches on social sciences.


Volume 9 - Issue 27 - Jun 16, 2021
 1. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN KÜLTÜREL ZEKÂ DÜZEYLERİ
  Pages 1 - 17
  Aslı MADEN
 2. TÜRKİYE’DE 2000-2018 YILLARI ARASINDA TESETTÜR OLGUSU İLE İLGİLİ YAPILMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ BAĞLAMINDA TESETTÜR ALGISININ DEĞİŞİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ
  Pages 18 - 36
  Şerife ALTIPARMAK, Hatice BUDAK
 3. BÜYÜK MOĞOL ULUSU’NDA HANEDAN DEĞİŞİM SÜRECİ VE SİYASİ ETKİLERİ
  Pages 37 - 54
  Çetin KAYA
 4. RİSK TOPLUMU BAĞLAMINDA YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ VE KORKU KÜLTÜRÜNÜN YAYILMASI
  Pages 55 - 66
  Murat GENCER
 5. KUBİLAY HAN’IN GÜNEY SONG SEFERİ
  Pages 67 - 79
  Huriye ŞEN
 6. ÜNİVERSİTE, ENDÜSTRİ VE KALKINMA MODELİ: STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI VE GERÇEK SEKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 80 - 138
  Remzi YILDIRIM, Samettin GÜNDÜZ
 7. YOL AYRIMINI DERİNLEŞTİREN SÜREÇTE TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER (19 MART 1945- 7 KASIM 1945)
  Pages 139 - 191
  Gürbüz ARSLAN
 8. TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA ANNELERİN GÖZÜNDEN KIZ ÇOCUĞU: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 192 - 213
  Ecem ÇEBİ, Meryem SARIKÖSE
 9. AVLONYA SANCAĞI MUTASARRIFI VEZİR ARNAVUT İSMAİL PAŞA (1751-1764)
  Pages 214 - 249
  Erdoğan KELEŞ
 10. CONCEPTS AND CATEGORIES USED IN SOVIET PROPAGANDA ANIMATED FILMS
  Pages 250 - 271
  Koray SEVİNDİ
 11. NURJEKEULI’NIN “EY DÜNYE EY” ROMANI ÖRNEĞİNDE KAZAK YAZI DİLİNE YANSIYAN KONUŞMA DİLİ UNSURLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 272 - 286
  Hikmet KORAŞ, Gulshat SHAIKENOVA
 12. TÜRK BASININA GÖRE, MAHMUT MAKAL’IN “BİZİM KÖY” İSİMLİ ESERİNİN 1950 SEÇİM PROPAGANDALARINA ETKİSİ
  Pages 287 - 303
  Onur ÇELEBİ
 13. ATEŞİN MİTOLOJİK KÖKENİ: TÜRK VE YUNAN MİTOLOJİLERİNDEKİ TASARIMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 304 - 318
  Adil ÇELİK
 14. RİSKİN İNŞASI VE SOSYAL KONTROLÜN TIBBİLEŞTİRİLMESİ BAĞLAMINDA DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU: HÜRRİYET GAZETESİ ÖRNEĞİ
  Pages 319 - 346
  Selin ATALAY
 15. YENİ MERSİN GAZETESİ’NDE (1935-1942) MERSİN KURTULUŞ GÜNÜ KUTLAMALARI
  Pages 347 - 359
  Yelda TUTAR SERTER
 16. OSMANLI’NIN SON DÖNEMİNDE KONYA’DA HALICILIK VE KONYA HALI - KİLİM SERGİSİ
  Pages 360 - 388
  Emrah YILMAZ
 17. XIX. YÜZYILA DAMGASINI VURMUŞ BİR ŞAHSİYET: AHMED VEFİK PAŞA
  Pages 389 - 396
  Çetin AYKURT
 18. ANILARDA MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE SAĞLIK KOŞULLARI ve VERİLEN SAĞLIK HİZMETLER
  Pages 397 - 415
  Mehmet ARSLAN
 19. KIRIM’IN BAĞIMSIZLIĞINA ADANMIŞ BİR ÖMÜR: OSMAN KARABİBER VE SİYASÎ FAALİYETLERİ
  Pages 416 - 437
  Yağmur DERİN ÜKTEN, Selim SERKAN ÜKTEN
 20. OSMANLI-MEMLÛK NÜFUZ MÜCADELESİNDE DULKADİROĞULLARI BEYLİĞİ
  Pages 438 - 460
  Ayeşegül KILIÇ
 21. OSMANLI SARAYINDA BAŞLALALIK VE BAŞLALA KULESİ
  Pages 461 - 488
  Sinem SERİN
 22. BAŞBAKAN CELAL BAYAR’IN ATİNA ZİYARETİ ve TÜRK-ELEN MUNZAM PAKTI’NIN İMZALANMASI (27-30 NİSAN 1938)
  Pages 489 - 505
  Kadri UNAT
 23. CUMHURBAŞKANI CELAL BAYAR’IN AĞRI ZİYARETİ’NİN AĞRI YEREL BASININA YANSIMALARI (26-27 AĞUSTOS 1959)
  Pages 506 - 522
  Figen ATABEY
 24. TOPLUMSAL ELEŞTİRİ BAĞLAMINDA MÜFTÜ UYANIK FIKRALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 523 - 540
  Mehmet Yusuf ASLAN
 25. VAN ÂŞIKLIK GELENEĞİ ARAŞTIRMALARININ TARİHİ
  Pages 541 - 553
  Abdulselam ARVAS
 26. KIRGIZ TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA İKİLEMELER
  Pages 554 - 555
  Oğuz KISA
Indexes and Platforms